Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RFB) är med som samarbetspartner på konferensen Neonatalvård

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RFB) är med som samarbetspartner på konferensen Neonatalvård

Konferensen Neonatalvård belyser vikten av kvalitativ och patientsäker vård för de allra minsta. Senare i höst har du möjlighet att delta på konferensen som går av stapeln den 14-15 november 2023. På årets konferens välkomnar vi tillbaka några av förra årets mest uppskattade föreläsare för att ge dig som missade senaste konferensen chans att ta del av dessa inspirerande och lärorika pass. Under årets konferens får du även lyssna till aktuella studier och projekt som t.ex. SAVE-studien och projekt om dygnsrytmljus.

Inför konferensen har äran att samarbeta med Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RFB). Du har möjlighet att träffa representanter från föreningen på plats under dagarna och du som är medlem i RFB får möjlighet att ta del av 15% rabatt på konferensen genom att ange koden RFB15 vid anmälan. 

Föreningen är en sammanslutning av sjuksköterskor verksamma inom eller med intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Merparten av medlemmarna är specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Föreningen arbetar för att främja den professionella utvecklingen av barnsjuksköterskeyrket liksom medverka till att förbättra omvårdnaden av barn och unga i hälso- och sjukvård. Arbetet utgår ifrån Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och grundas på forskning, utveckling och utbildning inom föreningens verksamhetsområde.

Klicka på loggan nedan för att lära dig mer om RFB. 

 

Tillbaka till konferensen Neonatalvård >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: