Hälsa, vård och omsorg

Neonatalvård

Kvalitativ och patientsäker vård för de allra minsta.

Välkommen på konferens 14-15 november 2023 i Stockholm, 7A Odenplan, eller på distans!

Boka kurs

Kursnr. 428200

2 dagar

fr. 6 180 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Att vårda prematura eller sjuka spädbarn innebär stora utmaningar både omvårdnadsmässigt, medicinskt och tekniskt. Ny forskning och nya metoder krävs för att förbättra vården, öka överlevnadsgraden och samtidigt förbättra situationen för personalen, i en tid där det är svårt att behålla och rekrytera personal.

På årets konferens välkomnar vi tillbaka några av förra årets mest uppskattade föreläsare för att ge dig som missade senaste konferensen chans att ta del av dessa inspirerande och lärorika pass. Under årets konferens får du även lyssna till aktuella studier och projekt som till exempel SAVE-studien och projekt om dygnsrytmljus.

Konferensen fick 4,6 av 5 i helhetsbetyg förra året!

Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >>

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RFB) är konferensens samarbetspartner. Du som är medlem i RFB får 15% rabatt. Ange koden RFB15 vid anmälan. Klicka på loggan för att läsa mer om föreningen.

 

Ur konferensensprogrammet

 • Nollseparation och hud mot hud
 • Neonatal smärta – begränsningar och möjligheter
 • Den akademiska och sociala situationen för de för tidigt födda barnen
 • Livet på en neonatalavdelning och livet därefter

Intressanta intervjuer med konferensens föreläsare:

Vad vet vi om hur nyfödda upplever smärta?
Vi ställde frågan till Emma Olsson specialist-sjuksköterska och forskare inom neonatologi och smärta. Emma är en av föreläsarna på konferensen och kommer att föreläsa om begränsningar och möjligheter när det gäller neonatal smärta. 
Läs intervjun här >>

 

All tid hud-mot-hud är värdefull och ger resultat
Forskningen visar att det är gynnsamt för både det nyfödda barnet och föräldrarna att vårdas så nära varandra som möjligt, något som kallas "hud-mot-hud-vård" och "nollseparation". Ylva Thernström Blomqvist forskar på området och svarar här på våra frågor om fördelar och utmaningar med vårdformen.

 

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar på neonatalavdelningen som barnsjuksköterska, sjuksköterska eller undersköterska. Du kan också arbeta som chef, läkare, barnmorska eller på BVC.

Samarbetspartner

Program

Konferensprogram Neonatalvård 2023 (PDF)

Tisdag 14 november 2023

 • 09:00 - Registrering med kaffe och smörgås. Inloggning till konferensen för deltagare på distans

 • 09:30 - Moderator Karl Rombo inleder konferensen

  Karl är pappa till en flicka född 24+5 och återkommer som uppskattad moderator för konferensen för femte gången. Efter sin dotters födelse har han varit starkt engagerad i omhändertagande av de tidigt födda barnen och deras familjer. Karl har under åren delat sina och andra familjers upplevelser i föreläsningar och utvecklat tankemodeller för hur man ska bemöta och förstå familjer i kris på en neonatalavdelning. Karl är ledamot i ”Lilla Barnets Fond” och medgrundare samt före detta ordförande för ”Prematurförbundet”.

 • 9:35-10:25 - Ventilation med intakt navelsträng nära mamma – SAVE-studien

  På detta pass får du ta del av resultat från SAVE-studien, som många neonatalavdelningar deltar i. Vi går igen en intervjustudie gjord med läkare, barnsjuksköterskor och sjuksköterskor inom neonatalvård om deras erfarenheter av ventilation med intakt navelsträng nära mamma.

  • Minskar separationen mellan föräldrar/barn
  • Samarbete mellan förlossning och neonatalenhet
  Katarina Patriksson, universitetslektor och Fil. Dr., Högskolan Väst, barnsjuksköterska Neonatalenheten, NU-sjukvården, Trollhättan
  Katarina Patriksson, universitetslektor och Fil. Dr., Högskolan Väst, barnsjuksköterska Neonatalenheten, NU-sjukvården, Trollhättan

  Katarinas forskningsområde är språkbarriärer och möjlighet för föräldrar att vara delaktiga i sitt barns vård samt att minska separation mellan barn och föräldrar på förlossning, BB och neontalenhet.

 • 10:35-11:10 - Neonatal vårdpersonals psykosociala arbetsmiljö

  Utöver en redan utmanande arbetsmiljö med svårt sjuka barn kan den barn- och familjecentrerade vården med delaktiga och närvarande föräldrar skapa en stress hos vårdpersonalen på neonatalavdelningen. I studier från 2022 har sjuksköterskor på en neonatalenhet och deras psykosociala arbetsmiljö belysts, liksom områden som är i behov av förbättring.

  • Vanliga stressfaktorer hos personalen
  • Vilket stöd behöver medarbetarna i det dagliga arbetet?
  • Möjliga förbättringsåtgärder utifrån resultaten
  Helena Wigert, barnsjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet.
  Helena Wigert, barnsjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet.

  Helenas forskning är främst inriktad på neonatal barn- och familjecentrerad vård, både ur ett föräldra- och vårdpersonalsperspektiv. Helena är även ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

 • 11:20-12:20 - Amning inom neonatalvården – vikten av tidig initiering och ett bra stöd

  Att komma i gång med amningen är i många fall en utmaning och med ett barn på neo är den ännu större. Föräldrarna behöver ofta både kunskap och stöd under en lång tid och där har du som arbetar på neonatalavdelningen en viktig roll.

  • Hur kan vi hjälpa till att upprätthålla amningen under hela vårdtiden?
  • Aktuell forskning om amningsstöd
  • Praktiska tips för att stötta föräldrarna i amningsprocessen
  Jenny Ericson, barnsjuksköterska och med. dr., Högskolan Dalarna och Region Dalarna
  Jenny Ericson, barnsjuksköterska och med. dr., Högskolan Dalarna och Region Dalarna

  Jenny forskar om amning och för tidigt födda barn och har lång erfarenhet av arbete på neonatalavdelning. Hon undervisar även på sjuksköterskeprogrammet, barnmorske- och distriktssjuksköteprogrammet.

 • 12:20-13:20 - Lunch

 • 13:20-14:20 - Neonatal smärta – begränsningar och möjligheter

  • Komplexiteten med neonatal smärta
  • Negativa effekter av smärta i neonatalpopulationen
  • Smärtskattningsskalor – hur väljer vi vilket vi bör använda? Hur väl beforskade är de skalor vi använder?
  • Vad finns det för utmaningar med neonatal smärtskattning?
  • Smärtbehandling
  • Föräldrars roll i smärtskattning och smärtbehandling
  Emma Olsson, specialistsjuksköterska, universitetslektor, med dr., Örebro universitet
  Emma Olsson, specialistsjuksköterska, universitetslektor, med dr., Örebro universitet

  Emma har många års erfarenhet av neonatalvård. Hon har en förenad anställning och delar sin tid mellan Örebro Universitet och neonatalavdelningen på universitetssjukhuset i Örebro. Hennes forskning handlar till stor del om smärtskattning och icke farmakologisk smärtlindring för barn i neonatalperioden. Hon är även aktiv i forskarnätverket PEARL (Pain in Early Life).

 • 14:30-15:10 - Evidensbaserat dygnsrytmljus – erfarenheter från en neonatalavdelning

  På Akademiska Barnsjukhuset har medarbetarna drivit ett projekt med att införa dygnsrytmljus på neonatalavdelningen med syfte att förbättra vårdmiljön för både barn, föräldrar och personal. I stället för starkt ljus från lysrör finns nu ett mjukare dygnsrytmljus installerat.

  • Fördelar för barn och anhöriga
  • Vilka fördelar ser personalen? Resultat från enkätundersökning
  • Konkreta tips på hur du får konceptet att fungera
  Jenny Lötberg, specialistsjuksköterska inom intensivvård och anestesi, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F, Akademiska barnsjukhuset
  Jenny Lötberg, specialistsjuksköterska inom intensivvård och anestesi, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F, Akademiska barnsjukhuset

  Jenny har arbetat inom neonatal intensivvård i snart 30 år och varit involverad i flera vårdutvecklande projekt, framför allt för att förändra vårdmiljön så att den främjar föräldranärvaro och möjligheten att genomföra hud mot hudvård.

 • 15:10-15:30 - Eftermiddagskaffe

 • 15:30-16:30 - Hur kan vi utveckla en barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande neonatalvård?

  Universitetssjukhuset i Linköping är ett av 9 NIDCAP-certifierade sjukhus i världen och har lång erfarenhet av arbete med familjecentrerad och utvecklingsstödjande vård. På passet berättar Charlotte Sahlén Helmer om vikten av utvecklingsstödjande vård för barnets utveckling, både på kort och lång sikt samt hur man kan arbeta med ett skattningsinstrument för att identifiera förbättringsområden på neonatalavdelningen. Ett verktyg för att, ibland med små medel, förbättra omhändertagandet av barnet och stöttandet av föräldrarna, men även för att skapa en mer gynnsam miljö för familjer och personal. Charlotte delar även med sig av sin pågående studie om guidade observationer av barnet, där personalen handleder med ord och visar med handling. Vilka resultat har det gett och vilka fördelar eller nackdelar finns?

  Charlotte Sahlén Helmer, specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och unga, Nidcap-certifierad, Neonatal-IVA, Universitetssjukhuset i Linköping
  Charlotte Sahlén Helmer, specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och unga, Nidcap-certifierad, Neonatal-IVA, Universitetssjukhuset i Linköping

  Charlotte har arbetat på den Neonatala intensivvårdsavdelningen i Linköping sedan 2003. Sedan några år tillbaka arbetar hon fortsatt i vården samt arbetar på deltid med verksamhetsnära omvårdnadsutveckling på avdelningen. Sedan 2017 är hon doktorand på halvtid vid Linköpings Universitet, där hon arbetar med ett forskningsprojekt som utvärderar olika interventioner för att förbättra samspel mellan för tidigt födda barn och deras föräldrar.

 • 16:30 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 15 november 2023

 • 08:30 - Moderatorn inleder konferensen andra dag

 • 08:35-9:45 - Hud-mot-hudvård och nollseparation i forskning och praktik

  Forskningen visar en rad fördelar med hud-mot-hud med start så tidigt som möjligt efter födseln, även för de allra minsta och sjukaste barnen. Förutsättningar för att mamma och barn inte ska separeras behövs därför, men hur möjliggör vi för nollseparation i praktiken?

  • Vad säger forskningen?
  • Vad händer när både mamman och barnet är sjuka och behöver vård?
  • Krav på lokal, bemanning och övriga stödsystem
  • Strategier för att vårda mamma och barn tillsammans
  Ylva Thernström Blomqvist, docent, barnsjuksköterska och bitr. avdelningschef, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Akademiska barnsjukhuset Uppsala
  Ylva Thernström Blomqvist, docent, barnsjuksköterska och bitr. avdelningschef, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Akademiska barnsjukhuset Uppsala

  Ylva har jobbat med neonatalvård sedan 1995. Hon har skrivit en avhandling om hud-mot-hudvård av underburna barn och disputerade 2012. Idag forskar hon bland annat på vård av barn i behov av vård på neonatalavdelning och även amning och hud-mot-hud.

 • 09:45-10:10 - Förmiddagskaffe

 • 10:10-11:10 - Prematurfödd – skola och kompisar

  Sverige har en neonatalvård i världsklass, men i takt med att överlevnaden ökar och sjukligheten minskar behöver skola och övrigt samhälle möta upp de här barnen och deras familjer på samma professionella vis som neonatalavdelningen en gång gjorde. Många familjers upplevelse är tyvärr en annan. Hur ser egentligen den akademiska och sociala situationen för de för tidigt födda barnen ut och vad skulle kunna förbättras?

  • Långtidsutfall för tidig födsel
  • Skolgången och kamratrelationer
  • Social utveckling
  • Utvecklingsområden för vård och skola
  Erika Baraldi (foto: Sara Dellner), leg. psykolog, Stockholms universitet
  Erika Baraldi (foto: Sara Dellner), leg. psykolog, Stockholms universitet

  Erika är även doktorand i Specialpedagogik kring tidiga insatser för extremt för tidigt födda barn.

 • 11:20-12:10 - Säkrare transporter av sjuka nyfödda – när, hur och av vem?

  Regionalisering av neonatalvården innebär att vi behöver transportera barn upp eller ner i vårdnivå. När måste vi göra det och hur gör vi detta säkert? Vad krävs av dig som ska transportera? Kan vi applicera Noll-separation även vid transport och vad gör vi om vi inte lyckas med det?

  • Indikationer att utföra transporterna
  • Genomföra säkra transporter - utrustning, transportfordon och logistik
  • Risker vid neonatala transport
  • Nationellt arbete och rekommendationer
  Johannes van den Berg, leg. sjuksköterska och docent, Neonatal-IVA, Norrlands universitetssjukhus.
  Johannes van den Berg, leg. sjuksköterska och docent, Neonatal-IVA, Norrlands universitetssjukhus.

  Johannes är specialistsjuksköterska inom Anestesi, Intensivvård och neonatal Intensivvård. Han har arbetat med neonatala transporter 25 år och är verksam i nationella organisationer för neonatala transporter, som även är hans forskningsområde.

 • 12:10-13:10 - Lunch

 • 13:10-14:10 - Etik för nyfödda – är det annorlunda?

  Etik är ett stort begrepp och vi har i vårt arbete att hantera den ”medicinska etiken”. Ganska ofta står vi i situationer där vår ”etiska kompass” behövs och där en god bakgrundskunskap i ämnet underlättar. Vet vi hur vi ska förhålla oss till begreppet? Förstår vi – och vet vi – vad det innehåller? Vad betyder det i vårt dagliga arbete?

  • Etik för vuxna och nyfödda barn – är begreppet samma?
  • Finns det lagar inom detta som vi borde följa och vilka skyldigheter har vi?

  På passet delar Katarina Strand Brodd med sig av erfarenheter och kunskap om etik för nyfödda barn och förmedlar verktyg som är användbara i det dagliga arbetet – inte minst i olika kritiska situationer.

  Katarina Strand Brodd, barnläkare och neonatolog, Mälarsjukhuset
  Katarina Strand Brodd, barnläkare och neonatolog, Mälarsjukhuset

  Katarina är neonatolog sedan 1995 och arbetade på Akademiska sjukhusets neonatalklinik och både innan och efter på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Katarina har intresserat sig för etiska frågor ända sedan hon blev färdig neonatolog och var den som initierade och var sammankallande i Neonatalföreningens etikgrupp 2014-2017. Hon har även föreläst inom ämnet i olika sammanhang.

 • 14.10-14:30 - Eftermiddagskaffe

 • 14:30-15:10 - Livet på en neonatalavdelning och livet därefter - om patientperspektiv och kommunikation i kris

  Hur vi bemöter och hjälper en familj för att optimera barnets möjligheter till fortsatt utveckling under uppväxten.

  Karl Rombo, AT-läkare, Södersjukhuset, ledamot i ”Lilla Barnets Fond” och medgrundare samt före detta ordförande för ”Prematurförbundet”
  Karl Rombo, AT-läkare, Södersjukhuset, ledamot i ”Lilla Barnets Fond” och medgrundare samt före detta ordförande för ”Prematurförbundet”
 • 15:10 - Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

Citat från tidigare deltagare

Bra logistik, bra moderator som hade koll på själva ämnet! Kul med personlig koppling till neovård! Bra innehåll och relevant!

En förmån att få gå på föreläsningar som dessa! Mycket välordnat!!

"Mycket bra föreläsare, bra och intressanta ämnen. Inspirerande. Kan inte direkt komma på nåt som inte var bra."

Boka

Neonatalvård

2 dagar

fr. 6 180 kr

exkl. moms

 • 14-15 nov 2023

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

  Konferens  
Till och med 15 september: 6180 kr  
Till och med 13 oktober: 6880 kr  
Från och med 14 oktober: 7680 kr  


Pris för matpaket på 790 kr tillkommer för deltagare på plats.

 

På plats eller på distans

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls i Stockholm, på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6. 

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator! Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.

Relaterade kurser