Hälsa, vård och omsorg

Neonatalvård

17-18 maj i Stockholm eller på distans

Kvalitativ och patientsäker vård för de allra minsta

Boka kurs

Kursnr. 428200

fr. 7 680 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om konferensen

Neonatalvård – konferensen för dig som arbetar som barnsjuksköterska, sjuksköterska, undersköterska eller chef på neonatalavdelningen – är tillbaka. Under två dagar fokuserar vi på ämnen som nollseparation, hud-mot-hud, smärtlindring, intensivvård av prematura barn och mycket mer. Vi är mycket glada att återigen få ha med oss Karl Rombo, AT-läkare och ordförande för Svenska Prematurförbundet, som moderator.

 

Är du medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor?
Då får du får 15% rabatt på aktuellt pris*.
Ange koden RFB15 vid anmälan.
(*Rabatten gäller endast för medlemmar i Riksföreningen för barnsjuksköterskor och kan inte kombineras med andra erbjudanden.)

Missa inte chansen att få ny kunskap och dela erfarenheter med kollegor från stora delar av landet – på plats (7A Odenplan-ingång från Norrtullsgatan 6, plan 2) eller på distans.

Ur programmet

 • Nollseparation och hud mot hud
 • Etik för nyfödda - neonatologen förklarar och reder ut
 • Öka delaktigheten i barnets vård för föräldrar som inte talar svnska
 • Neonatal smärta - begränsningar och möjligheter
 • Den psykosociala arbetsmiljön för personalen på neonatalavdelningen

 

Smärta hos nyfödda och hud-mot-hud-vård:
Vi har intervjuat våra föreläsare om aktuella frågor:

 

Vad vet vi om hur nyfödda upplever smärta?

Vi ställde frågan till Emma Olsson specialistsjuksköterska och forskare inom neonatologi och smärta. Emma är en av föreläsarna på konferensen och kommer att föreläsa om begränsningar och möjligheter när det gäller neonatal smärta. 

Läs intervjun här!

 

All tid hud-mot-hud är värdefull och ger resultat
Forskningen visar att det är gynnsamt för både det nyfödda barnet och föräldrarna att vårdas så nära varandra som möjligt, något som kallas "hud-mot-hud-vård" och "nollseparation". Ylva Thernström Blomqvist forskar på området och svarar här på våra frågor om fördelar och utmaningar med vårdformen.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar på neonatalavdelningen som barnsjuksköterska, sjuksköterska eller undersköterska. Du kan också arbeta som chef, läkare, barnmorska eller på BVC.

Omdömen

Bra logistik, bra moderator som hade koll på själva ämnet! Kul med personlig koppling till neovård! Bra innehåll och relevant!

En förmån att få gå på föreläsningar som dessa! Mycket välordnat!!

"Mycket bra föreläsare, bra och intressanta ämnen. Inspirerande. Kan inte direkt komma på nåt som inte var bra."

Program

Tisdag 17 maj

 • 9:00 – 9:30 - Registrering och inloggning öppnar

  Registrering på plats med kaffe och smörgås. Inloggning till konferensen för deltagare på distans

 • 9:30 – 9:40 - Moderator Karl Rombo inleder konferensen

  Karl är pappa till en flicka född 24+5 och återkommer som uppskattad moderator för konferensen för fjärde gången. Efter sin dotters födelse har han varit starkt engagerad i omhändertagande av de tidigt födda barnen och deras familjer. Karl har under åren delat sina och andra familjers upplevelser i föreläsningar och utvecklat tankemodeller för hur man ska bemöta och förstå familjer i kris på en neonatalavdelning. Karl är medgrundare till och tidigare ordförande i Svenska Prematurförbundet.

  Karl Rombo
  Karl Rombo

  Ordförande i Svenska Prematurförbundet och AT-läkare, Södersjukhuset

 • 9:40 – 10:50 - Hud-mot-hudvård och nollseparation i forskning och praktik

  Forskningen visar en rad fördelar med hud-mot-hud med start så tidigt som möjligt efter födseln, även för de allra minsta och sjukaste barnen. Förutsättningar för att mamma och barn inte ska separeras behövs därför, men hur möjliggör vi för nollseparation i praktiken?

  • Vad säger forskningen?
  • Vad händer när både mamman och barnet är sjuka och behöver vård?
  • Krav på lokal, bemanning och övriga stödsystem
  • Strategier för att vårda mamma och barn tillsammans
  Ylva Thernström Blomqvist, docent, barnsjuksköterska och bitr. avdelningschef, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Akademiska barnsjukhuset Uppsala
  Ylva Thernström Blomqvist, docent, barnsjuksköterska och bitr. avdelningschef, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Akademiska barnsjukhuset Uppsala

  Ylva har jobbat med neonatalvård sedan 1995. Hon har skrivit en avhandling om hud-mot-hudvård av underburna barn och disputerade 2012. Idag forskar hon inom vård av barn i behov av vård på neonatalavdelning och även inom amning och hud-mot-hud.

 • 11:00-11:50 - Vårdpersonalens psykosociala arbetsmiljö på neonatalavdelningen och verktyg för kommunikation med föräldrar i kris

  Vårdpersonalens psykosociala arbetsmiljö på neonatalavdelningen är viktig för personalens välbefinnande, men också för vårdresultaten. Att vårda svårt sjuka och prematura nyfödda barn och se till föräldrarnas behov av stöd är ett krävande arbete i sig. Samtidigt ställer organisatoriska omständigheter som hög bemanningsomsättning ytterligare krav på personalen. Anna Bry presenterar resultat från sina två studier om hur sjuksköterskor uppfattar sin arbetsmiljö på neonatalavdelningen.

  • Vilka särskilda stressfaktorer och andra utmaningar kännetecknar arbetsmiljön på neo?
  • Vilka styrkor och möjligheter till förbättring finns det?

  En stressfaktor som vårdpersonal på neonatal utsätts för är svåra kommunikationssituationer med föräldrar på avdelningen. Anna Bry har tagit fram en tvådagars utbildning i kommunikationsteknik för vårdpersonal på neonatal. Här presenteras några nyckelprinciper för kommunikation med föräldrar i kris.

  Anna Bry, psykolog och doktorand vid Göteborgs universitet
  Anna Bry, psykolog och doktorand vid Göteborgs universitet

  Annas forskning handlar om neonatalvårdens psykosociala aspekter, såsom sjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö, det stöd som föräldrar som har barn på Neo-IVA behöver samt kommunikation mellan vårdpersonal och familjer på avdelningen.

 • 11:50-12:50 - Lunchpaus

 • 12:50-13:50 - Intensivvård av prematura barn

  • Omhändertagande och stabilisering av prematurer – Golden hour
  • Respiratorvård på neo – grundläggande begrepp

  Under passet går vi igenom omhändertagandet av prematurfödda barn när de föds, med fokus på de allra mest omogna. Vi går även igenom tankar och principer för respiratorbehandling av nyfödda.

  Kunskapen om vikten av ett korrekt omhändertagande första timmen av förtidigt födda barn har ökat och fördjupats de senaste åren. Vikten av rätt andningsstöd, noggrann kontroll av temperaturen och tidig administration av näring har visat sig vara avgörande för hur det sedan går för dessa barn. Vi går igenom teorin, men framför allt funderar vi på hur vi kan göra i praktiken. Och vi kommer inse att vi behöver träna våra team som tar emot våra allra minsta barn för att vi ska kunna göra rätt.

  Respiratorbehandling på en neonatalavdelning är förhållandevis ovanligt och oftast är det fråga om de allra mest omogna och de allra sjukaste barnen. Mycket av utvecklingen inom neonatologin går mot att inte lägga barnen i respirator då det visat sig vara gynnsamt för deras långsiktiga hälsa. Ibland är det dock ofrånkomligt och då är det bra om vi vet vad vi ska göra. Vi går igenom principer och begrepp men diskuterar även praktiskt förfarande.

  Erik Borgström, barnläkare och neonatolog, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
  Erik Borgström, barnläkare och neonatolog, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
 • 14:00-15:00 - Hur kan vi utveckla en barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande neonatalvård?

  Universitetssjukhuset i Linköping är ett av 9 NIDCAP-certifierade sjukhus i världen och har lång erfarenhet av arbete med familjecentrerad och utvecklingsstödjande vård. På passet berättar Charlotte Sahlén Helmer om vikten av utvecklingsstödjande vård för barnets utveckling, både på kort och lång sikt samt hur man kan arbeta med ett skattningsinstrument för att identifiera förbättringsområden på neonatalavdelningen. Ett verktyg för att ibland med små medel förbättra omhändertagandet av barnet och stöttandet av föräldrarna, men även för att skapa en mer gynnsam miljö för familjer och personal. Charlotte delar även med sig av sin pågående studie om guidade observationer av barnet, där personalen handleder med ord och visar med handling. Vilka resultat har det gett och vilka fördelar eller nackdelar finns?

  Charlotte Sahlén Helmer, specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och unga, Nidcap-certifierad, Neonatal-IVA, Universitetssjukhuset i Linköping
  Charlotte Sahlén Helmer, specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och unga, Nidcap-certifierad, Neonatal-IVA, Universitetssjukhuset i Linköping

  Charlotte har arbetat på den Neonatala intensivvårdsavdelningen i Linköping sedan 2003. Sedan några år tillbaka arbetar hon fortsatt i vården samt arbetar på deltid med verksamhetsnära omvårdnadsutveckling på avdelningen. Sedan 2017 är hon doktorand på halvtid vid Linköpings Universitet, där hon arbetar med ett forskningsprojekt som utvärderar olika interventioner för att förbättra samspel mellan för tidigt födda barn och deras föräldrar.

 • 15:00-15:30 - Eftermiddagskaffe

 • 15:30-16:30 - Neonatal smärta – begränsningar och möjligheter

  • Komplexiteten med neonatal smärta
  • Negativa effekter av smärta i neonatalpopulationen
  • Smärtskattningsskalor – hur väljer vi vilket vi bör använda? Hur väl beforskade är de skalor vi använder?
  • Vad finns det för utmaningar med neonatal smärtskattning?
  • Icke-farmakologiska smärtbehandlingar
  • Föräldrars roll i smärtskattning och smärtbehandling
  Emma Olsson, specialistsjuksköterska, universitetslektor, med dr., Örebro universitet
  Emma Olsson, specialistsjuksköterska, universitetslektor, med dr., Örebro universitet

  Emma har många års erfarenhet av neonatalvård. Hon har en förenad anställning och delar sin tid mellan Örebro Universitet och neonatalavdelningen på universitetssjukhuset i Örebro. Hennes forskning handlar till stor del om smärtskattning och icke farmakologisk smärtlindring för barn i neonatalperioden. Hon är även aktiv i forskarnätverket PEARL ( Pain in Early Life).

 • 16:30 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 18 maj

 • 9:00 – 9:05 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 9:05 – 10:00 - Så kan du öka delaktigheten i barnets vård för föräldrar som inte talar svenska

  Föräldrar som inte kan eller förstår svenska språket är i behov av tolk vid mötet med vårdpersonal för att minska risken för missförstånd. När språkbarriärer föreligger påverkas föräldrars möjlighet till delaktighet i våden av sitt barn. Så hur kan vi arbeta för att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal och föräldrar som inte talar eller förstår svenska språket.

  • Resultat från ny studie om tvåspråkig vårdpersonal
  • Så säkerställer du att föräldrarna förstår vad som kommuniceras
  • Förväntningar och vanliga missförstånd
  Katarina Patriksson, lektor, Högskolan Väst och specialistsjuksköterska, Norra Älvsborgs Länssjukhus
  Katarina Patriksson, lektor, Högskolan Väst och specialistsjuksköterska, Norra Älvsborgs Länssjukhus

  Katarina Patrikssons forskningsområde är föräldrars möjlighet till delaktighet i sitt barns vård och behandling och hon har i sin forskning studerat hur föräldrar med språkbarriärer ges möjlighet till delaktighet i sitt barns vård.

 • 10:00 – 10:20 - Förmiddagskaffe

 • 10:20-11:20 - Amning inom neonatalvården – vikten av tidig initiering och ett bra stöd

  Att komma i gång med amningen är i många fall en utmaning och med ett barn på neo är den ännu större. Föräldrarna behöver ofta både kunskap och stöd under en lång tid och där har du som arbetar på neonatalavdelningen en viktig roll.

  • Hur kan vi hjälpa till att upprätthålla amningen under hela vårdtiden?
  • Aktuell forskning om amningsstöd
  • Praktiska tips för att stötta föräldrarna i amningsprocessen
  Jenny Ericson, barnsjuksköterska och med. dr., Högskolan Dalarna och Region Dalarna
  Jenny Ericson, barnsjuksköterska och med. dr., Högskolan Dalarna och Region Dalarna

  Jenny forskar om amning och för tidigt födda barn och har lång erfarenhet av arbete på neonatalavdelning. Hon undervisar även på sjuksköterskeprogrammet, barnmorske- och distriktssjuksköteprogrammet.

 • 11:30-12:30 - Etik för nyfödda – är det annorlunda?

  Etik är ett stort begrepp och vi har i vårt arbete att hantera den ”medicinska etiken”. Ganska ofta står vi i situationer där vår ”etiska kompass” behövs och där en god bakgrundskunskap i ämnet underlättar. Vet vi hur vi ska förhålla oss till begreppet? Förstår vi – och vet vi – vad det innehåller? Vad betyder det i vårt dagliga arbete?

  • Etik för vuxna och nyfödda barn – är begreppet samma?
  • Finns det lagar inom detta som vi borde följa och vilka skyldigheter har vi?

  På passet delar Katarina Strand Brodd med sig av erfarenheter och kunskap om etik för nyfödda barn och förmedlar verktyg som är användbara i det dagliga arbetet – inte minst i olika kritiska situationer.

  Katarina Strand Brodd, barnläkare och neonatolog, Mälarsjukhuset
  Katarina Strand Brodd, barnläkare och neonatolog, Mälarsjukhuset

  Katarina är neonatolog sedan 1995 och arbetade på Akademiska sjukhusets neonatalklinik och både innan och efter på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Katarina har intresserat sig för etiska frågor ända sedan hon blev färdig neonatolog och var den som initierade och var sammankallande i Neonatalföreningens etikgrupp 2014-2017. Hon har även föreläst inom ämnet i olika sammanhang.

 • 12:30-13:30 - Lunchpaus

 • 13:30-14:30 - Prematurfödd – skola och kompisar

  Sverige har en neonatalvård i världsklass, men i takt med att överlevnaden ökar och sjukligheten minskar behöver skola och övrigt samhälle möta upp de här barnen och deras familjer på samma professionella vis som neonatalavdelningen en gång gjorde. Många familjers upplevelse är tyvärr en annan. Hur ser egentligen den akademiska och sociala situationen för de för tidigt födda barnen ut och vad skulle kunna förbättras?

  • Långtidsutfall för tidig födsel
  • Skolgången och kamratrelationer
  • Social utveckling
  • Utvecklingsområden för vård och skola
  Erika Baraldi, leg. psykolog, Stockholms universitet
  Erika Baraldi, leg. psykolog, Stockholms universitet

  Erika är även doktorand i Specialpedagogik kring tidiga insatser för extremt för tidigt födda barn. (Foto: Sara Dellner)

 • 14:30-14:50 - Eftermiddagskaffe

 • 14:50-15:30 - Livet på en neonatalavdelning och livet därefter – om patientperspektiv och kommunikation i kris

  Hur vi bemöter och hjälper en familj för att optimera barnets möjligheter till fortsatt utveckling under uppväxten. 

  Karl Rombo, grundare och tidigare ordförande Svenska Prematurförbundet och AT-läkare, Södersjukhuset
  Karl Rombo, grundare och tidigare ordförande Svenska Prematurförbundet och AT-läkare, Södersjukhuset
 • 15:30 - Moderator Karl Rombo summerar och avslutar konferensen

På plats eller på distans

Välj själv om du vill delta på plats eller på distans!

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls centralt i Stockholm på 7A Odenplan (ingång från Norrtullsgatan 6, plan 2).

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!
Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.
Varmt välkommen!

Boka

Neonatalvård

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 22 april: 6 830 kr
Från 23 april: 7 680 kr 

Pris för matpaket tillkommer.

Relaterade kurser