Flytten av Kiruna stad - ett projekt som planerats in i minsta detalj

Flytten av Kiruna stad - ett projekt som planerats in i minsta detalj

Under flera års tid har arbetet med stadsutveckling och flytten av Kiruna stad pågått och planerats i detalj. Nina Eliasson är enhetschef plan, stadsbyggnadsavdelningen på Kiruna kommun och har varit med från start. Nina är även en av talarna på årets konferens Planhandläggardagarna.

Hej Nina. Vilket oerhört spännande- och i mångas öron, omöjligt uppdrag du har arbetat med de senaste åren. Hur är det ens möjligt kan man fråga sig. Vad har din roll varit i projektet?

I stadsomvandlingsprojektet har jag haft många olika roller. Även om stadsomvandlingen varit känd sedan 2004 så var det först 2012 som planeringen av den nya stadskärnan kom i gång. Det var då jag började på LKAB:s samhällsomvandlingsenhet som processledare. Under mina år på LKAB var jag främst ansvarig för utvecklingsområden både i Kiruna och i Gällivare/Malmberget. Rollen då var att från LKAB:s sida driva olika detaljplaner tillsammans med kommunerna. De senaste 5 åren har jag arbetat på Kiruna kommun som stadsbyggnadsstrateg men också som plan- och exploateringschef och numera som planchef.

Kommer du ihåg vad du tänkte i början innan projektet satte i gång - att flytta en hel stad?

Ser man tillbaka så var det från början en helt annan relation mellan kommun och LKAB. Men med projektets start det blev en ömsesidig respekt då allt var nytt för både LKAB och kommunen. Det fanns ett intresse och förståelse för processerna och jag kände att det var otroligt roligt att försöka lägga upp en strategi hur detta stora projekt kunde genomföras. Min känsla var att de flesta var väldigt ödmjuka inför uppgiften vilket märktes i att kommunikationen var öppen utan några dolda agendor.

Man kan anta att det är många som skall samarbeta i ett så stort projekt som det här. Vilka är de främsta yrkestitlarna som ingår i ett team?

Yrkestitlar har inte någon större betydelse. Alla är lika viktiga och alla ska känna att man är en viktig pusselbit. Fokus på titlar har tendens att bygga upp hierarkier i en organisation tex genom att vissa personer får ta del av information som sedan kanaliseras vidare utifrån vad den personen anser att andra behöver veta. Kommunicering av helheten är viktig oavsett vad man har för roll, men allt grundar sig på genuint samhällsbyggnadsintresse med adekvat utbildning kopplat till tjänsten.

Vad har de största utmaningarna varit i projektet?

Största utmaningarna har varit tiden. Tiden kopplat till den informations som finns att tillgå. Den som sitter på information kan användas på olika sätt för att styra samhällsutvecklingen, inte minst i förhandlingar mellan olika parter.

En röd tråd genom åren har varit ledning och styrning. I ett litet samhälle (även om kommunen i sig är stort) så har detta en stor påverkan. Och det har blivit en tydlig attitydförändring till samhällsplanering mellan organisationerna kopplade till personer i ledande ställning.

Berätta lite kort om dig själv, vad har du för bakgrund?


Jag är född och uppvuxen i Kiruna och flyttade för att studera arkitektur först i Vasa, Finland och därefter på Lunds tekniska högskola (numera universitet). Efter att ha bott på många olika städer och arbetat som konsult i olika bolag, valde jag att flytta tillbaka till Kiruna. De senaste drygt 10 åren har fokus varit framför allt på stadsplanering.

 

Tusentack Nina och för att du tog dig tid för vår intervju. Mer om detta spännande uppdrag kan du lyssna till under Ninas talarpass på konferensen Planhandläggardagarna den 30-31 där du även kan se fram emot fler spännande talare och deras föreläsningar.

Läs mer om konferensen 

Läs mer och boka dig på årets konferens av Planhandläggardagarna 30 - 31 maj. En matnyttig konferens för dig inom kommun och stadsförvaltning.

Program

Här kan du ladda ner > och läsa mer om konferensens hela talarprogram 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU:s olika branschområden