Intervju med Peter Karlsson - kursledare i Injustering av värmesystem

Intervju med Peter Karlsson - kursledare i Injustering av värmesystem

Peter Karlsson är kursledare på flertalet kurser hos SIFU, bland annat på vår kurs Injustering av värmesystem. Han har gedigen erfarenhet inom området och är Certifierad OVK besiktningsman, Energiexpert, energikartläggare samt är han diplomerad totalkonsult. Vi fick möjlighet att ta del av hans tankar om injustering av värmesystem. Läs intervjun med honom här!

Hej Peter,

Vilken typ av värmesystem går ni igenom på kursen?
Vi går igenom värmesystem för radiatorer, golvvärme och ventilation. Dessutom talar vi om 1- och 2-rörssystem.

Är det något av systemen som innebär en större utmaning?
Ja, ett exempel är värmesystem i nyproduktion, som har helt andra utmaningar än för 30-50-talsbyggnader.

Vad beror det på? Är moderna system med komplexa än äldre?
Ja dels komplexa men även att nya system är projekterade med lägre effektbehov och ofta lägre systemtemperatur vilket ger större risker att systemet inte blir syrefritt.

Vad är det som driver upp kostnaden/energiåtgången ifall temperaturen är ojämn eller för kall eller varm? 
Det är flera delar, dels kostnader för ärendehantering och feluppföljning, sämre NKI vilket kan påverka fastighetsvärde till ökade energikostnader då boende/lokalnyttjare ofta vädrar bort övertemperatur.

Vad har hänt inom tekniken på senare år?
Det har tillkommit nya produkter i värmesystemen som är tänkta vara smarta. Men det gäller att använda dem på rätt sätt. Är de fel inställda försämras funktionen.

Finns det en enskild åtgärd man kan göra för att förbättra värmefördelningen?
Ja, man ska verka för lägre värmevattenflöde för att minska tryckmotståndet.

Vad vill du särskilt att kursdeltagarna tar med sig efter tre dagar på kurs?
Jag vill ge kursdeltagarna kunskaper för att kunna vara med redan från tidiga skeden innan energiprojekt eller liknande startar för att guida beställare och entreprenörer i olika val.

Tack Peter för att du tog dig tiden att delta i intervjun. Vi ser fram emot att möta dig och dina kursdeltagare framöver! 

 

Peter Karlsson
Peter är en erfaren och etablerad seniorkonsult inom energi och miljö gällande tekniska installationer och byggnadsfysik i större fastigheter och industri med fokusområde på energieffektiv fastighetsdrift. Med sin arbetserfarenhet från både entreprenör, förvaltar och konsultsidan besitter han en unik helhetssyn.

Peter är Certifierad OVK besiktningsman, Energiexpert och energikartläggare samt diplomerad totalkonsult.

 

Läs mer om kursen Injustering av värmesystem här.