Arbetssätt vi tar med oss till post pandemi

Johan Liliequist är basenhetschef och överläkare på ortopeden, Västerviks sjukhus. Den 26 april inleder han konferensen Optimerad operationsplanering med en föreläsning om att förkorta och effektivisera flödet från remiss till åtgärd. Det är vi glada för! Inför konferensen ställde vi några frågor relaterade till pandemin och hur den påverkat den enhet där Johan är verksam.

 • Finns det någon enskild lärdom som du tar med dig till post pandemi, och som kommer att förändra ert arbetssätt?

  Ja, vi måste fortsätta att kommunicera och hjälpa varandra över klinikgränserna. Jag tror att en del av det styrsystem vi har haft på sjukhuset under pandemin kommer att finnas kvar. Dagliga gemensamma avstämningar om vårdplatsläge och tillgängliga resurser på dom olika klinikerna kommer att vara en del av vår fortsatta vardag även post pandemi.

 • Var det något särskilt som ni såhär i efterhand kan tycka att ni gjorde bra?

  Vi har varit snabba och konsekventa i våra beslut på sjukhuset. Vi har också varit bra på att informera personalen om vad som kan komma att hända, personalen har upplevt att vi inte har undanhållit dom någon information vilket har skapat trygghet och acceptans för stora verksamhetsförändringar.

 • Utvecklingen inom den digitala tekniken har påskyndats av pandemin inom vissa områden. Du kommer att tala om ett pilotprojekt som handlar om digital teknik som hjälpmedel i flödesprocessen. Hur har det gått att genomföra projektet under den här perioden?

  Projektet är nu avslutat och tjänsten ingår som en del i vårt normala arbetssätt. Däremot har vi sett en låg nyttjandegrad från primärvårdens sida framför allt beroende på ovana och att behovet kanske trots allt inte har varit så stort? Jag är dock helt övertygad om att arbetssättet kommer att vara en ännu större och självklar del i den kliniska vardagen inom ganska kort tid.

 • Vad ser du mest fram emot med ditt deltagande på konferensen?

  Jag hoppas kunna lära mig en del om hur deltagarna har upplevt pandemin, jag ser fram mot givande erfarenhetsutbyten.

 

Tack Johan Liliequist för att du delar med dig av dina erfarenheter. Vi ser fram emot att höra mer på konferensen Optimerad operationsplanering!
Välkomna den 26-27 april att delta digitalt eller på plats i Stockholm!! 

Johan Liliequist
Överläkare på ortopeden, Västerviks sjukhus