Att behålla engagemang, teamkänsla och flexibilitet i en snabbt föränderlig tillvaro - med pandemin i åtanke

Vi på SIFU är glada att återigen hälsa Lena Pettersson välkommen som föreläsare på konferensen Optimerad operationsplanering! Mycket har hänt sedan sist, både organisatoriskt inom Region Gävleborg där hon arbetar och- givetvis- pandemin, som påverkat hela sjukvården. Operationsenheterna har förstås påverkats i grunden, med uppskjutna operationer, omfördelning av personal och hanteringen av smittan.

 • konferensen Optimerad operationsplanering, som hålls  den  26-27 april kommer du att tala om hur man behåller engagemang, teamkänsla och flexibilitet i en snabbt föränderlig tillvaro. Hur  har ni lyckats med det på er arbetsplats under pandemin?

  Vi lyckas inte alltid. Medarbetare har på grund av pandemin varit mer eller mindre tvingade till andra arbetsuppgifter och uppdrag än man normalt arbetar med, och till sådant som man kanske medvetet tidigare valt bort eftersom man inte känt sig bekväm i olika situationer. Det sliter hårt på entusiasm och engagemang. Att i den situationen se ”berget” av väntande patienter växa kan skapa en känsla av maktlöshet. Det måste vi som ledare och chefer jobba med - att peka på vad vi faktiskt lyckas med, att uppmuntra och inspirera - med patientfokus som största redskap.
 • Hur gjorde ni för att eftersträva effektivitet under pandemin - och kunde patientfokuset bidra till effektiviteten

  Vi har lånat ut alla som på något sätt kunnat bidra i Covid-IVA vården. De som, av olika anledningar inte kunnat det, har vi placerat och fördelat så att vi kunnat utföra så många operationer som möjligt, dels prio 7-30 dagar, men även en del elektiva ingrepp. Vi har försökt att nyttja våra resurser så smart som möjligt för att få ut flesta möjliga ingrepp, utifrån den personal vi haft kvar, efter att IVA bemmannats upp med personal från operation.

 • Har er verksamhet börjat återgå till det normala igen?

  Ja, det kan man säga, även om ”normalt” från och med nu innebär delvis andra arbetssätt. Vi kommer ju leva med pandemin ett bra tag framåt.

 • Vad ser du främst fram emot med konferensen, och vad är det viktigaste som du vill dela med dig av med din föreläsning?

  Jag ser fram emot att få bli inspirerad av andra som lyckats väl i sina uppdrag. Vi behöver hjälpas åt för att få till operationsbehoven och köerna framåt. Det viktigaste jag vill dela med mig av i min föreläsning är: Ta hjälp av patienterna! Lyssna på dem- Hur vill de att vi jobbar? Vad blir bäst för dem? Personcentrerad vård där patientens delaktighet i förberedelser och återhämtning post op sätts i fokus stärker både patienternas autonomi och spar resurser för oss i vården! 

Tack Lena Pettersson för din berättelse. Vi ser fram emot att höra mer på konferensen Optimerad operationsplanering!
Välkomna! 

Lena Petterson

Lena Pettersson, 
Verksamhetschef VO op. Bollnäs, Region Gävleborg