Tydlighet och trygghet ger deltagarna förutsättningar att utvecklas i sin Dagliga verksamhet

 Tydlighet och trygghet ger deltagarna förutsättningar att utvecklas i sin Dagliga verksamhet

Vi är glada att hälsa välkommen till årets moderator, Annika Meinhardt inför konferensen Daglig verksamhet 2021. Annika är utbildad arbetsterapeut och grundare av Arena för utveckling och har varit aktiv inom området Daglig verksamhet under många år.

Du har kunnat både följa och påverka utvecklingen inom Daglig verksamhet under många år. Vilka frågor är mest aktuella inom området daglig verksamhet just nu, som du ser det?

- Det jag tycker är väldigt roligt är att Daglig verksamhet är något helt annat idag än när jag började jobba inom branschen för snart 30 år sedan. Det sker en ständig utveckling av metoder och arbetssätt som kommer den enskilde till gagn. Synen på gruppen människor som har rätt till Daglig verksamhet har också förändrats på ett positivt sätt.

Kostnader för LSS är ständigt på tapeten, vilket skapar sparkrav i verksamheterna och manar oss till att effektivisera. Det som är aktuellt i samhället i stort speglar också Daglig verksamhet. Vi möter människor som isolerar sig i hemmet, det vi kallar hemmasittare i dagligt tal och ett ökat antal människor som lever med psykisk ohälsa. Det ställer krav på både kompetens, flexibilitet och utveckling av arbetssätt.
Det finns ett tryck från myndigheterna att alla som kan också ska arbeta. Vi ser ett ökat antal personer som vid 30 års ålder ska prövas mot arbetsmarknaden, vilket långt ifrån alla känner sig mogna för. Här är samverkan mellan myndigheter och verksamheter A och O , vilket är ett utvecklingsområde på många håll.

Ditt talarpass heter ”Att bibehålla kvalitet i ett ekonomiskt utsatt läge”. Har du någon konkret idé på hur man får resurserna att räcka till mera?

- Mitt första svar på det är tydlighet och trygghet. Tydliga mål, tydliga arbetssätt där alla medarbetare vet vad som ska göras, vem som ska göra och när det ska göras. Det ställer stora krav på ledarskapet. Ledarna skapar förutsättningar för sina medarbetare som skapar goda förutsättningar för våra deltagare att utvecklas i sin Dagliga verksamhet. I detta finns det mycket att göra och bena i, vilket jag kommer att ägna mitt pass åt. Men enkelt sagt så handlar det väldigt mycket om tydlighet och trygghet för att vi ska kunna och våga vara fantasifulla och kreativa i vårt arbete och tillsammans hitta vägar för smarta arbetssätt.

Inför konferensen ställer du också en fråga om hur vi får idéerna till ett smartare arbetssätt. Varifrån får du dina idéer till att utveckla ert arbetssätt?

I mötet med människor. Framförallt i mötet med våra deltagare och våra medarbetare. Titta på andra Dagliga verksamheter, men också helt andra branscher. Jag har anammat ett lösningsfokuserat synsätt. När vi har identifierat ett problem och förstått det tycker jag att det är viktigt att ställa frågan "Hur vill vi att det ska vara istället?", "Hur är det när det är 10 av 10?" På så vis kan man få en tydlig och gemensam målbild. När vi vågar släppa tanken fri kommer det riktigt bra idéer från väldigt många, och det är samtidigt väldigt kul.

Vem tycker du borde vara med på konferensen Daglig verksamhet?

Programmet under konferensen är sammansatt på ett sätt som kan välkomna alla som jobbar inom Daglig verksamhet, oavsett roll. Jag tänker också att det är inspirerande att delta som ett team, där flera roller representeras. Att tillsammans komma tillbaka till jobbet och ”starta om” tycker jag själv är värdefullt.

Vad tänker du att man får med sig genom att vara med på konferensen?

Jag är säker på att vi alla får med oss idéer och tankar för att utveckla arbetet både i relation till enskilda deltagare i våra verksamheter som att få tankar om utveckling av metoder och arbetssätt. Jobb och praktik är ständigt aktuellt för oss som jobbar i Daglig verksamhet.
Vi får också med oss det allra senaste kring tillgänglighet och de lagar som styr vårt arbete, vilket är otroligt viktigt att hålla oss ajour med. Sist men inte minst – att få lyssna på Anna, det är kanske det jag allra mest själv ser fram emot. Flera av föreläsarna har jag haft förmånen att lyssna på tidigare och jag ser fram emot att höra dem igen.

Annika Meinhardt

Annika Meinhardt, moderator och föreläsare på konferensen Daglig verksamhet

Vi på SIFU ser fram emot en spännande och intressant konferens och hälsar varmt välkommen till alla er som jobbar inom Daglig verksamhet. I år kan du välja mellan att vara med på plats i Stockholm eller på distans. Här får du mer info, hela programmet och länk till bokning.