Hälsa, vård och omsorg

Ögonsjukvård

Välkommen till en konferens särskilt riktad till dig som är sjuksköterska eller undersköterska utan vidareutbildning inom ögon.

Vi ses den 17-18 september på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, i Stockholm eller på distans!

Boka kurs

Kursnr. 430900

2 dagar

fr. 7 280 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Ögonsjukdomar och tillstånd som påverkar ögonhälsan är vanligt förekommande och därför är behovet av en välfungerande ögonsjukvård stor.

För åttonde året i rad arrangerar vi den uppskattade konferensen Ögonsjukvård som vänder sig till dig som inte har någon vidareutbildning inom ögon. Under dagarna lär du dig mer om hur du skapar effektiva rutiner för diagnosticering och behandling av bland annat röda ögon, grå starr och neurologiska sjukdomar. Du får även metoder för hur du kan hantera akuta ögonskador och hur du på bästa sätt bemöter olika patientgrupper.

Du väljer själv om du deltar på plats i Stockholm eller på distans.

Varmt välkommen!


Psst!
Visste du att konferensen fick 4,7 av 5 i helhetsbetyg förra året?

Konferensen passar dig som

 • är allmänutbildad undersköterska eller sjuksköterska
 • vill ta del av de senaste nyheterna inom branschen
 • vill få möjlighet att byta erfarenheter och knyta kontakter inom branschen

Ur programmet

 • Akuta ögonsjukdomar och att prioritera rätt
 • OCT – bedömning, diagnostik och handläggning
 • Synfält och synfältsbortfall av olika slag
 • Glaukom – diagnos och tillvägagångsätt vid behandling

Intervjuer med talare på konferensen:
Kort om trender, tips och något att hålla utkik efter gällande ögon. Läs intervjun med Hammurabi Bartuma här >>

Hur blir man tryggare i bedömning vid akuta ögontillstånd? Ta del av Sophie Rouskus tankar och erfarenheter på området. Läs intervjun med henne här >>

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är allmänutbildad undersköterska, sjuksköterska eller till dig som är optiker. Du kan även vara ögonsjuksköterska som vill fräscha upp dina grundläggande kunskaper. 

Program

Tisdag 17 september 2024

 • 09:00 - Registrering med kaffe och smörgås. Inloggning till konferensen för deltagare på distans.

 • 09:30 - Moderator Anna Skaring inleder konferensen

  Anna är legitimerad fysioterapeut och en erfaren och uppskattad moderator inom vårdsektorn. Hon är medgrundare i företaget Säker Senior som föreläser och utbildar inom bland annat fallprevention och äldres hälsa. Under konferensen är det Anna som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 09:35 - 10:35 - Ögats anatomi och de olika synfelen

  Ögat är ett komplext organ och det kan vara bra att kunna särskilja de olika delarna för att underlätta vid handläggning. Under passet går Sophie igenom vika delar som är viktigast att kunna urskilja och dess samband med olika synfel.

  • Ögats främre delar
  • Ögats bakre delar
  • Grundläggande om de olika synfelen
  Sophie Rousku, leg. optiker med MSc i klinisk optometri., Ögonakuten S:t Eriks Ögonsjukhus
  Sophie Rousku, leg. optiker med MSc i klinisk optometri., Ögonakuten S:t Eriks Ögonsjukhus

  Sophie brinner för att arbeta med det sjuka ögat där hon får möjlighet att träffa patienter med alla möjliga tillstånd, både akuta och icke-akuta. Hon arbetar sedan 2020 som klinisk handledare på KUM – klinisk utbildningsmottagning, som är ett samarbete mellan S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska institutet, samt föreläser även för ögonsjuksköterskeprogrammet.

 • 10:45 - 11:45 - Akuta ögonsjukdomar och att prioritera rätt

  Det finns en del tillstånd i det sjuka ögat som är mer akuta än andra. Akuta tillstånd kan ge permanenta skador på synen och kräver att vi känner oss trygga i vår bedömning av patientens symptom, samt att vi är snabba i vår handläggning.

  • Vilka akuta ögonsjukdomar är vanligt förekommande?
  • Hur särskiljer jag sjukdomarna från differentialdiagnoser?
  • Hur bör den medicinska prioriteringen se ut?
  Sophie Rousku, leg. Optiker med MSc i klinisk optometri., Ögonakuten S:t Eriks Ögonsjukhus
  Sophie Rousku, leg. Optiker med MSc i klinisk optometri., Ögonakuten S:t Eriks Ögonsjukhus
 • 11:45 - 12:45 - Lunch

 • 12:45 - 13:45 - Grå starr och gråstarrsoperation – steg för steg

  Hur fångar du enklast upp tecken på grå starr? Vilka steg går patienten igenom innan en operation? Och hur går operationen egentligen till?

  Lyssna till när Marcelo går igenom hur grå starr upptäcks, vad sjukdomen innebär för patienten och hur processen ser ut för de som är i behov av en operation. Du får en genomgång av operationsprocessen, av vad som är viktigt att kommunicera till patienten inför ett ingrepp samt av komplikationer som är vanligare förekommande än andra.

  • Symtom, diagnos och behandling
  • Operationsprocessen – filmvisning
  • Vilken information är viktig för patienten att få inför en operation?
  • Vanligt förekommande komplikationer under och efter en operation
  Marcelo Ayala, överläkare och docent, Ögonkliniken Skaraborgs sjukhus, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
  Marcelo Ayala, överläkare och docent, Ögonkliniken Skaraborgs sjukhus, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

  Marcelo är en känd ögonkirurg som opererar grå starr, grön starr och även ögonlocksplastik. På en del av hans arbetstid forskar han även på grön starr, forskningen fokuserar på bättre diagnostik och behandlingsalternativ.

 • 13:55 - 14:55 - Röda ögat – att bedöma och behandla olika fall

  Det röda ögat är ett vanligt förekommande fall hos patienter på ögonakutvården. Flera olika diagnoser kan leda till röda ögat och olika varianter kräver även anpassade tillvägagångsätt vid behandling. Under föreläsningen går Hammurabi igenom hur du kan bedöma olika fall och olika diagnoser samt hur du bör prioritera bland och kommunicera med patienterna.

  • Vanliga diagnoser som kan leda till röda ögat
  • Bedömning av patienter – vad som är viktigt att ta ställning till
  • Hur du anpassar behandlingsmetoder vid olika diagnoser
  • Hur du ska prioritera bland de olika fallen
  Hammurabi Bartuma, MD, PhD, post doc, FEBO, Skånes Universitets Sjukhus Malmö-Lund
  Hammurabi Bartuma, MD, PhD, post doc, FEBO, Skånes Universitets Sjukhus Malmö-Lund

  Hammurabi gjorde sin specialisttjänstgöring på S:t Eriks Ögonsjukhus samt disputerade på Lunds universitet. På S:t Eriks Ögonsjukhus arbetade han som retinalkirurg och ögononkolog och arbetar nu som katarakt- och glaukomkirurg i SUS Malmö. Han är en uppskattad föreläsare och föreläser bland annat på ögonsjuksköterskeutbildningen samt håller i egna kurser.

 • 14:55 - 15:20 - Eftermiddagskaffe

 • 15:20 - 16:20 - OCT – bedömning, diagnostik och handläggning

  OCT har nu blivit en standardiserad undersökning inom ögonvården och därmed är det viktigt att kunna utföra en OCT-undersökning samt tolka dess resultat för att få en så optimal bild som möjligt.

  Under detta pass går Hammurabi igenom hur du utför undersökningen, på vilket sätt du bäst tolkar resultatet och diagnostiserar samt hur du kan bedöma behandlingsresultat över tid.

  • Utföra och bedöma OCT makula, angio och papill
  • Hur du optimerar utförandet av OCT
  • Lär dig retinans olika lager
  Hammurabi Bartuma, MD, PhD, post doc, FEBO, Skånes Universitets Sjukhus Malmö-Lund
  Hammurabi Bartuma, MD, PhD, post doc, FEBO, Skånes Universitets Sjukhus Malmö-Lund
 • 16:20 - Konferensens första dag avslutas

 • 16:25 - Mingel och nätverkande! 🥂

Onsdag 18 september 2024

 • 09:00 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 09:00 - 10:00 - Glaukom – diagnos och tillvägagångsätt vid behandling

  Glaukom är en av de vanligaste ögonsjukdomarna i världen och är även en av vanligaste orsakerna till blindhet. Sjukdomen har många bra behandlingsmöjligheter men för det behövs tidig diagnostisering och uppföljning.

  Under passet går Besarta igenom olika former av glaukom och vilka undersökningsmetoder som är mest passande i olika lägen. Hon går igenom hur man kan uppnå tidig diagnostisering och effektiva behandlingsinsatser samt delar med sig av praktiska exempel.

  • Olika former av glaukom
  • Undersökningsmetoder för tidig diagnostisering
  • Behandlingsmetoder och praktiska exempel
  Besarta Sahiti, leg Optiker MSc klinisk optometri, klinisk adjunkt, Karolinska Institutet
  Besarta Sahiti, leg Optiker MSc klinisk optometri, klinisk adjunkt, Karolinska Institutet

  Besarta är kursansvarig på optikerutbildningen samt för uppdragsutbildningen ”Oftalmologi för sjuksköterskor”. Hon har sedan 2008 jobbat kliniskt som optiker och på senare år grundat företaget Eyeknow som jobbar med kompetensutveckling och bemanning inom optikerbranschen samt ögonsjukvården.

 • 10:00 - 10:30 - Förmiddagskaffe

 • 10:30 - 11:30 - Synfält och synfältsdefekter av olika slag

  Synfält används till både diagnostisering och uppföljning av exempelvis glaukompatienter. För detta krävs både bra och tillförlitliga mätningar som kan anpassas efter olika sjukdomsbilder. Under detta pass delar Besarta med sig av vilka som är de vanligaste synfältsdefekterna, hur du kan anpassa dina verktyg och metoder efter varje patient och på vilket sätt du uppnår en bra uppföljning.

  • Synfältsdefekter
  • Tillförlitlighet
  • Vikten av god patientinstruktion
  Besarta Sahiti, leg. Optiker MSc klinisk optometri, klinisk adjunkt, Karolinska Institutet
  Besarta Sahiti, leg. Optiker MSc klinisk optometri, klinisk adjunkt, Karolinska Institutet
 • 11:30 - 12:30 - Lunch

 • 12:30 - 13:30 - Diabetes – påverkan, screening och behandling

  Personer med diabetes undersöks regelbundet på ögonklinikerna. Under det här passet får du se hur diabetesretinopatins olika stadier ser ut och vad som kan orsaka synnedsättning. Niklas går även igenom de behandlingsmetoder som kan erbjudas personer med synpåverkande retinopati.

  • Hur diabetes påverkar ögonen
  • Ögonbottensbedömning – vad är det du ser och hur vet du när du ska agera?
  • Behandlingsmetoder vid diabetesretionopati och makulaödem
  Niklas Karlsson, överläkare, Universitetssjukhuset Örebro
  Niklas Karlsson, överläkare, Universitetssjukhuset Örebro

  Niklas arbetar sedan drygt 20 år på ögonkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro med specialisering inom medicinska näthinnesjukdomar och neurooftalmologi. Han är en uppskattad föreläsare som undervisar på läkarutbildningen och flertalet uppdragsutbildningar.

 • 13:30 - 14:00 - Eftermiddagskaffe

 • 14:00 - 15:00 - Torra ögon – ett problem för över 2 miljoner människor

  Under det här passet kommer Fredrik berätta om diagnosen torra ögon. Torra ögon är en multifaktoriell sjukdom som påverkar ca 20% av befolkningen, många går odiagnostiserade och obehandlade. I föreläsningen får du reda på såväl bakgrund till hur du kan göra en avgörande skillnad för de med torra ögon.

  • Vilka får torra ögon och varför?
  • Undersökning och diagnos – så gör du
  • Olika behandlingsmetoder
  • Ny forskning inom området
  Fredrik Källmark, med. dr. och verksamhetschef, KällmarksKliniken
  Fredrik Källmark, med. dr. och verksamhetschef, KällmarksKliniken

  Fredrik har en mångårig klinisk erfarenhet av torra ögon från bl.a. S:t Eriks Ögonsjukhus och som lektor och forskar på Karolinska Institutet. Sedan 2015 är Fredrik verksamhetsansvarig vid Sveriges enda specialistklinik för torra ögon, KällmarksKliniken.

 • 15:00 - Moderator Anna Skaring summerar och avslutar konferensen

Citat från tidigare deltagare

Jag har bara rosor att dela ut. :-) Är väldigt nöjd med upplägget och tyckte alla föreläsare var bra, kompetenta och trevliga att lyssna på.

Jag är relativt ny inom detta med ögon, men jag lärde mig väldigt mycket och tyckte det var jätteintressant. Tack för en super utbildning.

Allt var superbra på alla sätt och vis, lärde mig mycket nytt under dessa dagar. En viktig konferens då det inte finns så många utbildningsmöjligheter för oss som arbetar inom ögon, helst som undersköterska. Jättenöjd!

Har redan berättat för chefen att han borde skicka fler kollegor.

På plats eller på distans

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, i Stockholm.
Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >>

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator! Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.

Boka

Ögonsjukvård

2 dagar

fr. 7 280 kr

exkl. moms

 • 17-18 sep 2024

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

  Konferens
Till och med 23 augusti:  7 280 kr
Från och med 24 augusti: 7680 kr

Pris för konferenspaket (lunch och fika) på 900 kr tillkommer för deltagare på plats. Samtliga priser är exkl. moms.