Hälsa, vård och omsorg

Ögonsjukvård

För dig som är allmänutbildad sjuksköterska eller undersköterska


20-21 september i Stockholm och på distans

Boka kurs

Kursnr. 430900

2 dagar

fr. 6 180 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Välkommen till en konferens särskilt riktad till dig som är sjuksköterska eller undersköterska utan vidareutbildning inom ögon! Du kan också vara till exempel optiker, som vill fördjupa dig mer i ögats sjukdomar och komplikationer.

Sjukdomar och tillstånd som drabbar ögonen och synen är vanligt förekommande. Därför är behovet av en fungerande ögonsjukvård med kunnig personal i alla led väldigt stort.

För sjätte året i rad går denna uppskattade konferens av stapeln, och i år kan du välja mellan att vara med på plats i Stockholm eller på distans. Under dagarna får du uppdatera dina kunskaper inom bland annat handläggning och utredning av akuta ögonskador, röda ögon, våt AMD samt OCT. Du får även lyssna till ett inspirerande pass kring hur du ska bemöta nutidens googlande patient och du får metoder för att genomföra en korrekt visusprövning.

Varmt välkommen!

4,5 av 5 i helhetsbetyg förra året!

Se till att veta lika mycket som patienten! - Att vägleda och bemöta den googlande patienten

Läs en intervju med Krister Inde. Han kommer till konferensen för att tala om den moderna googlande patienten som kommer till sjukvården förberedd och påläst. Hur kan vi bemöta dessa patienter – och – vad är det egentligen för information man hittar ute på nätet?

Konferensen är för dig som är

 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Optiker

Gemensam middag - separat bokningsbar

Första dagen av konferensen avslutas med en gemensam, separat bokningsbar, middag. Du får avnjuta en tvårättersmiddag och umgås med kollegor i branschen under trevliga former!
Pris: 420 kr exkl. moms (dryck ingår ej).
Boka samtidigt som du bokar din konferensplats.

På programmet

 • Bedömning och hantering av akuta ögonfall
 • Röda ögat – att komma fram till rätt diagnos
 • Visusprövning – praktiska tillvägagångssätt och metoder
 • Symptom och behandlingsmetoder vid våt AMD
 • De moderna patienterna som googlat och vet mer än förr
 • Tolka och bedöma tester vid OCT-undersökning

Omdömen

Jag har bara rosor att dela ut:-) Är väldigt nöjd med upplägget och tyckte alla föreläsare var bra, kompetenta och trevliga att lyssna på.

Jag är relativt ny inom detta med ögon, men jag lärde mig väldigt mycket och tyckte det var jätteintressant. Tack för en super utbildning.

Allt var superbra på alla sätt och vis, lärde mig mycket nytt under dessa dagar. En viktig konferens då det inte finns så många utbildningsmöjligheter för oss som arbetar inom ögon, helst som undersköterska. Jättenöjd!

Har redan berättat för chefen att han borde skicka fler kollegor.

Program

Tisdag 20 september 2022

 • 9:00 - Registrering med kaffe och smörgås

  Inloggning till konferensen för deltagare på distans

 • 9:30 - Moderator Isabel Helander inleder konferensen

  Isabel är leg. optiker och arbetar på Aleris Ögon i Uppsala. Hon är inriktad på kataraktkirurgi, ögats bakre segment samt skelning och samsynsproblem. Hon har undervisat på optikerprogrammet på Karolinska Institutet och brinner för optikernas viktiga roll i vårdkedjan. Under konferensen är det Isabel som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 9:40 – 10:30 - Utöka dina kunskaper om ögats anatomi och fysiologi

  Det är viktigt att ha en god kunskap om ögat för att kunna ge rätt råd till patienten. Detta för att du som vårdgivare ska kunna hänvisa patienterna till rätt instans.

  • Ögats alla delar och deras funktion 
  • Hur påverkas ögat av ålder och grumlingar i linsen? 
  • Fördjupa dina kunskaper om sinnescellerna – tappar och stavar 
  • Lär mer om synbanan – från hornhinna till cortex 
  Mikael Efthamre, leg. ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus
  Mikael Efthamre, leg. ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus

  Mikael är koordinator för mobil ögonbottenscreening i Region Stockholm och kursansvarig för uppdragsutbildningen Diabetesögonsjukvård – fotodokumentation inkl. bildgranskning/bedömning på Karolinska Institutet. Han har arbetat i ögonbranschen sedan slutet på 80-talet och har bred erfarenhet av ögonsjukvård. Han är en flitigt anlitad föreläsare och håller i föreläsningar för personal och patienter flera gånger per år.

 • 10:40 – 11:30 - Grundsjukdomar och deras påverkan på ögonen

  Vissa grundsjukdomar kan ge ögonbesvär och därför är det viktigt att ha god kunskap om olika diagnoser som kan påverka ögonen. I och med det kan du förenkla rådgivningen, behandlingen samt få en större kunskap om patientens sjukdom överlag.

  • Hur påverkar reumatiska-, inflammatoriska- och autoimmuna sjukdomar ögonen? 
  • Vad är viktigt att tänka på vid behandling av dessa patienter?  
  • Vilka läkemedel kan påverka ögat?   
  Mikael Efthamre, leg. ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus
  Mikael Efthamre, leg. ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus
 • 11:30 – 12:30 - Lunch

 • 12:30 – 14:00 - Handläggning, utredning och behandling av akuta ögonskador och jourfall

  Att ge rätt information till patienten vid akuta ögonskador är otroligt viktigt, annars är risken stor att patienten kan förlora sin syn.

  Vilka frågor bör du ställa till patienten? Hur ska du handlägga akuta ögonskador? Behöver patienter omgående behandling? Vart ska du hänvisa patienten? Dessa frågor får du svar på under föreläsningen.

  • Akuta ögoninfektioner – vad behöver du veta?  
  • Vilka behandlingar som patienten kan göra själv finns? 
  • När behöver patienten gå till sin vårdcentral respektive söka ögonakut? 
  • Att tänka på vid triagering av patienter  
  • Gruppdiskussion – utbyt erfarenheter med kollegor i branschen     
  Mikael Efthamre, leg. ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus
  Mikael Efthamre, leg. ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus
 • 14:10 – 15:10 - Våt AMD - symptom, diagnostik och behandlingsmetoder

  Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är den vanligaste orsaken till blindhet hos personer över 65 år i västvärlden. Det finns två olika former av AMD, den torra och den våta. Den torra, som är den vanligaste, finns det idag ingen behandling för men för den våta, som orsakas av kärlnybildning som läker och blöder i gula fläcken, finns det. Tidigt insatt behandling för våt AMD ökar chansen för bevarande och i viss mån även förbättrad synpotentialen. Därför är det viktigt att tidigt känna igen symptomen så att behandlingen kan initieras så snabbt som möjligt.  

  • Lär dig känna igen symptomen 
  • Vilka undersökningsmetoder kan vi använda för att upptäcka våt AMD? 
  • Vilka behandlingsmetoder finns?
  Hammurabi Bartuma MD, PhD, post doc, FEBO, Kristianstad ögonklinik
  Hammurabi Bartuma MD, PhD, post doc, FEBO, Kristianstad ögonklinik

  Hammurabi gjorde sin specialisttjänstgöring på S:t Eriks Ögonsjukhus och disputerade på Lunds universitet. På S:t Eriks Ögonsjukhus arbetade han som retinalkirurg och ögononkolog och arbetar nu som kataraktkirurg samt har hand om ögononkologin. Han är en uppskattad föreläsare och föreläser bland annat på ögonsjuksköterskeutbildningen samt håller i egna kurser.

 • 15:10 – 15:40 - Eftermiddagsfika

 • 15:40 – 17:00 - Röda ögat – att komma fram till rätt diagnos

  Patienter med det röda ögat är en vanlig patientgrupp inom ögonakutvården. Det finns flera olika diagnoser som kan ge upphov till ett rött öga och dessa ska hanteras på olika sätt. Under denna föreläsning får du lära dig vilka patienter som ska prioriteras och vilka du kan ge ett lugnande besked medan de väntar.

  • Viktigt att tänka på i handledningen av patienter
  • Vilka olika diagnoser finns? 

  Hur kan du hantera det röda ögat vid telefonrådgivningen?

  Hammurabi Bartuma MD, PhD, post doc, FEBO, Kristianstad ögonklinik
  Hammurabi Bartuma MD, PhD, post doc, FEBO, Kristianstad ögonklinik
 • 17:00 - Konferensens första dag avslutas

 • 18:00 - Gemensam, separat bokningsbar, middag

  Konferensens första dag avslutas med en gemensam, separat bokningsbar, middag.
  Du får avnjuta en tvårättersmiddag och umgås med kollegor i branschen under trevliga former!
  Pris: 420 kr exkl. moms (dryck ingår ej)

Onsdag 21 september

 • 8:30 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 8:35 – 9:35 - Den moderna patienten som googlat och vet mer än förr – hur bemöter vi dem?

  Kan jag träna upp min syn? Vem hittade på glaukom? Vågar jag sitta nära TV:n? Kan jag läsa flera timmar i sträck? Min optiker tycker jag ska träffa en ögonläkare, behövs det?

  Frågorna är många och idag finns det ett enkelt sätt att snabbt få svar, genom att googla! Fler och fler patienter söker själva svar på nätet innan de kontaktar vården, men det är svårt att veta vad som verkligen är sant och felaktig information leder ofta till onödig oro.

  Under föreläsningen går Krister igenom hur du kan bemöta och hantera dessa typer av patientsamtal.

  • Kan det finnas några fördelar med att patienten har googlat innan?
  • Så bemöter du patienten med respekt och medkänsla
  • Tips till patientsamtalen
  Krister Inde, Synpedagog, Indenova
  Krister Inde, Synpedagog, Indenova

  Krister har arbetat inom synrehabilitering sedan början av 1970-talet och har skrivit ett flertal böcker inom synområdet. De senaste 20 åren har han varit konsult inom synområdet och har även föreläst runtom i landet och internationellt. Han är hedersdoktor vid Linnéuniversitetet, var med och utvecklade syncentralerna samt är ordförande i patientföreningen LHON EYE SOCIETY.

 • 9:35 – 10:00 - Förmiddagskaffe

 • 10:00 – 11:00 - Neurologiska sjukdomar med ögonpåverkan

  En neurologisk diagnos är ofta livslång och berör livets alla områden. Flera diagnoser har även en negativ påverkan på synen och ögonen. Under denna föreläsning kommer Martin gå djupare in på några tillstånd, som bland annat multipel skleros, stroke, retinala kärlsjukdomar, mitokondriella sjukdomar och inflammatoriska sjukdomar.

  • Beskrivning av synsystemets olika delar
  • Olika tillstånd som drabbar synen
  • Vilka olika behandlingsmetoder finns?
  Martin Engvall, biträdande överläkare, specialist i neurologi och Med. dr., Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS), Karolinska universitetssjukhuset Solna
  Martin Engvall, biträdande överläkare, specialist i neurologi och Med. dr., Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS), Karolinska universitetssjukhuset Solna

  Martin har arbetat som neurolog i 20 år och har en bred erfarenhet av olika neurologiska sjukdomstillstånd. Han forskar på genetiskt orsakade optikusneuropatier (synnervssjukdomar) i samarbete med ST Eriks ögonsjukhus och KI-grupper. Fotograf Ola Lundström, fotoavdelningen KS Solna

 • 11:10 – 12:00 - Torra ögon – från symptom till behandling

  Torra ögon börjar oftast som ett lindrigt besvär men blir ofta besvärligare med tiden. Besvären kan lätt utvecklas till ett handikapp, både socialt och yrkesmässigt, detta trots att det finns olika hjälpmedel att tillgå. För att kunna hjälpa dessa patienter på bästa sätt behöver du som arbetar inom ögonsjukvården ha god insyn i problematiken samt kunskap om vilka behandlingsmetoder som finns.

  • Vad är torra ögon? – definition och klassifikation
  • Handläggning av patienter med torra ögon – så gör du
  • Vilka hjälpmedel och behandlingsmetoder finns?
  • Torra ögonen då och nu – aktuella trender
  Gysbert van Setten, läkare, Dr.med., LKT, docent, specialist inom ögonsjukdomar; ögonkirurg, forskare, Aviation Ophthalmology
  Gysbert van Setten, läkare, Dr.med., LKT, docent, specialist inom ögonsjukdomar; ögonkirurg, forskare, Aviation Ophthalmology

  Gysbert arbetar på S:t Eriks Ögonsjukhus samt på Karolinska Institutet och har varit aktiv inom ögonforskning i mer än 30 år, med fokus på ögats yta och torra ögon. Övrig verksamhet: Global Consultancy, Education, Publication.

 • 12:00 – 13:00 - Lunch

 • 13:00 – 14:30 - Tolka och bedöm tester vid OCT-undersökning

  OCT har kommit att spela en viktig roll inom modern ögonsjukvård eftersom det möjliggjort undersökning av bland annat macula och optiska discen samt mätning av retinas olika lager. På så sätt kan man upptäcka, diagnotisera samt noggrant följa utvecklingen av sjukliga förändringar i retina. OCT har blivit ett nödvändigt hjälpmedel inom ögonsjukvården då tekniken är objektiv, invasiv och snabb.

  • Vid vilka sjukdomar är OCT relevant?
  • Viktigt att tänka på inför och under undersökningen
  • Hur får du en tillförlitlig mätning?
  • Fallbeskrivningar – lär dig förstå och tolka det du ser på bilderna
  Besarta Sahiti, leg. optiker, MSc Clinical Optometry och klinisk adjunkt, Karolinska Institutet
  Besarta Sahiti, leg. optiker, MSc Clinical Optometry och klinisk adjunkt, Karolinska Institutet

  Besarta är kursansvarig på optikerutbildningen och uppdragsutbildningen Oftalmologi för sjuksköterskor. Hon har arbetat kliniskt som optiker sedan 2008 och har grundat företaget Eyeknow som arbetar med kompetensutveckling och bemanning inom optikerbranschen och ögonsjukvården.

 • 14:30 – 15:00 - Eftermiddagsfika

 • 15:00 – 16:00 - Visusprövning – praktiska tillvägagångssätt och metoder

  En visusprövning är en av de första funktionstesterna som görs inom ögonvården. För att kunna planera, genomföra och utvärdera oftalmologiska undersökningar samt för att kunna värdera patientens synförmåga måste du ha goda kunskaper inom synprövning.

  • Metoder för att genomföra en visusprövning
  • Vanliga misstag och hur du undviker dem
  • Så dokumenterar du undersökningarna på ett enhetligt sätt i journalen
  Besarta Sahiti, Leg. Optiker, MSc Clinical Optometry och Klinisk Adjunkt, Karolinska Institutet
  Besarta Sahiti, Leg. Optiker, MSc Clinical Optometry och Klinisk Adjunkt, Karolinska Institutet
 • 16:00 – 16:10 - Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

Boka

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 17 juni: 6180 kr
Till och med 19 augusti: 6680 kr
Från 20 augusti: 7680 kr 

Konferenspaket 650 kr tillkommer för deltagare på plats.

Pris för separat bokningsbar middag tillkommer, endast för den som deltar vid middagen.

Ögonsjukvård

2 dagar

fr. 6 180 kr

exkl. moms

 • 20-21 sep 2022

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

På plats eller på distans

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls centralt i Stockholm. Mer info kommer här på hemsidan inom kort

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!
Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.

Varmt välkommen!