Övrig skolverksamhet

Problematisk skolfrånvaro

Du lär dig mer om bakgrund, kartläggning, strategier, juridik och hur du ökar skolnärvaron.

Boka kurs

Kursnr. 3111

2 dagar

fr. 5 980 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Ofrivillig skolfrånvaro är ofta förenad med oro eller ångest. Generellt sett är det svårare att bryta ett ångestundvikande beteende ju längre det fortgår och därför är det viktigt att så tidigt som möjligt arbeta med att få tillbaka eleven till skolan.

Missa inte chansen att gå kursen där vi bland annat går djupare in på vikten av tidiga insatser och samverkan mellan olika instanser. Vi går även igenom juridiken och ansvarsfördelningen kring elever med problematisk skolfrånvaro.

Under dagarna varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar och du får med dig nödvändiga kunskaper och verktyg för att hantera problematisk skolfrånvaro.

Du lär dig

 • Hur du får till ett bra samarbete kring och med eleven
 • Juridik och ansvarsfördelning
 • Att anpassa skolmiljön för att främja skolnärvaro
 • Strategier för återinskolning

Program

Dag 1

 • 09:00 - 09:15 - Välkommen och introduktion till kursen

 • 09:15 - 10:45 - Juridik och ansvarsfördelning kring elever med problematisk skolfrånvaro

  Få koll på aktuella lagändringar kring skolplikt och frånvaroutredningar. Vad är hemkommunens, huvudmannens, vårdnadshavarnas och rektorns ansvar vid elevfrånvaro?

  • Aktuella nyheter inom juridiken kring skolplikt och frånvaroutredningar
  • Vad är hemkommunens, huvudmannens, vårdnadshavarnas och rektorns ansvar vid elevfrånvaro?
  • Vad säger lagen om skolplikt och elevens rätt till utbildning?
  • Vad är hemundervisning enligt skollagen?
  • Bestämmelser om vite mot vårdnadshavare och skolhuvudmän
 • 10:50 - 12:00 - Skolfrånvaro – bakgrund, kartläggning och strategier

  • 20-30 000 elever är drabbade av ofrivillig skolfrånvaro – hur kommer det sig?
  • Hur gör du för att kartlägga behov och utforma en plan för återinskolning?
  • Konkreta och evidensbaserade strategier för återinskolning
  • Hur får man till ett bra samarbete mellan elev, familj, skola och andra instanser
  • Framgångsfaktorer för att få barn och unga att återvända till skolan
 • 12:00 - 13:00 - Lunch

 • 13:00 - 15:00 - Skolfrånvaro – bakgrund, kartläggning och strategier (fortsättning)

  Fortsättning på tidigare föreläsning. 

 • 15:00 - 16:30 - Workshop – case och diskussion

  Specifika uppgifter delas ut och arbetas med i grupper.

  Under workshopen behandlar vi områden som hur du t.ex. upptäcker ett riskbeteende, vilka varningssignaler du ska hålla utkik efter och hur du kartlägger orsaken till frånvaron. Du får även upprätta planer för hur du arbetar med elever med problematisk skolfrånvaro.

Dag 2

 • 08:30 - 12:00 - Anpassningar i skolan för att undvika skolfrånvaro

  • Så skapar du en fungerande miljö för eleverna
  • Hur känner du igen elever i riskzonen?
  • Förhållningssätt och kravnivå för elever i riskzonen
  • Lär dig känna igen olika elevkategorier och utforma strategier för bemötande
  • Hur anpassar vi verksamheten efter elever med NPF-diagnos?
 • 12:00 - 13:00 - Lunch

 • 13:00 - 16:30 - Workshop – case och diskussion

  Ta del av och arbeta med färdiga case. Ni delas in i grupper där varje kursdeltagare får en roll med givna premisser. Du tillämpar det du har lärt dig, från identifikation till kartläggning, strategier och utvärdering.

  Du får även möjlighet att diskutera dina egna frågeställningar och ställa frågor till kursledaren. 

Målgrupp

Kursen passar personal inom skolan, till exempel rektorer, biträdande rektorer, lärare, och elevhälsovårdspersonal, såsom specialpedagog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog.

 

Kursledare

Eric Donell

Kursen leds av Eric Donell som är föreläsare med mångårig erfarenhet av att utbilda skolpersonal om elever med särskilda behov som exempelvis ADHD, Autism och Tourettes syndrom. Han är vice ordförande för Riksförbundet Attention, intresseorganisationen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och arbetar till vardags som sjuksköterska på BUP. Där arbetar han bland annat med rådgivning och föräldrautbildning.

Läs intervjun med Eric om problematisk frånvaro här >>

 

Simon Jernelöv
Simon är jurist och rådgivare inom skoljuridik och dataskydd på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och Skolverket samt deltagit som expert i utredningar på Regeringskansliet.

 

Kurstillfällen

Problematisk skolfrånvaro

2 dagar

fr. 5 980 kr

exkl. moms

 • 13-14 okt 2022

  Stockholm

  Platser kvar

 • 6-7 feb 2023

  Göteborg

  Platser kvar

 • 23-24 maj 2023

  Distans

  Platser kvar

 • 14-15 nov 2023

  Stockholm

  Platser kvar