Övrig skolverksamhet

Problematisk skolfrånvaro

Du lär dig mer om bakgrund, juridik, det åtgärdande arbetet samt får strategier för att öka skolnärvaron 

Boka kurs

Kursnr. 3111

2 dagar

fr. 5 980 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Ofrivillig skolfrånvaro är ofta förenad med oro eller ångest. Generellt sett är det svårare att bryta ett ångestundvikande beteende ju längre det fortgår och därför är det viktigt att så tidigt som möjligt arbeta med att få tillbaka eleven till skolan.

Missa inte chansen att gå kursen där vi bland annat går djupare in på vikten av tidiga insatser och samverkan mellan olika instanser. Vi går även igenom juridiken och ansvarsfördelningen kring elever med problematisk skolfrånvaro.

Under dagarna varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar och du får med dig nödvändiga kunskaper och verktyg för att hantera problematisk skolfrånvaro.

Du har möjlighet att påverka innehållet på kursen

Inför kursen har du möjlighet att skicka in dina egna frågeställningar eller case som du vill att kursledaren tar upp under kursen. Maila dina önskemål till caroline.edeslatt@sifu.se.

Maxantalet på kursen är 20 deltagare vilket gör att det finns goda möjligheter för diskussioner mellan kursledare och deltagare. 

Du lär dig

 • Hur du får till ett bra samarbete kring och med eleven
 • Juridik och ansvarsfördelning
 • Att anpassa skolmiljön för att främja skolnärvaro
 • Strategier för återinskolning

Program

Dag 1

 • 09.00 - Välkommen och kursintroduktion

 • 9.15 - 11.30 - Juridik och ansvarsfördelning kring elever med problematisk skolfrånvaro 

  • Aktuella nyheter inom juridiken kring skolplikt och frånvaroutredningar 
  • Vad är hemkommunens, huvudmannens, vårdnadshavarnas och rektorns ansvar? 
  • Vad säger lagen om skolplikt och elevens rätt till utbildning? 
  • Vad är hemundervisning enligt skollagen? 
  • Bestämmelser om vite mot vårdnadshavare och skolhuvudmän 
 • 12.30 - “Vem är hemmasittaren?”

  • Aktuella siffror/statistik och vad de betyder
  • När blir frånvaro problematisk?
  • Vilka är det som hamnar i problematisk skolfrånvaro?
  • Vårdnadshavarens “roll”
 • - Riskfaktorer

  • Orsaker till att en elev hamnar i problematisk skolfrånvaro?
  • Hur kan vi se riskerna?
  • Går det att förebygga?
 • 16.30 - Avslut

Dag 2

 • 8.30 - Hur kan eleven bli en “återvändare?” – åtgärdande arbete

  • Hur kan du kartlägga behov för att möjliggöra återinskolning? 
  • Hur får ni ett välfungerande samarbete mellan elev, familj, skola och andra instanser?
  • Framgångsnycklar - konkreta tips/metoder/strategier för att få tillbaka eleven till skolan
 • - Vägar till skolnärvaro - främjande och förebyggande arbete

  • Från riskfaktorer till friskfaktorer
  • Vad krävs för att skolan ska anses tillgänglig?
  • Kan man skapa trygghet och trivsel för alla?
  • Konkreta exempel för att öka elevernas lust till lärande.
  • På vilket vis kan man använda skolans fysiska miljö?
 • 16.30 - Kursen avslutas

Under dagarna varvar vi föreläsningar med workshops och diskussioner kopplade till dagens innehåll. Syfte och mål med övningarna är att bli bättre på att identifiera risker och att bli trygg med hur de kan förebyggas samt att revidera/skapa/påbörja en handlingsplan för utveckling av det främjande arbetet i den egna verksamheten. 

 • -

Program Problematisk skolfrånvaro (PDF)

Målgrupp

Kursen passar dig som arbetar på grundskola eller gymnasium. Du kan till exempel vara lärare, specialpedagog, rektor, biträdande rektor, skolkurator, skolläkare, skolsköterska eller skolpsykolog.

Kursledare

Sirkka Persson
Hon har arbetat inom skolans värld i många år, varav drygt 18 år som rektor. I 15 år var hon delägare och huvudman för Kringlaskolan i Södertälje som ligger i ett av Sveriges särskilt utsatta områden. På Kringlaskolan hade de ett framgångsrikt arbete med elever i behov av särskilt stöd och de arbetade målinriktat med den elevgrupp som ofta kallas hemmasittare. Erfarenheterna från det arbetet resulterade i studiebesök, både från Sverige och utlandet, att hon föreläst och hållit i fortbildningsinsatser samt att hon skrev boken ”Från hemmasittare till återvändare – vägar till skolnärvaro”. Sirkka har på olika sätt uppmärksammats för sitt goda ledarskap och skolans framgångsrika utveckling. Exempelvis har hon nominerats till ”Årets rektor”, de har av T4 World Education Week lyfts bland ”Topp 100 goda skolexempel” och de har fått stipendium från Måns Jenninger Minnesfond.

Läs en intervju med henne här!

Simon Jernelöv
Simon är jurist och rådgivare inom skoljuridik och dataskydd på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och Skolverket samt deltagit som expert i utredningar på Regeringskansliet.

 

Kurstillfällen

Problematisk skolfrånvaro

2 dagar

fr. 5 980 kr

exkl. moms

 • 14-15 nov 2023

  Stockholm

  Platser kvar