Övrig skolverksamhet

Problematisk skolfrånvaro

Du lär dig mer om åtgärdande, förebyggande och främjande arbete.

Boka kurs

Kursnr. 3111

2 dagar

fr. 5 980 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Ofrivillig skolfrånvaro är ofta förenad med oro eller ångest. Generellt sett är det svårare att bryta ett ångestundvikande beteende ju längre det fortgår och därför är det viktigt att så tidigt som möjligt arbeta med att få tillbaka eleven till skolan.

För att komma tillrätta med problematisk skolfrånvaro behövs ett systematiskt närvarofrämjande arbete. Under denna kurs tittar vi både på det åtgärdande, förebyggande och främjande arbetet samt att du får lära dig mer om vad juridiken säger i frågor som rör dessa elever.

Under kursdagarna varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar. Efter dagarna har du inte bara fått kunskap om vad man bör göra utan du har också fått med dig en hel del praktiska tips på hur man kan göra.

Kursledaren får ofta betyget 5/5 av på kursen!

Du har möjlighet att påverka innehållet på kursen

Inför kursen har du möjlighet att skicka in dina egna frågeställningar eller case som du vill att kursledaren tar upp under kursen. Maila dina önskemål till niclas.herold@sifu.se.

Maxantalet på kursen är 20 deltagare vilket gör att det finns goda möjligheter för diskussioner mellan kursledare och deltagare. 

Du lär dig

 • Hur du får till ett bra samarbete kring och med eleven
 • Juridik och ansvarsfördelning
 • Att anpassa skolmiljön för att främja skolnärvaro
 • Strategier för återinskolning

Program

Dag 1

 • - Välkommen och kursintroduktion

 • - Juridik och ansvarsfördelning kring elever med problematisk skolfrånvaro 

  • Skolplikt och frånvaroutredningar
  • Vad är hemkommunens, huvudmannens, vårdnadshavarnas och rektorns ansvar?
  • Skolplikt och elevens rätt till utbildning
  • Hemundervisning, är det möjligt?
  • Bestämmelser om vite mot vårdnadshavare och huvudmän
 • - “Vem är hemmasittaren?”

  • Aktuella siffror/statistik och vad de betyder
  • När blir frånvaro problematisk?
  • Vilka är det som hamnar i problematisk skolfrånvaro?
  • Vårdnadshavarens “roll”
 • - Riskfaktorer

  • Orsaker till att en elev hamnar i problematisk skolfrånvaro
  • Hur kan vi se riskerna?
  • Går det att förebygga?
 • - Avslut

Dag 2

 • - Åtgärdande arbete

  • Vad behövs för att eleven ska komma tillbaka till skolan?
  • Hur kan man kartlägga behov för att möjliggöra återinskolning?
  • Hur får man ett välfungerande samarbete mellan elev, familj, skola och andra instanser?
  • Framgångsnycklar - konkreta tips/metoder/strategier för att få tillbaka eleven till skolan
 • - Vägar till skolnärvaro - främjande och förebyggande arbete

  • Från riskfaktorer till friskfaktorer
  • Trygghet och trivsel för alla
  • Vad krävs för att skolan ska anses tillgänglig?
  • På vilket vis kan man använda skolans fysiska miljö?
  • Hur kan undervisning göras mer tillgänglig?
 • - Kursen avslutas

Under dagarna varvar vi föreläsningar med workshops och diskussioner kopplade till dagens innehåll. Syfte och mål med övningarna är att bli bättre på att identifiera risker och att bli trygg med hur de kan förebyggas samt att revidera/skapa/påbörja en handlingsplan för utveckling av det främjande arbetet i den egna verksamheten. 

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till skolledare, elevhälsans personal och lärare som arbetar på grundskola eller gymnasium. 

Kursledare

Sirkka Persson
Hon har arbetat inom skolans värld i många år, varav drygt 18 år som rektor. I 15 år var hon delägare och huvudman för Kringlaskolan i Södertälje som ligger i ett av Sveriges särskilt utsatta områden. På Kringlaskolan hade de ett framgångsrikt arbete med elever i behov av särskilt stöd och de arbetade målinriktat med den elevgrupp som ofta kallas hemmasittare. Erfarenheterna från det arbetet resulterade i studiebesök, både från Sverige och utlandet, att hon föreläst och hållit i fortbildningsinsatser samt att hon skrev boken ”Från hemmasittare till återvändare – vägar till skolnärvaro”. Sirkka har på olika sätt uppmärksammats för sitt goda ledarskap och skolans framgångsrika utveckling. Exempelvis har hon nominerats till ”Årets rektor”, de har av T4 World Education Week lyfts bland ”Topp 100 goda skolexempel” och de har fått stipendium från Måns Jenninger Minnesfond.

Läs en intervju med henne här!

Citat från tidigare deltagare

Fantastiska och inspirerande dagar. Sirkka Persson är en mycket duktig föreläsare, så rolig att lyssna på. Interagerar med deltagarna på en bra nivå.

Bara ros ❤

Kunnig, egna erfarenheter, teori varvat med diskussion och exempel.

Tack för mycket givande dagar tillsammans.

Kurstillfällen

Problematisk skolfrånvaro

2 dagar

fr. 5 980 kr

exkl. moms

 • 10-11 sep 2024

  Stockholm

  Platser kvar