Byggledning

Miljöansvar i byggbranschen

För dig som ska hantera kraven på minskad miljöpåverkan i byggbranschen

Boka kurs

Kursnr. 8299

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

 

Under två dagar får du fördjupade kunskaper och verktyg i hur du kan utveckla ert miljöarbete. Du får en omfattande översikt av miljölagstiftningen och lär dig strategier hur du kan arbeta med egenkontroller för att uppfylla miljökraven.

Du kommer att lära dig systematiken i effektiva miljöledningssystem för att minimera miljöpåverkan i dina projekt. Genom att fördjupa dig i praktisk tillämpning av cirkulärt byggande kommer du att kunna reducera avfall och samtidigt öka möjligheterna till materialåtervinning.

Efter kursen kommer du att ha goda kunskaper i certifieringssystem, miljösamordning, klimatdeklarationer, livscykelanalyser och cirkulärt byggande. Kunskaper som kommer vara avgörande för att kunna driva framgångsrika och hållbara miljöinitiativ.

Visste du att, med en miljöcertifiering av byggnaden går det att få fördelaktiga gröna lån hos banken. 

Kursen finns även som onlinekurs >

Du lär dig

 • Varför du ska jobba med miljöfrågor och hur du omsätter kunskapen i praktiken
 • Hur du gör en livscykelanalys samt klimatdeklaration för att beräkna en produkts samlade miljöpåverkan
 • Samordna miljöfrågor med berörda intressenter under olika skeden i ett projekt
 • Få insikter om hur miljömedvetenhet kan öka lönsamheten och konkurrenskraft
 • Lär dig att navigera i komplexa regelverk
 • Förstå cirkulärt byggande och avfallshantering för att minska negativ miljöpåverkan och öka resurseffektiviteten.

Passar dig som

 • Är miljösamordnare, KMA-ansvarig eller ansvarig för olika miljöfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen
 • Lär dig bäst genom att träffa kursledare och andra deltagare live för att få dialog och erfarenhetsutbyte

Innehåll

 • Grundläggande miljökunskap – hur byggbranschen påverkar vår miljö och omgivning 
 • Miljö- och hållbarhetskrav – reglering och övervakning utifrån FN, EU och Sveriges regering
 • Färdplan – ett hjälpmedel för att komma framåt i sitt miljö- och klimatarbete
 • Miljöledningssystem – skapa en struktur för att arbeta effektivare och smartare
 • Avfall –hur du kan minska mängden avfall samt farlighetsgraden i avfallet
 • Certifieringssystem för byggnader – i Sverige och världen samt vad dessa innebär
 • Material och loggbok – varför och hur man jobbar med material i byggbranschen
 • Materialinventering – varför det behövs och vad du ska kolla efter
 • Livscykelanalyser – hur du samlar in information och praktiskt använder den
 • Klimatdeklarationer – prova på att göra en förenklad klimatdeklaration
 • Cirkulärt byggande – hur du kan jobba mot ett cirkulärt byggande och skapa goda exempel

Målgrupp

Du som är verksam inom bygg- och fastighetsbranschen och behöver kunskap om klimatpåverkan i byggprocessens olika skeden eller du som ska kvalitetssäkra verksamheten inom miljöområdet. Du kan arbeta som KMA-ansvarig, byggprojektledare, arkitekt, byggherre, projektör, entreprenör, miljösamordnare eller liknande. Även platschefer och arbetsledare som vill förbättra sin kunskap inom miljöfrågorna har nytta av kursen. Den är även riktat till individer som strävar efter att säkerställa hög kvalitet och effektivitet inom miljöområdet.

Registrering hos ID06


Vid godkänd genomförd kurs kan vi registrera dig kostnadsfritt i ID06 kompentensdatabas

Onlinekurs på köpet

Kom ihåg vad du har lärt dig!

När du har gått kursen Miljöansvar i byggbranschen så får du även motsvarande onlinekurs på köpet. Du kan enkelt repetera dina nya färdigheter med hjälp av onlinekursens filmklipp, övningsuppgifter och texter.
Vi vet att repetition är nyckeln till lärandet och med detta erbjudande vill vi bjuda på bestående kunskap.

Förkunskaper

Inga särskilda krav på förkunskaper men grundläggande kunskap inom bygg kan underlätta.

Kursledare

Amanda Segervik

 

Amanda arbetar som miljösamordnare på Tyréns. Med ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor utbildar hon bla inom certifieringssystem, byggvarubedömning, LCA, miljösamordning och klimatpåverkan inom byggbranschen. Amanda ser vikten i att effektivisera miljötänket inom företag och visa på hur det kan ge stora fördelar för både miljö- och ekonomiska aspekter.

Kurstillfällen

Miljöansvar i byggbranschen

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 23-24 sep 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 3-4 dec 2024

  Distans

  Platser kvar

Relaterade kurser