Byggledning

Miljöansvar i byggbranschen

För dig som ska hantera större krav på minskad miljöpåverkan inom byggbranschen

Boka kurs

Kursnr. 8299

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

 

Under två dagar får du fördjupade kunskaper och verktyg i hur du kan utveckla ert miljöarbete. Du får en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroller för att uppfylla miljökraven. Du kommer att lära dig systematiken i miljöledningssystem för att minimera miljöpåverkan i dina projekt. Med ökad kompetens om cirkulärt byggande i praktiken kan du både minimera avfall och öka materialåtervinningen och skapa bättre hållbara värden.

Efter kursen kommer du att ha goda kunskaper i certifieringssystem, miljösamordning, klimatdeklarationer, livscykelanalyser och cirkulärt byggande.

 

Visste du att, med en miljöcertifiering av byggnaden går det att få
fördelaktiga gröna lån hos banken. Även detta får du kunskap om på kursen.

Du lär dig

 • Varför du ska jobba med miljöfrågorna och hur du omsätter kunskapen i praktiken
 • Hur du gör en livscykelanalys samt klimatdeklaration för att beräkna en produkts samlade miljöpåverkan
 • Samordna miljöfrågor med berörda intressenter under olika skeden i ett projekt

Passar dig som är

 • Miljösamordnare, KMA-ansvarig eller ansvarig för olika miljöfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen

Innehåll

 • Grundläggande miljökunskap – hur byggbranschen påverkar vår miljö och omgivning 
 • Miljö- och hållbarhetskrav – reglering och övervakning utifrån FN, EU och Sveriges regering
 • Färdplan – ett hjälpmedel för att komma framåt i sitt miljö- och klimatarbete
 • Miljöledningssystem – skapa en struktur för att arbeta effektivare och smartare
 • Avfall –hur du kan minska mängden avfall samt farlighetsgraden i avfallet
 • Certifieringssystem för byggnader – i Sverige och världen samt vad dessa innebär
 • Material och loggbok – varför och hur man jobbar med material i byggbranschen
 • Materialinventering – varför det behövs och vad du ska kolla efter
 • Livscykelanalyser – hur du samlar in information och praktiskt använder den
 • Klimatdeklarationer – prova på att göra en förenklad klimatdeklaration
 • Cirkulärt byggande – hur du kan jobba mot ett cirkulärt byggande och skapa goda exempel

Målgrupp

Du som är verksam inom bygg- och fastighetsbranschen och behöver kunskap om klimatpåverkan i byggprocessens olika skeden eller du som ska kvalitetssäkra verksamheten inom miljöområdet. Du kan arbeta som KMA-ansvarig, byggprojektledare, arkitekt, byggherre, projektör, entreprenör, miljösamordnare eller liknande. Även platschefer och arbetsledare som vill förbättra sin kunskap inom miljöfrågorna har nytta av kursen.

Förkunskaper

Inga särskilda krav på förkunskaper men grundläggande kunskap inom bygg kan underlätta.

Kursledare

Amanda Segervik

 

Amanda arbetar som miljösamordnare på Tyréns. Med ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor utbildar hon bla inom certifieringssystem, byggvarubedömning, LCA, miljösamordning och klimatpåverkan inom byggbranschen. Amanda ser vikten i att effektivisera miljötänket inom företag och visa på hur det kan ge stora fördelar för både miljö- och ekonomiska aspekter.

Kurstillfällen

Miljöansvar i byggbranschen

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 30-31 okt 2023

  Göteborg

  Platser kvar

 • 14-15 dec 2023

  Stockholm

  Platser kvar

Relaterade kurser