Hur upplevs smärta hos de allra minsta barnen?

Hur upplevs smärta hos de allra minsta barnen?

Vad vet vi om hur nyfödda upplever smärta? Vi ställde frågan till Emma Olsson specialistsjuksköterska och forskare inom neonatologi och smärta. Emma föreläser på konferensen Neonatalvård.

Hej Emma,
Vi hälsar dig välkommen som föreläsare på konferensen Neonatalvård där du kommer att föreläsa om begränsningar och möjligheter när det gäller neonatal smärta.

  • Hur kan man veta hur smärta upplevs hos de allra minsta barnen?

Dels kan man använda olika typer av smärtskattningsinstrument/smärtskalor för att skapa sig en bild av om barnet har ont eller hur ont barnet har. Det finns också olika neurofysiologiska metoder som kan användas för att ”mäta” barnens smärta. Till exempel har forskningsstudier med magnetkameraundersökning visat att små barns hjärnor aktiveras på samma sätt och i samma delar som den vuxna hjärnan vid procedursmärta.

  • Har kunskapen om smärta hos de här barnen utvecklats under senare tid?

Absolut. Det stora kunskapslyftet kom i slutet av 1980-talet när forskning visade att även små barn upplever smärta. Senare tids forskning har handlar mycket om att faktiskt visa denna smärtreaktion genom till exempel ovanstående magnetröntgenundersökningar och andra neurofysiologiska metoder. Vi har också fått en större kunskap om den smärtlindrande effekten av icke farmakologiska metoder som t.ex. hud-mot-hudkontakt.

  • Vet man om smärta under nyföddhetsperioden kan ge konsekvenser senare i livet?

Ja. Upprepad smärta i nyföddhetsperioden kan bland annat leda till ett förändrat smärtbeteende senare i livet, en försämrad tillväxt av barnets hjärna och även en påverkan på barnets psykosociala hälsa.

  • Du är aktiv i forskarnätverket PEARL (Pain in Early Life). Vad är det man fokuserar forskningen kring just nu?

Vi är ganska många medlemmar nu och det pågår spännande forskningsprojekt i flera delar av världen. Flera projekt syftar till att undersöka föräldraledd smärtlindring vid procedursmärta på olika sätt och andra tittar på sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av nyfödda barns smärta. Flera forskare i nätverket arbetar också med forskningsöversikter där resultat av befintlig forskning kring smärtskattning och olika smärtlindrande metoder sammanställs.

  • I ditt talarpass, vilket är det viktigaste budskapet du vill dela med dig av till konferensens deltagare?

Det allra viktigaste jag vill förmedla är att neonatal smärta fortfarande är ett komplext område där vi ännu inte har alla svar. Däremot finns det mycket vi kan göra för att optimera hur vi jobbar kring nyfödda barns smärta, både genom att upptäcka den men också genom att behandla smärtan. Jag kommer också att lyfta föräldrarnas roll i smärtvården.

Tack Emma för att du delar med dig av dina kunskaper!

Emma Olsson är specialistsjuksköterska, universitetslektor och med dr. på Örebro universitet och arbetar dessutom på neonatalavdelningen vid USÖ. Hennes specialitet är smärta hos barn i neonatalperioden. Hennes forskning handlar till stor del om smärtskattning och icke farmakologisk smärtlindring för barn i neonatalperioden.

Håll utkik på konferenshemsidan för information om datum, program och anmälan till konferensen Neonatalvård!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: