"Om vi inte förstår hur patienten fungerar, hur ska vi då kunna skräddarsy våra åtgärder?" – om kognitiv rehabilitering vid stroke

"Om vi inte förstår hur patienten fungerar, hur ska vi då kunna skräddarsy våra åtgärder?" – om kognitiv rehabilitering vid stroke

Christin Häggström är en av talarna på konferensen Optimerad strokerehabilitering. Hon kommer att tala om kognitiv rehabilitering ur ett neuropsykologiskt perspektiv. På konferensen kommer hon även att hålla i workshopen på samma tema. Där kommer fokus att ligga på att du ska få med dig matnyttiga verktyg och metoder för en framgångsrik kognitiv rehabiliteringsprocess.

Vi ställde några korta frågor till Christin som du får ta del av här: 

 

Hur kom du in på och började intressera dig för just kognitiv rehabilitering?
Jag började tidigt att intressera mig för patienter med hjärnskador efter stroke. De åtgärder jag som arbetsterapeut kunde bidra med ledde alltid till någon form av förbättrad livskvalité. En av de största utmaningarna i att leda patienten mot självständighet är att bidra till patientens förmåga till självkännedom, en medvetenhet om sina svårigheter, för att kunna bli delaktig i sin rehabilitering. Och där kommer de kognitiva förmågorna in i bilden. Om vi inte förstår hur patienten fungerar, hur ska vi då kunna skräddarsy våra åtgärder?

Vilka ser du som de största utmaningarna inom strokerehabilitering idag?
Överrapporteringen mellan olika vårdgivare. Framför allt hur information och kunskap ska nå ut till omvårdnadspersonal som kämpar med stor utbytbarhet i personalgrupp och tidspress.

Vilka konsekvenser får det om man inte lyfter de kognitiva aspekterna?
Om vi inte har kunskap om hur individen påverkats kognitivt av sin hjärnskada, faller hela möjligheten till delaktighet i rehabiliteringen. I slutänden är det oftast de närstående som drabbas värst.

Vad hoppas du att den som bokar in sig på konferensens workshop under ledning av dig får med sig tillbaka in i sitt arbete efteråt?
Se det som att man får med sig ett par nya glasögon. Där man ser patienten utifrån vilka kognitiva svårigheter och resurser denne har. När vi ser bättre, hjälper det oss att anpassa vårt bemötande utifrån individens förutsättningar.

På konferensen kommer det vara många intressanta talare och pass. Är det något särskilt i programmet som du ser fram emot lite extra?
Jag ser fram emot alla föreläsare! Men extra viktigt tycker jag nog att det ska bli att få höra Johan Sundéns berättelse. Det är ju patienten vi arbetar för och dennes upplevelse vi vill förbättra. Jag tror vi kan lära oss mycket av att få se det från hans perspektiv.

Christin Häggström har en bakgrund som undersköterska och är leg. arbetsterapeut sedan 28 år tillbaka. Hon har arbetat med hjärnskaderehabilitering på de flesta nivåer i rehabiliteringskedjan. Bland annat på distrikt, korttidsboenden, servicehus, Rehabiliteringsmedicin, på Neuroteam med hemrehabilitering, inom slutenvård för Stroke och Neuro samt inom öppenvård Neuro. Idag är hon egenföretagare och sprider sin kunskap inom bl.a. kognitiv rehabilitering och behandling av spasticitet, via Christin Häggström Utbildning AB.

Ta dig till konferensen Optimerad strokerehabilitering >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: