Förebyggande åtgärder för att undvika olyckor på depåer och cisterner

Förebyggande åtgärder för att undvika olyckor på depåer och cisterner

Mats Lindgren IPS, är en av föreläsarna på konferensen Cisterndagarna den 31 jan- 1 feb 2023, då han kommer att tala under rubriken Processäkerhet – åtgärder för att minimera riskerna för olyckor. Mats är civilingenjör i kemiteknik och har även en masterexamen i Human Factors and System Safety från Lunds universitet. Han har arbetat med processäkerhet och angränsande områden i drygt 30 år, bland annat på Preem och Det Norske Veritas. Vi passade på att ställa några frågor till Mats inför konferensen.

Hej Mats och varmt välkommen som talare på Cisterndagarna!

Vilka är ni på IPS?

Intressentföreningen för Processäkerhet är en förening med ca 130 medlemsföretag som delar kunskap och erfarenhet om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor. Många stora anläggningar är med i IPS, exempelvis inom raffinering, petrokemi, kemi, cellulosa, läkemedel, stål och metall, kraft och värme med mera.


Vad är din roll inom organisationen?

Min titel är föreståndare, det är ett frilansuppdrag som jag sköter från bostaden i Göteborg. Jag organiserar våra aktiviteter, som framtagning av publikationer och genomförande av möten, kurser och seminarier. Till min hjälp har jag ett antal förtroendevalda, olika konsulter och sedan helt nyligen även en särskild utbildningsansvarig.

På Cisterndagarna kommer du att tala om processäkerhet och åtgärder för att undvika olyckor. Vilka är de mest vanligt förekommande olyckorna inom processindustrin?

De mest förekommande olyckorna i processindustrin är desamma som i industrin i stort, som fall, kläm- och skärskador, fordonsolyckor och liknande, men inom IPS fokusområden är det olika former av oplanerat utflöde av processmedier, som kan leda till skada på person, miljö eller egendom.

Exempelvis läckage från rörsystem, tryckkärl och cisterner, eller misstag i avställning inför underhållsarbeten. Storskaliga kemikalieolyckor är dock relativt ovanliga, som sig bör.

Kommer du att presentera något särskilt case eller haveri på Cisterndagarna?

Jag kommer att prata om någon intressant händelse, och belysa direkta och bakomliggande orsaksfaktorer med ett MTO-perspektiv (Människa Teknik Organisation), men jag har inte bestämt vad ännu. Det får bli en överraskning.

Vad kommer deltagarna på Cisterndagarna kunna ta med sig från din föreläsning?

Förhoppningsvis en blandning av påminnelser och nya infallsvinklar om viktiga åtgärder för att förhindra olyckor, och ett ökat intresse för IPS verksamhet.

Vad ser du mest fram emot inför Cisterndagarna?

Möjligheten att sprida IPS budskap, lyssna på de andra talarna och träffa lite nya och gamla branschkollegor.

 

Läs mer om Cisterndagarna och ta del av hela programmet här

 

 

Nedan kan du läsa fler artiklar från SIFU.