Möt kursledaren till SIFUs nya utbildning Svetsritning

Möt kursledaren till SIFUs nya utbildning Svetsritning

Roland Olsson är expert på svetsritning. När han kontaktade SIFU med förslaget att starta en ny utbildning i svetsritning tyckte vi det lät som en mycket god idé. Läs intervjun med Roland nedan.

 

Roland Olsson har lång erfarenhet från både verkstadsproduktion och maskinkonstruktion och är utbildad inom materialteknik vid Karlstads universitet. Kompetensen som gäller svetsritningar är grundad i ett deltagande i SIS/TK117, den svenska standardkommitté som utvecklat standarden ISO 2553, vilket är den standard kursen i huvudsak omfattar.

 

Hej Roland och varmt välkommen som ny kursledare hos SIFU!

1. Du har en gedigen erfarenhet på området svetsritning. Vill du berätta lite mer om din bakgrund?

Det började med att jag, för ungefär 15 år sedan, ställde en fråga till SIS (Svenska Institutet för standarder) om en arbetsrelaterad fråga och i samband med det blev jag tillfrågad om jag ville sitta med i deras kommitté för svetsritning.

Sedan dess har jag varit engagerad i frågan och har arbetat med svetsritning i olika roller. 

Jag har sett att det finns en stor brist på kunskap om standarderna för svetsritning och det är just därför jag engagerar mig. Många vet inte var de hittar informationen och hur de sedan ska tillämpa den.

2. Du är initiativtagare till SIFUs nya kurs i Svetsritning, vad ligger bakom initiativet?

Det finns en stor kunskapsbrist vad gäller efterlevnad av standarderna kring svetsritning, vilket jag sett många exempel på och som leder till reklamationer, förseningar i produktionen och ibland även svårlösta tvister. Då inser man att det behövs utbildning!

Många konstruktörer tror tyvärr att de klarar sig bra utan djupare kunskap om standarderna men jag ser ofta att större eller mindre problem uppstår. Det märks särskilt i internationella företag, där det ofta uppstår tvister. Europeisk standard skiljer sig ganska mycket från standarder som används i Nordamerika och Asien, vilket bidrar till felaktiga tolkningar.

3. Vid svetsritning finns det flera standarder som tillämpas. Varför är det viktigt att följa standarder i samband med svetsritning?

Ritningen är ett juridiskt dokument som ska ha exakt samma betydelse på olika platser och vid olika tillfällen runt om i världen.

När man arbetar i en internationell miljö med olika sätt att arbeta och olika standarder att följa blir det lätt utrymme för feltolkning och tvister.

Storleken på svetsen kan bli fel, det svetsas på fel ställe, det blir fel kvalitetsnivå m m. Ett exempel jag själv upplevt var när översättningen blev fel. Tolkningen är oerhört viktig för att inte innebörden ska bli fel. Det räcker med en felstavning, så kan innebörden bli en annan. 

ISO har två olika system, ett som är anpassat för Europa och ett för Asien. För Nordamerika finns i nuläget ingen särskild ISO-standard utan man använder AWS A2.4.

Jag kommer under kursens gång gå in på de tre olika systemen. Jag kommer att tala om vad som är tillämpbart i Sverige, d v s ISO, system A, och sedan även gå in på de internationella standarderna.

4. Vilken målgrupp riktar sig kursen till i första hand?

Först och främst de konstruktörer som ska producera svetsritningar men också de svetsare, produktionsberedare och andra som ska läsa ritningen och använda den i sitt arbete.

Även sälj-, inköps- och marknadssidan är välkomna att gå kursen för att få en djupare förståelse och kunna kommunicera rätt.

5. Vad får man som deltagare med sig från kursen?

Jag kommer att gå igenom skillnader mellan standarder, hur man bygger upp en symbol, olika tekniska krav samt steg för steg gå igenom hur man går tillväga. Vi går också igenom vissa förenklingar. Det är givetvis var och ens ansvar att se till att utgå från rätt standard men jag kommer att ge tips, råd och förklaring till de olika krav som ställs och hur man kan gå tillväga.

Jag har gett en motsvarande kurs tidigare, bland annat i Norge där den fått högsta betyg. 

Klicka här för att läsa mer om innehållet och anmäla dig till kursen Svetsritning.

 

 

Nedan kan du läsa andra artiklar från SIFU.