Chromaviso - utställare på Framtidens operationsavdelning 2022

Chromaviso - utställare på Framtidens operationsavdelning 2022

Chromaviso är ett kunskapsbaserat hälsoföretag som sedan 2006 specialiserat sig på hälsofrämjande ljuskoncept för hälsovårdssektorn. Genom att skapa optimalt och hälsofrämjande ljus ligger Chromaviso i framkant av marknaden och gör en stor skillnad för patienter och personal på mer än 130 sjukhus i hela Norden. Chromavisos ljuslösningar är användarorienterade och förenar ingående insikt i användarnas behov med expertkunskap om ljusets inverkan på människor, intelligent styrning, handhavande och integration. Detta resulterar i nyckelfärdiga lösningar med kliniskt dokumenterad effekt och hög användarnöjdhet.

Till operationssalar och undersökningsrum med bildskärmsarbete har Chromaviso utvecklat ljuskonceptet Chroma Zona Ergonomiskt Ljus:

Chroma Zona ljuskonceptet består av den effektiva kombinationen av grönt och rött ljus, vilket minskar trötthet och ansträngda ögon, och ger dokumenterade resultat i form av ökad kvalitet och patientsäkerhet. Ljussättningen är anpassad till användarens behov på individuella salar och inkluderar skräddarsydda ljusinställningar till utvalda zoner och rutiner före, under och efter behandlingsproceduren.

Till öppen kirurgi har Chromaviso utvecklat ljuskonceptet Chroma Zona Tripple White:

Tripple White integrerar grundbelysningen och OP-lampan på operationssalen. Genom att öka grundbelysningen och minska ljusstyrkan i operationslampan uppnås en optimal och välbalanserad ljusmiljö med mindre bländning, mindre flimmer för ögonen, mindre luminanskontraster, ökad synförmåga och reducerad trötthet.

Vår kollega Greger Johansson ser fram emot att få träffa dig på utställningen!

 

Greger håller även en presentation om Ljusergonomi på Operationssalar 19 oktober kl. 13:25-13:55 – varmt välkomna! Se hela programmet här >>

 

Klicka nedan för att komma till Chromavisos hemsida.