Möt Joakim Elvius – ny kursledare för Maskindirektivet; CE-märkning och riskbedömning

Möt Joakim Elvius – ny kursledare för Maskindirektivet; CE-märkning och riskbedömning

Joakim Elvius är specialist på maskinsäkerhet och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med CE-märkning, kravutredning och kvalitetssäkring. Från och med april 2023 är Joakim ny kursledare för SIFUs utbildning Maskindirektivet; CE-märkning och riskbedömning och vi på SIFU hälsar honom varmt välkommen.

Inför kursstarten passade vi på att ställa några korta frågor till Joakim om hans bakgrund och om vad deltagarna får lära sig på SIFUs kurs Maskindirektivet; CE-märkning och riskbedömning.

Hej Joakim och varmt välkommen till SIFU!

1. Vill du berätta lite om din bakgrund och erfarenhet av Maskindirektivet?
Jag har varit i kontakt med maskindirektivet under 15 år med olika utgångspunkt. Jag har varit anställd hos en tillverkare för att utföra CE-märkning, utfört hundratals uppdrag som konsult åt kunder inom alla möjliga branscher och olika maskintyper, arbetat som utredare åt polisen vid olyckor och verkat som anmält organ för att godkänna särskilt farliga maskiner.

2.Vilka ser du är de vanligaste problemen som uppstår i samband med kravutredningar och vad kan man göra för att undvika dem?

Många gånger missar företag som köper in maskiner att de antingen inte är CE-märkta som kompletta maskiner, eller kommer att ingå i en maskinlinje, och därför inte får användas enligt lag innan någon har CE-märkt dem. Det är svårt att lösa i efterhand men kan undvikas med rätt kunskaper hos inköparna.

3. En uppdatering av Maskindirektivet är på gång. Kan du ge oss en inblick i vad det kommer att innebära?
Uppdateringen kommer att innebära att direktivet blir en förordning och de största förändringarna gäller maskiner som har artificiell intelligens. Några mindre ändringar, beträffande t ex hur instruktioner får levereras, påverkar dock även enklare maskiner.

4. Vad kommer man som deltagare få med sig från kursen Maskindirektivet; CE-märkning och riskbedömning?

Man får med sig en förståelse för hur regelverken hänger ihop, hur en CE-märkning går till, vilken betydelse standarder har och hur man gör en riskbedömning.

 

Klicka här för att läsa om innehållet och anmäla dig till kursen Maskindirektivet; CE-märkning och riskbedömning.

Klicka här för att se hela vårt utbud av utbildningar inom Industriproduktion.

 

Nedan ser du fler artiklar från SIFU.