Drivkraft Sverige - om färdplanen för klimatneutralitet, om försörjningstrygghet och beredskap

Drivkraft Sverige - om färdplanen för klimatneutralitet, om försörjningstrygghet och beredskap

På Cisterndagarna är David Sällh, Drivkraft Sverige, först ut som talare. Han kommer ge oss en omvärldsanalys och utblick inför branschens utveckling fram till 2045. Läs intervjun med David om hans arbete samt organisationens roll och utmaningar när det gäller omställningen och färdplanen för klimatneutralitet.

Hej David, och välkommen som talare på Cisterndagarna i Göteborg!
Vilka är ni på Drivkraft Sverige?

- Drivkraft Sverige är en är en medlemsfinansierad branschförening för företag inom drivmedel, bränsle och smörjmedelssektorerna, som genom sitt arbete vill uppnå goda förutsättningar för medlemsföretagens verksamhet, i takt med och främjande Sveriges långsiktiga utveckling.

Vilken är din egen roll inom organisationen?

- Jag jobbar med trygghetsfrågor vilket omfattar skydd mot olyckor, informationssäkerhet och säkerhetsskydd, beredskap och krishantering.

På konferensen ska du ge en utblick inför de kommande 25 åren: Vad är den främsta förändringen som kommer att ske inom drivmedelsbranschen enligt dig?

- Att gå mot klimatneutralitet, där samtliga bolag har skrivit under branschens färdplan för klimatneutralitet till 2045.

Hur kan ni på Drivkraft påverka utvecklingen och se till att era medlemmar står redo inför förändringarna?

- Färdplansarbetet har lagt grunden. Utifrån den bygger vi vidare med vad som behöver genomföras i de olika delarna av värdekedjan. Det är dock viktigt att säkerställa att bolagen får samma förutsättningar som andra aktörer samt att man inte bestraffas med ytterligare skatter och avgifter då omställning kräver investeringar. Det är viktigt att förstå att vi är en del av lösningen.

Du arbetar med trygghetsfrågor på Drivkraft Sverige. Hur utvecklas försörjningstryggheten samtidigt som vi ställer om?

- Det är just den frågan som är utmanande, idag ser vi att man inte riktigt tagit tag i denna fråga då politiken fokuserar endast på omställningen. En alltför snabb utfasning av flytande drivmedel kan äventyra försörjningstryggheten. Exempelvis så kan minskade volymer av flytande drivmedel riskera att depånätet ytterligare reduceras.

Drivmedelsförsörjningen är även starkt kopplad till vår beredskap där bl.a. samhällsviktiga transporter samt reservkraft för samhällsviktig verksamhet ingår.

En diversifiering av energibärare stärker energisäkerheten. Det har flertalet studier slagit fast. Vår förhoppning är att i och med återtagandet av totalförsvaret där det civila försvaret ingår så kommer man beakta dessa aspekter, då näringslivet har en avgörande roll för en effektiv försörjningsberedskap. Där efterfrågar vi på Drivkraft Sverige en tydlig nationell plan.

Vad ser du främst fram emot med konferensen Cisterndagarna?

- Att få lyssna in och höra hur branschen ser på dessa frågor samt att få vara på plats i Göteborg.

Tack för dina svar!
Vi ser fram emot att höra mera på konferensen!

David Sällh ansvarar för Trygghetsfrågor på Drivkraft Sverige. Detta omfattar bland annat skydd mot olyckor, informationssäkerhet och säkerhetsskydd, beredskap och krishantering.

 

 

 

Fler artiklar: