Inköp

Leverantörsutveckling

Kursen fokuserar på hur du väljer, utvecklar och fördjupar dina relationer till dina leverantörer

Boka kurs

Kursnr. 5144

2 dagar

fr. 13 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Kursen Leverantörsutveckling har fokus på hur du väljer,
utvecklar och fördjupar dina relationer till dina leverantörer. Du lär dig hur du kan planera dina val av leverantörer samt förbättra leveranssäkerhet och höja kvaliteten.

Kursen ger dig insikt i hur du kan utveckla dina leverantörssamarbeten utifrån behov samt hur du kan fördjupa dina relationer för att underlätta för produktutveckling och förbättringar. Du får även diskutera inköp och etik samt lära dig hur du analyserar leverantörens ekonomi.

Du lär dig

 • Förbättra leverantörens prestationer
 • Utveckla leverantörssamarbeten
 • Analysera leverantörens etik och ekonomi

Passar dig som är

 • Inköpschef och inköpare som vill utveckla det strategiska inköpsarbetet
 • Läser till Diplomerad Inköpare

Innehåll

Leverantörsbasen

 • Hur kan du organisera och utveckla din leverantörsbas?
 • Vilken relation ska du ha med olika leverantörer?
 • Köpa direkt av tillverkaren eller via mellanhand?

Leverantörsval och leverantörssamarbeten

 • Tips och metoder hur du utvärderar och väljer nya leverantörer
 • Leverantörsbedömning innan samarbete
 • Konkurrensstrategi med korta avtal
 • Strategiska leverantörer och samarbetspartners

Förbättra leverantörens prestationer

 • Leveranssäkerhet
 • Kvalitet
 • Utvärdering, uppföljning och analys av leverantör

Leverantörskommunikation och utvecklingssamarbeten

 • Hur kan du ha en bra relation till dina leverantörer och samtidigt behålla en bra konkurrenssituation?
 • Fördjupat samarbete kring produktutveckling och förbättringar
 • Hur planerar dina leverantörer för att behålla dig som kund?

Inköpsekonomi

 • Inköpspåverkan på företagets lönsamhet
 • Hur kan du som inköpare påverka det ekonomiska resultatet och göra bättre affärer?

Köp av tjänster

 • Vad skiljer köp av tjänster från köp av produkter?
 • Viktiga steg att ta vid tjänsteköp

Inköp och etik

 • Inköp är ett etiskt känsligt arbete
 • Hur kan ett företag hantera etiska problem?

Finansiell analys av leverantörer

 • Hur mår dina leverantörer ekonomiskt?
 • Vad kan du göra om det finns problem?
 • Totalkostnadsanalys
 • Praktiska metoder för att få bättre kontroll på dina leverantörer

Övrigt

Läser du SIFUs diplomprogram Diplomerad Inköpare och vill komplettera ditt diplom med
kursen Leverantörsutveckling får du 15% rabatt.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med inköpsfrågor och som vill förbättra ditt arbetssätt vid val av leverantörer samt förbättra relationen till leverantörerna. Du kan exempelvis vara inköpare eller inköpschef.

Förkunskaper

För att kunna tillgodoräkna dig kursens kunskaper på bästa sätt bör du arbeta med inköpsfrågor i någon form.

Kursledare

Jacob Mannheimer

Jacob är partner på Montell & Partners sedan 2013. Hans arbete fokuserar på inköp, logistik, Supply Chain-strategier samt andra områden inom verksamhetsledning. Han har bred erfarenhet från projekt med fokus på att förbättra företags resultat, reducera sysselsatt kapital och förbättra leveranssäkerhet. Han har haft positionen som inköpschef på flertalet industriföretag, bland annat på SKF med ansvar för inköp i 10 länder. Han har även varit partner på bolaget Sourcing Partner samt varit konsult från Arthur D. Little och Adcore.

Jacob har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. På SIFU har han varit en uppskattad föreläsare i drygt 15 år

Jacob Mannheimer

Kurstillfällen

Leverantörsutveckling

2 dagar

fr. 13 900 kr

exkl. moms

 • 28-29 aug 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 28-29 nov 2024

  Distans

  Platser kvar

 • 10-11 mar 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 21-22 aug 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 1-2 dec 2025

  Distans

  Platser kvar