Övrig skolverksamhet

Skolbibliotek

Konferensen är tillbaka hösten 2022

Ta nästa steg och utveckla ditt skolbibliotek och din roll som skolbibliotekarie!

Boka kurs

Kursnr. 431700

fr. 6 550 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om konferensen

På den senaste konferensen Skolbibliotek fick deltagarna lyssna och ställa frågor till experter, forskare och prisbelönta praktikfall. Några av frågorna som behandlades under den fullspäckade dagen var:
Hur lyckas du med samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier? Vilka metoder kan du använda för att utvärdera och utveckla din verksamhet? Hur kan du arbeta för att utveckla elevernas medie- och informationskunnighet? Vilka slutsatser kan dras från den senaste skolbiblioteksutredningen och hur ser verksamhetens framtid ut?

Nu planerar vi programmet för nästa konferens och hälsar både nya och tidigare deltagare välkomna hösten 2022.

Vill du vara med som talare, eller har du önskemål om vad konferensen ska handla om, hör av dig till oss!

Programmet läggs upp här på hemsidan inom kort.

Håll utkik!

Inspiration och kunskaper

  • för att utveckla biblioteksverksamheten på din skola
  • för att utöka samarbetet med lärare och annan skolpersonal
  • om källkritik och digitalisering.

Passar dig som är

  • Bibliotekarie
  • Skolbibliotekarie
  • Bibliotekspedagog

Målgrupp

Konferensen riktar sig till skolbibliotekarier, skolledare och du som arbetar med skolbiblioteksfrågor.

Kurstillfällen

Skolbibliotek

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se