Övrig skolverksamhet

Skolbibliotek

Ta nästa steg och utveckla ditt skolbibliotek och din roll som skolbibliotekarie!

22-23 november 2022 | Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Boka kurs

Kursnr. 431700

2 dagar

fr. 5 450 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Skolbiblioteket är en viktig resurs i elevernas lärande, men är alltför sällan en självklar del av skolans övriga verksamhet. Bristande resurser, ungas internetvanor och tidsbrist innebär i många fall stora utmaningar.

Under två dagar samlar vi därför experter och goda exempel för att ge dig ny kunskap och inspiration till att utveckla ditt skolbibliotek och utvecklas i din roll som skolbibliotekarie. Hur kan du till exempel lyckas i samarbetet med lärare och skolledning, hur kan du arbeta med medie- och informationskunskap på bästa sätt och hur ökar du läslusten hos eleverna?

Konferensen är delvis uppdelad i spår grundskola/gymnasium så att du kan skräddarsy den utifrån vad som passar dig bäst.

 

Konferensen fick 4,28 i helhetsbetyg förra året!

 

På programmet

 • Läsfrämjande i praktiken
 • Samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Källkritik och källtillit

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är skolbibliotekarie/bibliotekarie, bibliotekspedagog, skolledare/rektor och du som arbetar med skolbiblioteksfrågor i någon form.

Program

Tisdag 22 november 2022

 • 09:00 - Registrering med kaffe och smörgås

 • 09:30 - Konferensen inleds

 • 9:35 – 10:35 - Skolbiblioteken – dåtid, samtid, framtid

  Skolbiblioteken i Sverige har en fantastisk potential att bidra till elevernas resultat och lärande. Ett väl fungerande skolbibliotek utgör både en pedagogisk resurs och en aktiv verksamhet i egen rätt. Forskaren Pamela Schultz Nybacka föreläser om hur skolbiblioteken kan bli en avgörande del i skolutvecklingen.

  • Hur kan historiska föreställningar om skolbibliotek hindra nya satsningar?
  • Vad säger internationell forskning om samtidens svenska skolbibliotek?
  • Hur kan verksamheten i svenska skolbibliotek förbättras inför framtiden?
  Pamela Schultz Nybacka, Fil.dr., konsult och grundare av Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns högskola
  Pamela Schultz Nybacka, Fil.dr., konsult och grundare av Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns högskola

  Pamela är både litteraturvetare och företagsekonom med en avhandling om bokläsning. Hennes forskningsrapport ”Värdet av skolbiblioteket för hållbar utbildning och bildning” ingick som underlag till Kungliga bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi och är kopplad till skolforskning med fokus på organisering för elevernas bästa. [Foto: Anna Hartvig]

 • 10:45-11:45 - Medie- och informationskunnighet med skolbiblioteket som nav

  Medie- och informationskunnighet (MIK) är en viktig del i arbetet som skolbibliotekarie. Men området är föränderligt och ungas användning av bland annat sociala medier gör det än mer komplext, så det är viktigt att du håller dig ständigt uppdaterad.

  • Hur kan du skapa ett likvärdigt MIK-arbete på skolan?
  • Förslag på undervisning inom MIK för olika åldrar
  • Konkreta tips för att vässa elevernas förmåga inom källkritik och källtillit
  Charlotta Granath, förstelärare på Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg och lärarutbildare vid Södertörns högskola
  Charlotta Granath, förstelärare på Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg och lärarutbildare vid Södertörns högskola

  Charlotta är författare till boken Digital kompetens och källkritik i praktiken (Sanoma Utbildning 2020) tillsammans med Lotta Bergseth och Jenny Sköld. Tillsammans har de även tagit fram en MIK-handledning för skolbibliotek samt har lett utbildningar i MIK, digital kompetens och källkritik. Charlotta har ett mycket nära samarbete med skolbibliotekarien i sin tjänst som gymnasielärare. På lärarutbildningen undervisar hon bland annat på kursen ”Mediesamhället” och undervisar om MIK.

 • 11:45-12:45 - Lunch

 • - Spår 1: Grundskola

 • 12:45-13:35 - Konkreta och praktiska tips för ökad lässtimulans

  • Hur når du de elever som inte gillar eller hittar rätt i sin läsning
  • Att hitta nya vägar och ingångar till läsningen
  • Skapa läslust genom illustrerade böcker
  Åsa Gyllin, bibliotekarie, Fridhemsskolan
  Åsa Gyllin, bibliotekarie, Fridhemsskolan

  Åsa har de senaste sex åren arbetat som skolbibliotekarie på en grundskola för åk F-6 i Malmö. Skolan har fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” under åren 2018–2022. Åsa menar att när vi möter elever som inte tycker om eller hittar rätt i sin läsning måste vi hitta nya kreativa vägar för att stimulera och locka till ökad läslust. En möjlig väg är kreativt berättande där illustrerade böcker har en central roll.

 • 13:50-14:40 - Progression i MIK utifrån läroplanen

  Medie- och informationskunnighet (MIK) genomsyrar läroplanen även om ordet i sig inte nämns. Bibliotekariens pedagogiska roll blir med detta allt viktigare och därmed behovet av en röd tråd där elever och pedagoger kan se utvecklingen i medie- och informationskunnighet.

  • Bibliotekariens roll i elevernas medie- och informationskunnighet och hur samarbete kan ske med pedagoger
  • Hur kan du skapa och använda en progression och tydlig röd tråd i utvecklingen av elevernas medie- och informationskunnighet?
  • Exempel på lektioner i MIK och hur de kan få plats i en progression från åk 1 upp till åk 9
  Memme Chatfield, skolbibliotekarie, Årstaskolan
  Memme Chatfield, skolbibliotekarie, Årstaskolan

  Memme har arbetat som skolbibliotekarie i över 10 år på Ekerö och i Årsta. Hon har även varit skolbibliotekssamordnare under många år. Ett stort fokus är att arbeta med en progression i MIK utifrån lgr11. Memme har skapat mikportalen.se, en sajt med övningar och lektioner i MIK anpassad för grundskolan. Alla övningar är skapade för att passa in i progressionen för elevernas medie- och informationskunnighet.

 • 14:40-15:10 - Eftermiddagsfika

 • 15:10-16:10 - Astrid Lindgren Memorial Award – ett pris som skapar engagemang

  Med ALMA som grund är det lätt att skapa entusiasm för litteratur och läsning. De författare och bilderbokskonstnärer som mottagit priset bjuder på gripande och lustfylld läsning och de läsfrämjande organisationerna inspirerar oss. Själva priset är det finaste i världen – tycker i alla fall föreläsaren Cilla Dalén.

  • 5 miljoner kronor – ett tungt pris
  • Strunta i lärarhandledningar och kontrollfrågor – upplev litteraturen tillsammans
  • Låt eleverna ta ledningen i det läsfrämjande arbetet
  Cilla Dalén, bibliotekarie, Enbacksskolan
  Cilla Dalén, bibliotekarie, Enbacksskolan

  Cilla har länge arbetat som bibliotekarie i grundskolan i Tensta, Stockholm, och är dessutom välkänd bland skolbibliotekarier i sociala medier. Hon har fått flera priser för sitt arbete, bland annat för hur hon drev ett stort ALMA-projekt på Hjulsta grundskola. Idag är Cilla verksam på Enbacksskolan och nyligen kom hennes bok ”Världens bästa böcker: Läsglädje med ALMA - Astrid Lindgren Memorial Award”.

 • - Spår 2: Gymnasium

 • 12:45-13:35 - Elevaktiva arbetssätt – en följd av systematiskt kvalitetsarbete

  Hvitfeldtska gymnasiet fick utmärkelsen Årets skolbibliotek 2020. I motiveringen lyfts verksamhetens medvetna kvalitetskultur med fokus på elevernas kunskapsutveckling, men även det täta och väl förankrade samarbetet med lärare och skolledning. Hur tar sig detta uttryck i det dagliga arbetet? I sin föreläsning berättar Karin och Lisa hur och varför de i samverkan med pedagoger tog fram sitt Escape Room. De delar även med sig av ytterligare praktiska exempel där syftet är att eleverna ska uppleva biblioteket som en inbjudande plats.

  • Skolbiblioteket – allas angelägenhet
  • Att fundera, reflektera och utvärdera – så gör vi
  • Vår väg från föreläsning till workshop
  Karin Wessman, bibliotekarie, Hvitfeldtska gymnasiet
  Karin Wessman, bibliotekarie, Hvitfeldtska gymnasiet

  Karin har arbetat som skolbibliotekarie sedan 2007 inom såväl grundskolan som gymnasiet. Hon har erfarenheter från folkbibliotek och en bakgrund som grundskollärare. Karin har ett stort intresse för utvecklingsarbete och strävar ständigt efter att förbättra den verksamhet hon är en del av. Under sina år på Hvitfeldtska gymnasiet har skolbiblioteket flera gånger uppnått kriterierna för utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” samt utsågs av Nationella skolbiblioteksgruppen till ”Årets skolbibliotek 2020”.

 • -

  Lisa Johannesson, bibliotekarie, Hvitfeldtska gymnasiet
  Lisa Johannesson, bibliotekarie, Hvitfeldtska gymnasiet

  Lisa har sedan sin examen 2011 jobbat på flera olika gymnasiebibliotek, varav de senaste fem åren som gymnasiebibliotekarie inom Göteborgs Stad. Det hon gillar allra bäst med sitt jobb är de varierande arbetsuppgifterna som att undervisa i informationssökning och driva bibliotekets bokklubbar, där elevernas läsupplevelser står i fokus. När Hvitfeldtska tidigare i år tilldelades “Skolbibliotek i världsklass” var det tredje gången Lisa var en del av en biblioteksverksamhet som belönats med utmärkelsen.

 • 13:50-14:40 - Informationssökning som praktik

  På gymnasiet läggs stort fokus på elevens egen informationssökning men kunskaperna om hur man gör varierar stort. Hur kan du hjälpa eleven med källvärdering och att öka informationskompetensen?

  • Så kan du uppmuntra eleverna till att självständigt söka information samt värdera och använda den i skolarbetet
  • Tips för att träna upp elevernas färdigheter i informationssökning
  • Konkreta exempel på hur vi arbetar med processen tillsammans med lärarna
  Johanna Sylwan, gymnasiebibliotekarie, Hulebäcksgymnasiet
  Johanna Sylwan, gymnasiebibliotekarie, Hulebäcksgymnasiet

  Johanna har arbetat som bibliotekarie med fokus på barn och unga sedan 2018. Idag är hon gymnasiebibliotekarie på Hulebäcksgymnasiet där hon främst arbetar för att öka elevers kunskaper i att söka, granska och analysera information. I sin yrkesroll trivs hon bäst i skärningspunkten där skolbibliotekariers och lärares kompetenser möts, dels under planering och genomförande, men också genom gemensam utvärdering och sambedömning.

 • 14:40-15:10 - Eftermiddagsfika

 • 15:10-16:00 - Så jobbar vi läsfrämjande för att bygga en läskultur på Tumba gymnasium

  På Tumba gymnasium arbetar skolbibliotekarierna Hanna och Lina aktivt med att bygga en läskultur, bland annat genom att skapa delaktighet och engagemang hos eleverna. Under året anordnas även flera aktiviteter med läsning i fokus, under Läsveckan på våren, kring läslovet och i form av en bokgransplundring innan årsskiftet. Ta del av deras erfarenheter och exempel på hur skolbiblioteket har blivit en given resurs för lärandet.

  • Konkreta exempel för att skapa engagemang hos eleverna
  • Så synliggör vi läsandet för alla elever
  • En läsfrämjande miljö – hur har vi planerat lokalerna?

   

  Lina Berglund, bibliotekarie och webbansvarig, Tumba gymnasium
  Lina Berglund, bibliotekarie och webbansvarig, Tumba gymnasium

  Lina har jobbat länge med ungdomar som målgrupp, på både folk- och skolbibliotek, men huvudsakligen på Tumba gymnasium där hon har jobbat sammantaget 10 år. Hon brinner för att utveckla verksamheten i samverkan med elever och personal och att se eleverna utvecklas genom läsupplevelser och genom självständigt kunskapssökande.

 • -

  Hanna Horn, bibliotekarie och webbansvarig, Tumba gymnasium
  Hanna Horn, bibliotekarie och webbansvarig, Tumba gymnasium

  Hanna har varit bibliotekarie sedan 2019 och har mest jobbat inom skolan på högstadie- och gymnasienivå, men också med barn och ungdomar på folkbibliotek. Hon tycker det är roligt och inspirerande att få vara en extraresurs för eleverna: peppa och stötta deras utbildning genom bl.a. informationssökning och referenshantering men samtidigt underhålla och utmana med litteratur, kultur, pyssel och aktiviteter som kan stimulera kreativitet och vara avslappnande och återhämtande.

 • 16:00/16:10 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 23 november 2022

 • 09:00 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 9:05 – 10:35 - Mot samma mål – kvalitativt samarbete i undervisningen

  Det finns en stark koppling mellan skolbibliotekariers och lärares kvalitativa samarbete och elevers lärande. Välutrustade skolbibliotek med kvalificerad personal där lärare, skolbibliotekarier och skolledning samarbetar leder till informationskompetenta elever och läskunniga och motiverade läsare. Hur skapar vi på vår skola en samsyn kring skolbibliotekariens uppdrag, och hur kan vi skapa förutsättningar för ett kvalitativt samarbete i undervisningen?

  • Från biblioteket som lagerlokal till fördjupat samarbete
  • Skolbibliotekets två huvuduppdrag
  • Biblioteksplaner och systematiskt kvalitetsarbete
  Maria Heimer, författare och föreläsare
  Maria Heimer, författare och föreläsare

  Maria har tidigare arbetat som skolbibliotekarie i F–9 och som samordnare och utvecklare för skolbibliotek. Tillsammans med Monika Staub Halling har hon skrivit boken ”Mot samma mål: skolbibliotek i undervisningen”. Maria är numera verksam som författare och föreläsare på heltid.

 • -

  Monika Staub Halling, skolbibliotekarie, Backaskolan
  Monika Staub Halling, skolbibliotekarie, Backaskolan

  Monika är utbildad bibliotekarie med mångårig erfarenhet av skolbiblioteksutveckling. På sin arbetsplats, Backaskolan i Lund (F-3) lägger hon stor vikt vid samarbete och gemensamma processer för att skolbiblioteket ska bli allas angelägenhet och pedagogiska verktyg på skolan. Tillsammans med Maria Heimer har hon skrivit boken ”Mot samma mål: skolbibliotek i undervisningen” (2022).

 • 10:35-11:00 - Förmiddagskaffe

 • 11:00-12:00 - Aktuellt från Skolverket

  Uppdatera dig om vad som är på gång hos Skolverket kring skolbibliotek.

  • Skolverkets uppdrag och allmänna arbetssätt
  • Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) – så förhåller sig Skolverket till det utvidgade uppdraget
  Malena Martinger Hummel, undervisningsråd med fokus på MIK och skolbibliotek på Skolverket
  Malena Martinger Hummel, undervisningsråd med fokus på MIK och skolbibliotek på Skolverket

  Malena har varit skolbibliotekarie i flera år och har även arbetat med kompetensutveckling och processtöd på Medioteket i Stockholm stad innan hon började som undervisningsråd på Skolverket 2020, där hon fokuserar på MIK och skolbiblioteksfrågor. Något som ligger henne extra varmt om hjärtat är skolbibliotekets demokratiska roll.

 • 12:00-13:00 - Lunch

 • 13:00-14:15 - Skärmstark – om unga och skärmar

  Ny teknik väcker nästan alltid motstånd. Att läsa böcker ansågs en gång ha negativ inverkan på studenters minne. Radion befarades skada barnens hjärnor. Idag är det ofta nätet och digitaliseringen som väcker oro. Men vad säger egentligen forskningen?
  På passet föreläser Elza Dunkels utifrån sin bok ”Skärmstark” och pekar på att paniken över skärmtid och hur digitalisering påverkar barn inte är konstruktiv. Tvärtom bidrar den till att barn och unga lämnas ensamma att själva hantera problem som uppstår kring samtida teknik.

  • Vad gör unga på nätet?
  • Reaktioner på ungas nätanvändning
  • Unga och sociala medier
  Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete
  Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete

  Elza har forskat om barns och ungas nätanvändning sedan slutet av 1990-talet och är flitigt anlitad som föreläsare och expert inom sina forskningsområden. Utöver sin forskning arbetar Elza med att folkbilda och delta i samhällsdebatten. Hon har även skrivit flertalet böcker, bland annat ”Skärmstark – handbok för vuxna om unga och skärmar” och ”Vad gör unga på nätet?”. 2021 tilldelades Elza ”Guldäpplets jubileumsutmärkelse” för sina bidrag till digitaliseringen i skolan. [Foto, Roger Turesson, DN]

 • 14:15-14:45 - Eftermiddagsfika

 • 14:45-15:30 - Regionalt nätverk för strategiskt arbete med skolbiblioteksutvecklingen

  I Skolbiblioteksutredningen föreslås regionerna ta större ansvar för skolbiblioteken och stötta skolbibliotekarierna mer. Ett arbete som redan pågått i Region Östergötland under fler år. Ta del av hur det hela startade och vilka riktade insatser som görs. På passet får du även ta del av erfarenheter från den strategiska skolbiblioteksgrupp som finns i regionen.

  • Regionbibliotekens uppdrag
  • Så får vi samarbetet att fungera
  • Rektorssamtal och fortbildningar – exempel på upplägg
  • Så fungerar stödet till skolbibliotekarierna
  Linda Sävhammar, utvecklingsledare digital kompetens och skolbibliotek, Regionbibliotek Östergötland
  Linda Sävhammar, utvecklingsledare digital kompetens och skolbibliotek, Regionbibliotek Östergötland

  Linda är utbildad bibliotekarie och har jobbat på folkbibliotek sedan 2010. Fokus har hela tiden varit digital kompetens för både barn och vuxna inom allt från källkritik till programmering och digital handledning. Sedan hösten 2019 jobbar Linda med biblioteksutveckling på Regionbibliotek Östergötland där hon driver utvecklingsfrågor med fokus på MIK inom både folk- och skolbibliotek i Östergötland.

 • -

  Karin Nielsen Lundin, skolbibliotekarie och skolbibliotekssamordnare, Åtvidabergs kommun
  Karin Nielsen Lundin, skolbibliotekarie och skolbibliotekssamordnare, Åtvidabergs kommun

  Karin har arbetat som skolbibliotekarie sedan 2012 och som skolbibliotekssamordnare sedan 2021. Hon har varit med och utvecklat en skolbiblioteksverksamhet från noll till en väl integrerad skolbiblioteksverksamhet på kommunens alla nivåer: från klassrummet till förvaltningsnivå. Sedan 2017 har Karin varit delaktig i Regionbibliotek Östergötlands arbetsgrupp för strategiskt arbete för skolbibliotek i Östergötland.

 • 15:30 - Konferensen sammanfattas och avslutas

Tidigare deltagare om konferensen

Mycket matnyttig information och fick min tankeverksamhet att gå igång ordentligt.

Bra upplägg med variation på goda exempel och föreläsning.

Intressant, spännande och viktigt! Mycket att ta med mig för att utveckla arbetet i skolbiblioteket.

Inspirerande föreläsningar, bra stämning, trevligt, med lagom tid att nätverka.

Boka

Skolbibliotek

2 dagar

fr. 5 450 kr

exkl. moms

 • 22-23 nov 2022

  Stockholm

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

Konferens

Till och med 30 september

5 450 kr

Till och med 28 oktober

5 950 kr

Från och med 29 oktober

6 750 kr


Konferenspaket 650 kr tillkommer för deltagare på plats.