SIFU:s nya ägare: "Vi befinner oss i en framtidsbransch!"

SIFU:s nya ägare: "Vi befinner oss i en framtidsbransch!"

Sedan 2021 drivs SIFU av nya ägare. Det är Josua Falck, VD och Birgitta Olausson Korpi, ekonomichef som tagit över vid rodret. Båda har lång erfarenhet från utbildningsbranschen. Vi frågade dem hur de ser på framtiden för yrkeskunnande och kompetensutveckling och hur de vill utveckla SIFU för att möta behovet av utbildning framöver.

 

I början av 2021 tog ni över som ägare av SIFU (från danska Teknologisk Institut). Vad var det som fick er att ta steget?

­­­­­­– Vi såg en enorm potential i verksamheten och ville se den förverkligas genom vårt eget arbete och ledning, säger Josua. Efter några tuffa år med omorganisationer och en pandemi som slog hårt mot hela utbildningsbranschen har vi nu i egen regi en annan flexibilitet och effektivitet än tidigare.
­
– Mitt hjärta klappar för det här bolaget och för utbildningsbranschen, säger Birgitta. Att ta ansvaret som ägare är en spännande utmaning och ger oss en möjlighet att ta vara på möjligheter som dyker upp. SIFU har en historia som faktiskt sträcker sig så långt tillbaka som 100 år! Det känns extra roligt att fortsätta och bygga vidare på en sådan tradition.

Nu har det gått ett drygt år. Hur har det första året varit?

– Det har varit ett jättespännande år, säger Birgitta. Det har varit utmanande och oerhört roligt att se engagemanget hos hela personalen, trots pandemin och allt arbete som krävts. Som resultat har vi nu en jättefin hemsida och våra olika system funkar faktiskt bättre än tidigare!

– Vi har tagit oss an flera stora och spännande projekt, fortsätter Josua. Det hade inte gått att genomföra utan personalens stora engagemang. Så här i efterhand kan man konstatera att det gått fantastiskt bra. Även på sikt tror jag det kommer visa sig att det var rätt att göra en nystart och att det kommer ge oss nya möjligheter framöver.

Ni har båda lång erfarenhet inom kurs, konferens och utbildning. Kan ni berätta om er bakgrund?

– Jag har arbetat på SIFU över 20 år, säger Birgitta. Dessförinnan var jag på Skatteverket där jag nosade litet på utbildningar genom att hålla kurser för nystartade företag. Inom SIFU har jag hela tiden varit ekonomichef. Under de här åren har företaget haft flera olika ägare i olika konstellationer, vilket gett både variation och kontakt med olika typer av organisationer.

– För min del, säger Josua, har jag arbetat hela mitt yrkesliv i utbildningsbranschen och har hunnit prova de flesta delar i en utbildningsverksamhet. Under senare år har det alltmer handlat om ledarskap, senast som VD hos en av våra branschkollegor, innan jag för snart 4 år sedan anslöt som VD till dåvarande Teknologisk Institut, numera SIFU.

Hur ser ni på framtiden inom branschen för yrkeskunnande och kompetensutveckling?

– I en tid när företags och organisationers konkurrenskraft till stor del handlar om att ha rätt kompetens blir yrkeskunnande och kompetensutveckling än viktigare, konstaterar Josua. Dessutom ställer globalisering och teknikutveckling allt högre krav på livslångt lärande. Hos många arbetsgivare finns en oro över hur man ska klara kompetensförsörjningen framåt. Det handlar både om att man behöver anställa ny personal och om att se till att den personal man redan har får möjlighet att vidareutbilda sig och fylla på med ny kompetens. På så sätt kan man säga att utbildningsbranschen är mer aktuell än någonsin.

– Nu gäller det också att erbjuda rätt produkt vid rätt tillfälle och i rätt format, menar Birgitta. Det gäller att vara steget före med det som efterfrågas, liksom att vara flexibel och erbjuda utbildning både digitalt och i klassrum. Behovet att lära sig och hänga med i en snabb utveckling gör att vi definitivt befinner oss i en framtidsbransch!

Vilken är SIFU:s plats i en sådan framtidsbransch?

– SIFU:s mål är att vara det självklara valet för kompetensutveckling, säger Josua. Våra kunders behov är det som ska visa vägen in i framtiden. Vi kommer att vara trogna våra kärnområden och kärnkompetens. Sedan jobbar vi hela tiden för att utveckla våra kurser och konferenser och att hitta nya samarbeten.

– Vi strävar efter att ligga steget före i att se behoven av utbildning och att samarbeta med kursledare och föreläsare med förankring i arbetslivet, tillägger Birgitta. Vi ska erbjuda marknaden kunskapsprodukter med så hög kvalitet att de förtjänar och vinner våra kunders fulla förtroende gång på gång. Kundens förväntningar skall alltid uppfyllas eller överträffas.

– Vi planerar för nästa 100 år… 😊, säger Josua och Birgitta avslutningsvis.

Tack till er båda för att ni berättar och delar era tankar! Vi önskar lycka till och ser fram emot att följa utvecklingen för SIFU in i framtiden.

 

SIFU har en lång historia inom yrkeskunnande och kompetensutveckling. I år firar vi 100 år och det kommer vi uppmärksamma på olika sätt. Var med och fira du också!

Under året kommer vi göra nedslag i historien och bjuda in till olika aktiviteter och kampanjer. Håll utkik på hemsidan och följ oss på LinkedIn och Facebook, så missar du ingenting!

Läs mer här om SIFU och våra kurser, konferenser och onlineutbildningar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: