100 år med fokus på kompetensutveckling

100 år med fokus på kompetensutveckling

SIFU har en lång historia inom yrkeskunnande och kompetensutveckling. I år firar vi 100 år och det kommer vi uppmärksamma på olika sätt. Var med och fira du också!

Under året kommer vi göra nedslag i historien och bjuda in till olika aktiviteter och kampanjer. Håll utkik på hemsidan och följ oss på LinkedIn och Facebook, så missar du ingenting!

 

SIFUs historia i korthet:

SIFU har sin grund redan år 1922Hantverksorganisationens institut bildades. Hantverksskickligheten var viktig och man ville säkerställa utbildningsnivån och dokumentera yrkeskunnandet inom olika hantverk. Från 1940 tog staten över verksamheten under namnet Statens hantverksinstitut och fortsatte att arbeta med dokumentation och utbildning inom hantverk och även mindre industriverksamhet.

1970 döpte man om verksamheten till Statens Institut för Företagsutveckling – SIFU. Syftet hade nu utvecklats till att stötta mindre företag genom att erbjuda kortare kurser till nyckelpersoner inom företagen.

Sedan 1993 är SIFU ett aktiebolag och har haft olika ägare genom åren. Bland annat ägdes företaget flera år av danska Teknologisk Institut och bytte under den perioden namn till Teknologisk Institut Sverige AB.

Sedan 2021 har vi återigen svenska ägare och har återtagit namnet SIFU.

Den röda tråden genom hela vår historia är yrkeskunnande och kompetensutveckling. Idag har vi ett brett utbud av kurser, konferenser och onlineutbildningar för både näringslivet och offentlig sektor.

Läs mer om våra utbildningar här!

 

 

 

 

Bilden föreställer deltagare i kurs arrangerad av Statens hantverksinstitut, Stockholm.
Ur Kalmar läns museums arkiv

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: