Lärarfortbildning

SO-dagarna

Välkommen till den årliga mötesplatsen för SO-lärare – en konferens med framtidsfokus och aktuella ämnen!

12-13 september 2023 i Stockholm

Boka kurs

Kursnr. 429500

2 dagar

fr. 5 950 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Med ett förändrat omvärldsläge som påverkar samhällsundervisningen, ett ökat användande av AI i skolan och information som flödar i olika kanaler ställs ökade och nya krav på dig som SO-lärare. Utöver detta är det mycket annat innehåll som också ska hinnas med på lektionerna.

På årets konferens får du praktiska tips och ny kunskap som ger inspiration till din undervisning och planering. Du får bland annat lära dig mer om att förbättra elevens källkritiska förmåga, hantera kontroversiella frågor i undervisningen och hur du kan jobba språkutvecklande. Passa även på att diskutera lektionsupplägg och utbyta erfarenheter med lärare från stora delar av landet och mingla med våra utställare och samarbetspartners.

Vi ses på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Är du intresserad av att medverka som utställare på SO-dagarna?

Kontakta Lovina Lövqvist, projektledare.

 

Sveriges Lärare är samarbetspartner på konferensen. Du som är medlem i Sveriges lärare får 20% rabatt. Ange koden SvL23 vid anmälan. Klicka på loggan för att läsa mer om föreningen.

På programmet:

 • Historiebruk – praktiska tips
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Att undervisa om ett förändrat omvärldsläge
 • Lektionsplanering för hög elevaktivitet och delaktighet
 • Källkritik i SO-undervisningen

Intressant intervju med talare på konferensen:

 

Hur ska man som lärare hantera undervisning i kontroversiella frågor?
Inför konferensen SO-dagarna 2023 fick vi möjlighet att ställa några korta frågor till Karin Flensner som ska föreläsa om bemötande och undervisning i kontroversiella frågor.

Ta del av hennes svar här!

Målgrupp

SO-lärare på grundskola från årskurs 4 eller gymnasium.

Program

Konferensprogram SO-dagarna 2023

Tisdag 12 september 2023

 • 9:00 - Registrering med kaffe och smörgås

 • 9:30 - Moderator Fredrik Andersson inleder konferensen

  Fredrik Andersson
  Fredrik Andersson

  Fredrik är utbildad gymnasielärare och har undervisat i SO-ämnena på gymnasiet och högstadiet i 24år. För närvarande undervisar han årskurs 7 på högstadiet i Sjöbo. Han är också förbundsstyrelseledamot i Sveriges Lärare. Under konferensen är det Fredrik som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 09:35 - Kort presentation av våra samarbetspartners och utställare

 • 9:40 - 10:35 - Ett förändrat omvärldsläge – hur gör vi i undervisningen?

  Skolan är en samhällsviktig verksamhet som vilar på demokratins grund. Med anledning av ett förändrat omvärldsläge blev Skolverket, i oktober 2022, en beredskapsmyndighet. För att vara delaktiga i att främja och förankra demokratin behövs kunskaper om hur demokratin fungerar, hur spelreglerna ser ut och hur vi kan påverka. Spridning av propaganda och desinformation kräver en undervisning som följer händelseutvecklingen, som sätter in händelser i sammanhang och kritiskt granskar den information som sprids. Vem eller vad kan jag lita på?

  Med konkreta undervisningsexempel och metoder ger föreläsningen tips på upplägg och metoder för ett aktivt arbete om totalförsvar, demokrati och källkritik.

  • Arbetssätt och metoder för ett öppet klassrumsklimat – att lära demokrati
  • Undervisa om ett förändrat omvärldsläge och totalförsvar – vad, hur och varför?
  • Källkritik och källtillit i ett förändrat omvärldsläge
  • Påverka i en demokrati – hur går det till?

  Deltagarna får utbildningsmaterialet Demokratisk beredskap kostnadsfritt.

  Charlotta Granath, förstelärare på Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg och lärarutbildare vid Södertörns högskola, Skolambassadör för EU
  Charlotta Granath, förstelärare på Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg och lärarutbildare vid Södertörns högskola, Skolambassadör för EU

  Charlotta är även författare till flertalet böcker och utbildningsmaterial om demokrati, mänskliga rättigheter, digital kompetens, hälsa, Agenda 2030 och studie- och yrkesvägledning. För sitt arbete har hon mottagit utmärkelser som Helgepriset, Region Stockholms pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism, Eldsjälspriset, finalist till Raoul Wallenbergpriset, Hédi Frieds lärarpris, vinnare av Lärargalan och Det gyllene äpplet.

 • 10:40 - 11:10 - Paneldiskussion: Skolan – en del av Sveriges civila försvar

  Under ledning av moderatorn

  • Skolan är en samhällsviktig verksamhet – vad betyder det?
  • Vilken roll har skolan i kris och krig?
  • Skolverket är en beredskapsmyndighet – vad innebär det?
  • Hur hänger totalförsvaret ihop med skolans demokratiuppdrag?
  • Hur kan vi arbeta förebyggande, i vår undervisning och som skola?
  • Vad vill du skicka med lärare i samhällsorienterande ämnen?
  • I ett scenario där beredskapen höjs i Sverige – hur kan det se ut i praktiken för oss i skolan?
  • Frågor från deltagarna
  Robert Trupp, projektledare kunskapslyft totalförsvar, Försvarsmakten
  Robert Trupp, projektledare kunskapslyft totalförsvar, Försvarsmakten
 • -

  Charlotta Granath, förstelärare i demokrati på Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg, lärarutbildare vid Södertörns högskola, Skolambassadör för EU
  Charlotta Granath, förstelärare i demokrati på Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg, lärarutbildare vid Södertörns högskola, Skolambassadör för EU
 • 11:20 - 12:20 - Historiebruk från ord till handling

  Att undervisa i historia är lika mycket att undervisa om dåtiden som om samtiden. Historien finns i vår vardag i många olika former, från gatunamn till populärkultur och politik. Historia används, medvetet och omedvetet, i många olika sammanhang och för många olika syften. Sedan 2011 har studiet om hur och varför historia används - historiebruket - varit ett av historieämnets huvudområden.

  Föreläsningen behandlar historieämnet utifrån ett klassrumsperspektiv med fokus på hur historiebruk kan användas i den praktiska undervisningen. Utgångspunkten tas i historiedidaktisk teori och landar i lärares historiepraktik.

  • Hur kan du arbeta med historiebruk?
  • Undervisningstips för att lära eleverna av historia och inte bara om historia
  Mikael Bruér, doktorand/universitetsadjunkt, Malmö Universitet
  Mikael Bruér, doktorand/universitetsadjunkt, Malmö Universitet

  Mikael Bruér är tidigare lärare i historia med lång erfarenhet av undervisning i grund- och gymnasieskola. Utöver detta har han skrivit flera läroböcker i historia och varit aktiv i den nationella debatten om historieämnet och skolan. Idag är han verksam som doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet där han jobbar på en avhandling om digitalisering av historieundervisningen.

 • 12:20 - 13:20 - Lunch

 • 13:20 - 14:20 - Hur bemöter och undervisar du om kontroversiella frågor i undervisningen?

  En del samhällsfrågor tenderar att väcka starka känslor och när det gäller vissa frågor som ingår i SO-ämnena finns det starka åsikter. Elever har ju både yttrandefrihet och åsiktsfrihet, men klassrummet ska också vara en trygg och säker plats för alla elever - hur ska du som lärare manövrera undervisningen när vissa frågor kan leda till konflikter? 

  På passet tar vi med stöd i aktuell forskning upp ämnen som kan uppfattas som kontroversiella och du får tips på hur du kan undervisa om den här typen av frågor och diskutera dem på ett konstruktivt sätt.

  • Hur bedömer du vilka frågor som är kontroversiella i olika sammanhang?
  • Förslag på modeller för att jobba med kontroversiella frågor på ett konstruktivt sätt
  Karin Flensner, docent i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst
  Karin Flensner, docent i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst

  Karin Flensner har en bakgrund som ämneslärare i historia, samhällskunskap och religionskunskap och hon är verksam som lärarutbildare och forskare vid Högskolan Väst. Hennes forskning berör hur lärare i undervisningen hanterar olika aspekter av mångfald i klassrumspraktiken

 • 14:30 - 15:20 - Så bygger vi användarvänliga lektioner med hög elevaktivitet och delaktighet

  Hur kan du skapa intresseväckande lektioner som når alla elever? På passet fokuserar vi på hur:et i planeringen, vilka moment vi kan använda och hur tidsplanen kan se ut för att hålla i gång elevernas engagemang hela lektionen.

  • Lektionsstruktur – förslag på förhållningssätt
  • Metoder för att anpassa lektionen till olika klasser och elever
  • Hjälp till självhjälp – hur kan vi lärare stötta varandra i lektionsplaneringen?
  Erik Änghagen, SO-lärare, Västra Engelbrektsskolan
  Erik Änghagen, SO-lärare, Västra Engelbrektsskolan

  Erik arbetar som SO-lärare och förstelärare och undervisar främst årskurserna 7–9. Han blev klar lärare 2000 och har arbetat på Västra Engelbrektsskolan sedan 2007. Det viktigaste för Erik som lärare är att alltid reflektera över den undervisning han ger – ”vad kunde jag gjort annorlunda?” samt att utvärdera och analysera undervisningen tillsammans med kollegor.

 • 15:20-15:50 - Eftermiddagskaffe

 • 15:50 - 16:50 - Hur undervisning och bedömning förändras och hanteras i och med AI

  Artificiell Intelligens (AI) i skolan öppnar upp för en rad möjligheter för eleverna men innebär samtidigt utmaningar för lärarna. Hur kan du till exempel utforma hemuppgifter som minskar möjligheten till fusk med hjälp av AI? Hur säkerställer du att det är eleverna själva som har skrivit uppgifterna?

  • Vad innebär AI och hur ser det ut framåt?
  • Praktiska tips för att integrera AI i undervisningen
  • Möjligheter till att individanpassa undervisningen med hjälp av digitaliseringen
  Marie Utterberg Modén, fil.dr. och forskare, Göteborgs universitet
  Marie Utterberg Modén, fil.dr. och forskare, Göteborgs universitet

  Marie är doktor i tillämpad informationsteknologi och forskare på IT-fakulteten vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör digitala läromedel, datadriven undervisning och hur datafiering samt AI förändrar förutsättningarna för skolans verksamhet. Marie har en bakgrund som lärare och specialpedagog. Hon har lång erfarenhet av att leda skolutveckling och att genomföra praktiknära forskning. Hon är också medförfattare till boken Digitala läromedel i en digitaliserad skola.

 • -

  Tiina Leino Lindell, fil.dr. och forskare, Göteborgs universitet
  Tiina Leino Lindell, fil.dr. och forskare, Göteborgs universitet

  Tiina har doktorerat i teknik och lärande på KTH och arbetar numera på Göteborgs universitet med forskning om skolan och AI. Hennes forskningsintresse är inriktat på att undersöka hur utbildningssektorn kan möta behoven av professionsutveckling i en tid då digital teknik utvecklas i snabb takt. Hon undersöker utmaningarna som skolväsendet står inför på grund av dessa förändringar och vilka strategier som kan användas för att möta skolans behov.

 • 16:50 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 13 september 2023

 • - Spår 1 Grundskola

 • 9:00 - 10:00 - Använd hela ”verktygslådan”! – kombinera analogt och digitalt lärande

  Hur kan du optimera SO-undervisningen genom att kombinera papper och penna med digitala verktyg?

  Under denna timme får du praktiska tips på hur du, genom att använda hela verktygslådan, kan skapa en undervisning som är såväl inkluderande som språkutvecklande.

  • Vad visar forskningen om skolans digitalisering?
  • Hur optimerar vi analogt och digitalt lärande?
  Heidi Henftling, förstelärare digital didaktik, Annerstaskolan
  Heidi Henftling, förstelärare digital didaktik, Annerstaskolan

  Heidi är legitimerad gymnasielärare i historia och samhällskunskap och har lång erfarenhet från att ha arbetat i såväl kommunal vuxenutbildning, gymnasium och grundskola. Hon är även en aktiv skribent och har bland annat skrivit lärarhandledningar för UR:s serie “Fatta historia”.

 • 10:00 - 10:30 - Förmiddagskaffe

 • 10:30 - 11:30 - Geografi – konkreta tips för att utveckla undervisningen

  I en föränderlig värld är det viktigt att du håller dig uppdaterad inom geografididaktisk forskning och utveckling för att kunna göra kloka val i förhållande till den konkreta undervisningen. Under föreläsningen får du en genomgång i ett antal geografididaktiska teman och konkreta undervisningsförslag.

  • Geografiska begrepp och perspektiv – vad är typiskt geografi egentligen?
  • Didaktiska verktyg i undervisningen – kartan, digitala verktyg och enklare former av GIS
  • Geografisk analys och geografiska frågor
  • Hur kan du koppla geografi till övriga SO-ämnen?
  Sofie Nilsson, doktorand i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet
  Sofie Nilsson, doktorand i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

  Sofie är högstadielärare i SO och engelska på Vålbergsskolan i Karlstad och doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. 2021 publicerade hon sin licentiatuppsats med fokus på geografiundervisningens digitalisering. I sin lärarroll har Sofie varit delaktig i Vålbergsskolans digitalisering, bland annat i projektet ”Det digitala lärandets möjligheter”. Sofies fortsatta doktorandstudier i geografididaktik fokuserar på geografiska frågor, klimatförändringar och framtidsutmaningar i antropocen.

 • - Spår 2 Gymnasium

 • 9:00 - 10:00 - Psykologiskt försvar i skolan

  Det psykologiska försvaret ska stärka befolkningens förmåga att kunna upptäcka och motstå påverkanskampanjer och desinformation. Sociala medier har idag blivit ett slagfält för olika typer av psykologisk krigföring. Unga har idag en stark digital närvaro redan vid ung ålder, skolan har samtidigt uppdraget att fostra våra framtida demokratiska medborgare. Detta kräver en ökad kunskap och medvetenhet om hur främmande makt använder sig av vilseledande och manipulerad information i syfte att påverka våra uppfattningar, beteenden och beslutsfattanden. Hur kan man i undervisningen stärka elevernas förmåga till psykologiskt försvar? Vad blir skolans och lärarnas roll?

  • Vad innebär psykologiskt försvar?
  • Hur stärker vi ungas motståndskraft inom psykologiskt försvar?
  • Skolans roll i det psykologiska försvaret
  Sara Carlstein, utredare med fokus på unga och civilsamhälle, Myndigheten för psykologiskt försvar
  Sara Carlstein, utredare med fokus på unga och civilsamhälle, Myndigheten för psykologiskt försvar

  Som utredare på MPF arbetar Sara och Yara med att utveckla och stärka civilsamhällets och ungas förmåga till psykologiskt försvar. Detta gör de genom att ge stöd, utbilda, öva och höja kunskapen hos målgruppen.

 • -

  Yara Tag-Eldeen, utredare med fokus på unga och civilsamhälle, Myndigheten för psykologiskt försvar
  Yara Tag-Eldeen, utredare med fokus på unga och civilsamhälle, Myndigheten för psykologiskt försvar

  Som utredare på MPF arbetar Sara och Yara med att utveckla och stärka civilsamhällets och ungas förmåga till psykologiskt försvar. Detta gör de genom att ge stöd, utbilda, öva och höja kunskapen hos målgruppen.

 • 10:00 - 10:30 - Förmiddagskaffe

 • 10:30 - 11:30 - Upptäck natur och samhälle med Geoskolan

  Lantmäteriet erbjuder Geoskolan för undervisning baserad på kartor, geodata och geografiska informationssystem, GIS. Här finns lektionsförslag och ett webbaserat kartverktyg med kartlager från Lantmäteriet och andra myndigheter.

  Lektionsförslagen kan användas inom flera skolämnen, och med kartverktyget kan du planera och ta fram nytt lektionsmaterial inom flera ämnesområden.

  Under passet får du en introduktion till Geoskolan, en genomgång av lektionsförslag och hur kartverktyget används samt testa på själv.

  • Lektionsförslag med kartor, geodata och GIS för gymnasiet
  • Geoskolans webbaserade kartverktyg – ett enkelt GIS
  • Praktisk övning – ta med en dator eller laptop och prova på Geoskolan
  Maria Vallberg, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet
  Maria Vallberg, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

  Maria arbetar med att utveckla och kommunicera Geoskolan som är en riktad satsning för att underlätta användningen av geografisk information och GIS i grundskolan och gymnasiet.

 • -

  Pia Lidberg, samordnare, Lantmäteriet
  Pia Lidberg, samordnare, Lantmäteriet

  Pia ansvarar för utveckling och marknadsföring av Geoskolan som är en riktad satsning för att underlätta användningen geografisk information och GIS i grundskolan och gymnasiet.

 • 11:30 - 12:30 - Lunch

 • 12:30 - 13:30 - Språkutvecklande arbetssätt i SO-undervisningen

  På passet får du praktiska tips på hur du som lärare genom hög grad av stöttning kan skapa en undervisning som ger eleverna chans att erövra ett komplext ämnesinnehåll och samtidigt stötta dem i sin allmänna språkutveckling.

  • Undervisning som stärker elevernas ämneskunskaper och det ämnesspecifika språket
  • Hur går vi från eleverna konkreta erfarenhetsvärld till undervisningens mer abstrakta begrepp och fakta?
  • Hur bygger vi upp ordförråd och begreppsförståelse?
  Malin Fransson, lärare i svenska och svenska som andraspråk, adjunkt på Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet och läromedelsförfattare på Natur & Kultur
  Malin Fransson, lärare i svenska och svenska som andraspråk, adjunkt på Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet och läromedelsförfattare på Natur & Kultur

  Malin har lång undervisningserfarenhet i svenska och svenska som andraspråk från mellan- och högstadiet. Hon har hos Natur & Kultur skrivit läromedlet ”Vägar till SO”, läsförståelsematerialet ”Öva & pröva årskurs 4–9” och lärarhandledningar till skönlitterära barn- och ungdomsböcker. Malin har de senaste 8 åren kombinerat sin tjänst som lärare i grundskolan med undervisning på Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet.

 • -

  Tobias Kjellström, lärare i samtliga SO-ämnen, Ebba Brahe gymnasium
  Tobias Kjellström, lärare i samtliga SO-ämnen, Ebba Brahe gymnasium

  Tobias Kjellström har även han arbetat som lärare sedan tidigt 2000-tal. Efter att han undervisat i årskurs 7–9 arbetar han sedan hösten 2021 på en nystartad gymnasieskola. Vid sidan av sitt läraruppdrag skapar Tobias digitala självrättande frågor och läromedelsuppgifter till Natur & Kulturs reviderade serie Sol Nova.

 • 13:30 - 13:55 - Eftermiddagskaffe

 • 13:55 - 14:55 - Praktiska forskningsbaserade tips för att öka elevens källkritiska förmåga i en digital värld

  Att vara källkritisk i dagens informationssamhälle är en viktig förmåga, speciellt när eleverna möts av mycket information i de digitala flödena. Hur kan du som SO-lärare utveckla dessa egenskaper så att källkritiken kommer in naturligt i elevens tankesätt?

  • Tips för källkritisk hantering av digitala nyhetsflöden
  • Undervisningsupplägg som stimulerar källkritiska tänkande
  Thomas Nygren, professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap, Uppsala universitet
  Thomas Nygren, professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap, Uppsala universitet

  Thomas breda forskningsintresse omfattar bland annat utbildning för internationell förståelse, historiskt tänkande, digital kompetens, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Han leder projekten ”Nyhetsvärderaren”, ”GÄCKA” och ”SEGA:D” och var expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation. Thomas är även mottagare av utmärkelsen ”Gyllene förstoringsglaset” och ”Fria pedagogiska priset”.

 • 14:55 - Moderator Fredrik Andersson avslutar konferensen

Utställare och samarbetspartners

Utställare

Vill du vara med som utställare på konferensen? Kontakta Lovina Lövqvist, lovina.lovqvist@sifu.se eller på 076 273 32 92

      

Samarbetspartners

           

Tidigare deltagare om SO-dagarna

Bästa SO-fortbildningen som finns. Jag har deltagit vid två SO-dagar och de är väldigt bra.

Mycket givande dagar!!

En av få fortbildningar som är konkret och praktisk och där man enkelt kan ta till sig tipsen och applicera på sin egen undervisning. Bra med flera verksamma lärare som vet vad de pratar om!

Ett mycket uppskattat tillfälle där inspirationen flödar!

Boka

SO-dagarna

2 dagar

fr. 5 950 kr

exkl. moms

 • 12-13 sep 2023

  Stockholm

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

  Konferens
Till och med 16 juni: 5950 kr
Till och med 18 augusti: 6450 kr
Från och med 19 augusti:  6950 kr


Kostnad för matpaket tillkommer.

Pris för matpaket: 790 kr