Lärarfortbildning

SO-dagarna

Välkommen till den årliga mötesplatsen för SO-lärare – en konferens med framtidsfokus och aktuella ämnen!

10-11 september på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm eller på distans!

Boka kurs

Kursnr. 429500

2 dagar

fr. 5 980 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Med ett förändrat omvärldsläge som påverkar samhällsundervisningen, ett ökat användande av AI i skolan och information som flödar i olika kanaler ställs ökade och nya krav på dig som SO-lärare. Utöver detta är det mycket annat innehåll som också ska hinnas med på lektionerna.

Den uppskattade konferensen SO-dagarna är tillbaka för 13:e gången! Under två dagar får du ta del av ny kunskap, praktiska verktyg och inspirerande lektionstips för att ta din undervisning till en ny nivå. Du får bland annat lära dig mer om hur du undervisar om konfliktfyllda ämnen på ett bra sätt, hur du skapar intresseväckande lektioner som når alla elever samt hur du förbättrar elevens källkritiska förmåga. Passa även på att diskutera lektionsupplägg och utbyta erfarenheter med lärare från stora delar av landet och mingla med våra utställare och samarbetspartners.

Nyhet: I år kan du välja att medverka på plats i Stockholm eller på distans!

Är du medlem i Sveriges Lärare?

Som medlem får du 20% rabatt på konferensen. Ange kod SvL24 vid anmälan.
Rabatten går ej att kombinera med andra rabatter eller erbjudanden.

På programmet

 • Ett förändrat omvärldsläge – hur gör vi i undervisningen?
 • ChatGPT som didaktiskt verktyg i undervisningen
 • Israel- och Palestinakonflikten i klassrummet
 • Hur kan du skapa intresseväckande lektioner som når alla elever?
 • Källkritik i dagens informationssamhälle
 • Att skapa en engagerande och lärorik undervisning i historia

Målgrupp

SO-lärare på grundskola från årskurs 4 eller gymnasium.

Program

Tisdag 10 september 2024

 • 09:00 - Registrering med kaffe och smörgås

  Inloggning till konferensen för deltagare på distans

 • 09:30 - Moderator Lisa Heino inleder konferensen

  Lisa Heino, projektledare, Sveriges Lärare
  Lisa Heino, projektledare, Sveriges Lärare

  Lisa är projektledare på Sveriges Lärare och programredaktör för Lärarscenen på Bokmässan. Hon var tidigare utbildningspolitisk utredare på dåvarande Lärarförbundet. Lisa är även legitimerad högstadielärare i svenska, historia och religion. Under konferensen är det Lisa som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 09:40 – 10:40 - Psykologiskt försvar i skolan

  Det psykologiska försvaret ska stärka befolkningens förmåga att kunna upptäcka och motstå otillbörlig informationspåverkan från främmande makt. Sociala medier har idag blivit ett slagfält för olika typer av psykologisk krigföring. Unga har idag en stark digital närvaro redan vid ung ålder, samtidigt har skolan i uppdrag att fostra våra framtida demokratiska medborgare. Detta kräver en ökad kunskap och medvetenhet om hur främmande makt använder sig av vilseledande och manipulerad information i syfte att påverka våra uppfattningar, beteenden och beslutsfattanden.

  • Vad innebär psykologiskt försvar?
  • Hur stärker vi ungas motståndskraft inom psykologiskt försvar?
  • Skolans roll i det psykologiska försvaret
  Yara Tag-Eldeen, utredare med fokus på unga och civilsamhälle, Myndigheten för psykologiskt försvar
  Yara Tag-Eldeen, utredare med fokus på unga och civilsamhälle, Myndigheten för psykologiskt försvar

  MPF värnar det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen. Som utredare på MPF arbetar Yara med att utveckla och stärka civilsamhällets och ungas förmåga till psykologiskt försvar. Detta gör de genom att ge stöd, utbilda, öva och höja kunskapen hos målgruppen.

 • 10:50 – 12:20 - Israel- och Palestinakonflikten i klassrummet

  Israel- och Palestinakonflikten har i Europa varit en trigger för både antisemitism och islamofobi i skolan. Genom att hjälpa eleverna med språk och struktur kan vi förebygga hat och konflikt. Och genom att arbeta utifrån relationell pedagogik och att lyfta konflikten i klassrummet ger vi utrymme för eleven att utvecklas.

  Under detta pass får du en introduktion i relationell pedagogik och du får verktyg för att undervisa om ett konfliktfyllt ämne. Vi varvar föreläsning med diskussioner där du får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra skolor.

  • En introduktion i relationell pedagogik
  • Multiperspektivet – ett didaktiskt verktyg för din undervisning
  • Hur bör du som lärare agera vid kränkningar och hat?
  Björn Westerström, utvecklingssekreterare antisemitismprojektet, pedagogisk inspiration, Malmö stad
  Björn Westerström, utvecklingssekreterare antisemitismprojektet, pedagogisk inspiration, Malmö stad

  Björn har 20 års erfarenhet som gymnasielärare. Sedan 2021 är han samordnare av Malmö skolors arbete mot antisemitism. Tillsammans med sina kollegor har han tagit fram ett fortbildningsmaterial om Israel- och Palestinakonflikten som sedan oktober 2023 används i skolor runtom i Sverige och Danmark. 2021 fick Björn ”Hedi Frieds lärarpris” för sitt arbete mot antisemitism. Utöver sitt uppdrag i Malmö är Björn även projektledare på Segerstedtinstitutet vid Göteborg universitet.

 • 12:20 – 13:20 - Lunch

 • 13:20 – 14:35 - Hur kan du skapa intresseväckande lektioner som når alla elever?

  På passet fokuserar vi på Hur:et. Hur håller du tempot? Hur fångar du upp alla eleverna? Och hur kan du skapa lektioner som är både lärande, byggande och examinerande? 

  • Hur skapar du hög elevaktivitet?
  • Hur fångar du upp eleverna direkt när de kommer in i lektionssalen?
  • Vem gör du lektionen för?
  • Hur kan du göra provet/examinationstillfället till ett lärtillfälle?
  • Gruppdiskussion: Utbyt erfarenheter och diskutera med kollegor från andra skolor
  Erik Änghagen, SO-lärare, Västra Engelbrektsskolan
  Erik Änghagen, SO-lärare, Västra Engelbrektsskolan

  Erik arbetar som SO-lärare och förstelärare och undervisar främst årskurserna 7–9. Han blev klar lärare 2000 och har arbetat på Västra Engelbrektsskolan i Örebro sedan 2007. Det viktigaste för Erik som lärare är att alltid reflektera över den undervisning han ger – ”Hur kan jag bygga lektionen för just den här klassen”, ”Hur ska jag göra lektionen för alla?” Och efter lektionen– ”vad kunde jag gjort annorlunda?”

 • 14:35 – 15:00 - Eftermiddagsfika

 • 15:00 – 16:00 - Att skapa en engagerande och lärorik undervisning i historia

  Lär om aktörer, händelser och processer i det förflutna och få möjlighet att undersöka dessa i arbete med historiska källor. Analysera människans användning av historia och utveckla historiska faktakunskaper. Under denna föreläsning får du metoder, arbetssätt och konkret innehåll till din undervisning i historia.

  • Metoder för en intresseväckande historieundervisning
  • Handfasta undervisningsförslag
  • Arbete med historiska källor
  Charlotta Turegård Granath, förstelärare, Stiftelsen Viktor Rydberg gymnasium
  Charlotta Turegård Granath, förstelärare, Stiftelsen Viktor Rydberg gymnasium

  Charlotta är förstelärare vid Stiftelsen Viktor Rydberg gymnasium och lärarutbildare vid Södertörns högskola. Hon utsågs till ”Årets historielärare” 2023, är Sveriges demokratimentor och har skrivit ett flertal böcker, utbildningsmaterial och läromedel.

 • 16:00 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 11 september 2024

 • 9:00 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 9:05 – 10:05 - Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer i SO-ämnena

  Kunskapsområdet ”sex- och samlevnad” har sedan hösten 2022 ersatts av ”sexualitet, samtycke och relationer”. En förändring som många har sett fram emot och som samtidigt kommer med nya utmaningar för skolan. Vad och hur ska detta inkluderas i undervisningen och i elevhälsans arbete?

  I skrivelserna av läroplanerna finns det särskilt fokus på bland annat förebyggande arbete mot våld i nära relationer och psykisk ohälsa men även lustbefrämjande teman såsom lust och samtycke. Dessa ämnen och frågeställningar kommer Kalle belysa under passet.

  • Praktiska tips på hur du kan arbeta med sexualitet, samtycke och relationer i samhällsundervisningen
  • Hur du undervisar om kontroversiella frågor - exempelvis sexuell läggning
  Kalle Norwald, auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS) samt legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
  Kalle Norwald, auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS) samt legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

  Innan Kalle studerade till socionom arbetade han med sexualupplysning på grundskolan gymnasium och anpassad skola. Han har även skrivit boken ”Undervisa i sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen” (Gothia Kompetens) som gavs ut 2022. Utöver detta arbetar Kalle med psykoterapi rörande sexologiska frågor och besvarar regelbundet på frågor om sex och relationer i olika mediala rum.

 • 10:05 – 10:30 - Förmiddagskaffe

 • 10:30 – 11:30 - Undervisa om hedersrelaterat våld och förtryck

  Hur integrerar du ett känsligt ämne i befintlig undervisning? Vilka undervisningsmetoder och övningar kan leda till goda diskussioner och förståelse mellan eleverna? På vilket sätt kan ämnet vara betygsgrundande?

  Sandra Pilemalm har tillsammans med Susanna Udvardi skrivit boken: Alla barn har samma rättigheter – en bok om hedersvåld. Under passet berättar hon om sina erfarenheter från när hon undervisat om hedersrelaterat våld och förtryck.

  • Pedagogisk ingång
  • Tema och arbetsområden
  • Möjlighet till bedömning och betygsättning
  Sandra Pilemalm, enhetschef Språkporten, Burlövs kommun
  Sandra Pilemalm, enhetschef Språkporten, Burlövs kommun

  Sandra Pilemalm är legitimerad SO-lärare åk 7–9 och har arbetat på högstadiet i drygt tjugo år. Hon har lång erfarenhet av skolutveckling och har bland annat arbetat som förstelärare i fem år. Idag är hon chef för Välkomsten som tar emot nyanlända barn i Burlövs kommun.

 • 11:30 – 12.30 - Lunch

 • 12:30 – 13:50 - ChatGPT som didaktiskt verktyg i undervisningen

  I november 2022 fick allmänheten tillgång till en avancerad artificiell intelligens (AI) som man kan kommunicera med kostnadsfritt via webben, ChatGPT. Idag använder mer än 100 miljoner människor verktyget såväl i professionella sammanhang som inom skolvärlden. Vad är egentligen ChatGPT och hur kan du använda dig av det i din undervisning?

  Under denna föreläsning berättar Thomas och Peter vad ChatGPT innebär och hur du kan använda det som ett didaktiskt verktyg i din undervisning.

  • Hur ska du som lärare förhålla dig till ChatGPT?
  • Vilka risker och möjligheter finns?
  • Hur kan du använda dig av verktyget på ett bra sätt i undervisningen?
  Thomas Edwall, lärare, Torslandaskolan
  Thomas Edwall, lärare, Torslandaskolan

  Thomas är legitimerad lärare och arbetar idag som högstadielärare på Torslandaskolan i årskurserna 7–9. Han har arbetat som lärare på högstadiet och gymnasiet sedan 1994 och undervisar i historia, samhällskunskap, religionsvetenskap, geografi och svenska. Thomas har tillsammans med Peter Zackariasson skrivit boken ”ChatGPT för lärare” och tillsammans föreläser de även om didaktik och AI i undervisningen.

 • -

  Peter Zackariasson, koordinator, Folkuniversitetet
  Peter Zackariasson, koordinator, Folkuniversitetet

  Peter är legitimerad lärare och civilekonom och arbetar idag som koordinator på Folkuniversitetet. Han har tidigare arbetat på universitetet, komvux, yrkeshögskola, gymnasiet samt med folkbildning. Peter har tillsammans med Thomas Edwall skrivit boken ”ChatGPT för lärare” och är en flitigt anlitad föreläsare inom ChatGPT.

 • 13:50 – 14:10 - Eftermiddagskaffe

 • 14:10 – 15:10 - Källkritik i dagens informationssamhälle

  Sociala medier och den snabba AI-utvecklingen har gjort det allt svårare att reda ut vad som är falskt och sant på nätet och förmodligen har det aldrig varit så enkelt som nu att snabbt sprida falskt eller missvisande material.

  Under denna föreläsning kommer Hugo gå igenom hur du lär eleverna att vara källkritiska i sin informationshantering. Han kommer även dela med sig av metoder för att avslöja nätets falska påståenden.

  • Så har internet och sociala medier förändrats de senaste åren
  • Hur gör du källkritik intressant och relevant för eleven?
  • Hur sprids nätbluffar och hur gör du eleverna medvetna om riskerna?
  • Metoder för att kritiskt granska artiklar och texter
  Hugo Ewald Hurinsky, journalist, Dagens Nyheter
  Hugo Ewald Hurinsky, journalist, Dagens Nyheter

  Hugo jobbar som grävreporter på Dagens Nyheter. Han har tidigare arbetat som redaktör för tidningen Viralgranskaren i Metro. Hugo arbetar framför allt med frågor som rör desinformation, konspirationsteorier, sociala medier och internet.

 • 15:10 - Moderator Lisa Heino summerar och avslutar konferensen

Utställare och samarbetspartner

     

Vill du vara med som utställare eller samarbetspartner på konferensen? Kontakta ansvarig projektledare.

Tidigare deltagare om SO-dagarna

Konferensen ger ett brett utbud på kompetensutveckling av kompetenta föreläsare. Det gör att man får en push i vardagen.

Konkret, lärorikt och spännande föreläsningar samt god mat :-).

Kul med fortbildning som är riktad till mig som SO-lärare. Intressanta föreläsningar med koppling till aktuella händelser.

Bra kunniga föreläsare med mycket aktuella ämnen som presenterades. Bra föreläsningssal samt mycket bra service med goda luncher och gott kaffe med frukt.

Boka

SO-dagarna

2 dagar

fr. 5 980 kr

exkl. moms

 • 10-11 sep 2024

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 14 juni: 5 980 kr

Till och med 16 augusti: 6 680 kr

Från och med 17 augusti: 7 680 kr

Pris för konferenspaket (lunch och fika) på 900 kr tillkommer för deltagare på plats. Samtliga priser är exklusive moms.

På plats eller på distans

Konferensen hålls den 10-11 september i Stockholm eller på distans. Väljer du att delta digitalt har du samma möjlighet att ställa frågor och diskutera med föreläsare och andra konferensdeltagare.

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!

Du får en länk till konferensen och instruktioner ca. en vecka innan start.

Varmt välkommen!