Kristian Tammo - ny kursledare in på SIFUs betongutbildningar

Kristian Tammo - ny kursledare in på SIFUs betongutbildningar

Kristian Tammo är produktutvecklare av fabriksbetong och doktor i betongteknik. För snart 2 år sedan anslöt han sig till Swerock för att stödja och vara med och utveckla företagets verksamhet. Med bakgrund som betongteknisk specialist och olika ledande befattningar på forskningsinstitut och konsultföretag, bidrar han med teknisk expertis och innovation inom betong och byggteknik. Utöver sitt uppdrag som produktutvecklare är Kristian även kursledare på SIFUs kurs betongreparationer. Vi har fått oss en liten pratstund med Kristian och tagit möjligheten att ställa några nyfikna frågor.

Var började ditt intresse för betong?

Jag kom tidigt i kontakt med byggande redan som barn i samband med att mina föräldrar byggde fritidshus och renoverade en äldre villa. Ett av mina första sommarjobb var även på ett fastighetsbolag där jag fick arbeta både med skötsel och mindre fixande som snickerier och smågjutningar.

Under min utbildning på väg och vatten så växte intresset mer specifikt för betong och sedan har det nog mer varit slumpen som gjort att det blev en inledningsvis mer akademisk karriär.

Du har arbetat som betongteknisk specialist både på tekniska institut och konsultföretag. Kan du berätta om några av dina mest utmanande projekt och hur du har använt din expertis för att lösa komplexa problem inom betongteknik?

En del av mina uppdrag har handlat om att bedöma äldre konstruktioner, ta fram åtgärder och följa upp reparationsarbeten. Den anläggningstyp som har varit roligast och kanske mest utmanande har varit våra kärnkraftverk där ovanliga skademekanismer ska hanteras under krävande förhållanden utan att ge avkall på säkerhet och minimera störningar i elproduktionen.

Mitt arbete har även handlat om tvistelösning där målet är att få fram en åtgärd eller ersättning för ett fel som både beställare och leverantör eller entreprenör kan acceptera. Det är en mångfacetterad utmaning och kräver intresse för teknik, juridik, ekonomi och inte minst i relationer och kommunikation .

I din roll som produktutvecklare inom fabriksbetong, har du något spännande exempel på innovationer eller förbättringar som du har du varit involverad i som du kan dela med dig av?

Swerock har många stora beställare som ställer krav på konstruktioner med skyddande egenskaper och extra stor beständighet. Jag har därför turen att vara med i arbetet kring specialprodukter med mycket specifika tekniska egenskaper, både i specifika byggprojekt och mer långsiktigt.

Hur tycker du att tekniken och metoder inom betongsektorn har utvecklats under din karriär, och på vilket sätt har du aktivt bidragit till eller implementerat dessa förändringar i ditt arbete?

Det har hänt oerhört mycket inom bygg- och betongbranschen de senaste åren. Framförallt har branschen börjat arbeta med mer optimerade betongrecept och nya bindemedel, vilket ofta ger både bättre livslängd på konstruktionerna och lägre total klimatpåverkan.

 

Vattenbilning med vattenbilningsrobot är en effektiv och miljövänlig metod vid
betongreparationer för att ta bort gammal, skadad betong.

Du har ju även en omfattande erfarenhet av skadeutredningar och reparationer inom betongområdet. Kan du ge exempel på några specifika projekt där du har bidragit till att utreda och åtgärda betongskador, och vilka lärdomar har du dragit från dessa erfarenheter? 

De senaste 10 åren som konsult har arbetade jag mer inriktat mot att vara sakkunnig vid entreprenadjuridiska tvister. De bästa avsluten för dessa tvister är när man kan enas om en åtgärd och inte behöver avgöra tvisten i skiljenämnd eller domstol. Åtgärderna kan vara  tex förstärkning, pågjutning, beläggning och injektering. För att få en acceptans av åtgärderna hos framförallt beställaren är det viktigt att tekniskt kunna förklara hur åtgärden ska avhjälpa felet, hitta stöd i litteraturen och i standarder samt ge referenser till tidigare lyckade projekt.

Tusentack Kristian för att vi fick låna dig en stund och ta del av alla dina spännande erfarenheter. Vi önskar dig varmt välkommen som kursledare inom Betongreparationer hos oss på SIFU!

Kristian på en minut

Kommer från: Kristianstad
Gör helst på ledig tid: Tränar Karate med mina söner och är ute på sjön
Om du inte skulle vara proffs inom betong, vad skulle du då varit? Något inom el och energi kanske