Hälsa, vård och omsorg

Schizofreni

En konferens speciellt tillägnad schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd
– fokus på aktuell forskning, bemötande och behandlingsmetoder

Välkommen den 24-25 april 2024 på
7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm eller på distans!

Boka kurs

Kursnr. 436800

2 dagar

fr. 8 280 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Är du intresserad av att få djupare förståelse för schizofreni, uppdatera dig med den senaste forskningen och lära dig mer om olika behandlingsmetoder? Då har du kommit rätt!

Vi bjuder in till två dagar speciellt tillägnade schizofreni där du får lära dig mer om diagnosen och hur du kan göra en positiv skillnad i livet för dem som drabbas. Konferens vänder sig till alla som arbetar med patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Under dagarna får du bland annat lyssna till föreläsningar om psykologisk behandling, suicidprevention, förstagångsinsjuknande i psykos, hur du kan hjälpa patienter med vanföreställningssyndrom samt att du får ta del av den senaste forskningen på området.

Missa inte chansen att lyssna till experter, ta del av praktikfall och utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma på området. Du väljer själv om du medverkar på plats i Stockholm eller på distans.

Varmt välkommen!

Gå 4 betala för 3
Kontakta ansvarig projektledare för bokning.
Kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >> Schizofreni

Målgrupp

Konferens vänder sig till alla som arbetar med patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Du kan exempelvis vara läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator m.m. Du kan även arbeta inom BUP eller öppenvården och därför behöva större förståelse för diagnosen.

Ur programmet

 • Psykologisk behandling
 • Metoder för suicidprevention
 • Aktuell forskning
 • Att hjälpa patienter med vanföreställningssyndrom
 • Substansbruk vid schizofreni
 • Patient- och anhörigperspektivet

Intervjuer med talare på konferensen:

Lennart Lundin: Om effektiva arbetssätt och nya sätt att betrakta kända problem >>

Samarbetspartner

Konferensen görs i samarbete med Schizofreniförbundet.

Program

Onsdag 24 april 2024

 • 09:00 - Registrering med kaffe och smörgås. Inloggning till konferensen för deltagare på distans.

 • 09:30 - Moderator Åsa Konradsson Geuken inleder konferensen

  Åsa är universitetslektor och docent i farmakologi vid Uppsala universitet och förbundsordförande för Schizofreniförbundet. Hon fann sitt kall i livet efter att hennes bror insjuknade i schizofreni. Åsa bedriver bland annat forskning inom fältet för schizofreni, har ett stort samhällsengagemang i frågor som rör schizofreni och mental hälsa samt föreläser med fokus på att sprida kunskap om sjukdomen, anhörigskap, livskvalitet och behandling. Hon sitter även som styrelseledamot i Center för Women’s mental Health (WOMHER), är medlem av styrgruppen i det nationella nätverket för patienter med nydebuterad psykos (NNP) och blev 2021 invald som styrelseledamot i European Federation of Assoviations of People With a Mental Illness (EUFAMI). Hon är även medförfattare till böckerna ”Schizofreni: livet med en psykossjukdom” och ”När hjärnan blir sjuk”.

 • 09:40 – 10:40 - Min bror blev plötsligt en främling i sin egen familj

  Under denna föreläsning kommer Åsa berätta om hur det vara att växa upp med en bror som utvecklade schizofreni och hur det har påverkat henne och hennes val i livet. Hon kommer även prata om stigma och om värdet att vårda och stötta baserat på ”Value of care-studien”

  • Hur påverkas anhöriga av schizofreni?
  • Vilket stöd och hjälp kan du ge till anhöriga?
  • Projektet ”Value of Care”
  Åsa Konradsson Geuken, universitetslektor och docent i farmakologi vid Uppsala universitet och förbundsordförande för Schizofreniförbundet
  Åsa Konradsson Geuken, universitetslektor och docent i farmakologi vid Uppsala universitet och förbundsordförande för Schizofreniförbundet
 • 10:50 – 12:20 - Metoder för suicidprevention vid psykossjukdom

  Självmordsrisken hos patienter med schizofreni eller annan psykossjukdom är betydligt högre än hos befolkningen i stort. Hur kan du som träffar dessa patienter lära dig att känna igen och förstå vem som har hög suicidrisk? Och hur kan du hjälpa till att förebygga suicid?

   Ur innehållet:

  •  Ett förhållningssätt i mötet med den suicidala patienten som underlättar samarbete och alliansskapande
  • Bedömning av akut och underliggande suicidrisk
  • Suicidpreventiva insatser som går att använda i den kliniska vardagen
  • Vikten av samverkan och hur den kan stärkas
  • Samarbete med närstående
  Ullakarin Nyberg, psykiater och forskare, Norra Stockholms Psykiatri
  Ullakarin Nyberg, psykiater och forskare, Norra Stockholms Psykiatri

  Ullakarin forskar och arbetar kliniskt med suicidprevention och stöd till närstående efter suicid. Hon har skrivit flera böcker inom sitt ämnesområde och är flitigt anlitad som föreläsare och expert i media, bland annat Nyhetsmorgon i TV 4 och programmet "Livet med Ullakarin Nyberg" i Sveriges radio. Hon leder också en podd som ges ut av MIND: På liv och död.

 • 12:20 – 13:20 - Lunch

 • 13:20 – 14:30 - Substansbruk vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

  Samsjuklighet är vanligt förekommande och starkt bidragande till sämre hälsa och sämre livskvalité bland personer med psykossjukdom och samtidigt substansbruk. Under denna föreläsning får du höra vad som är viktigt att tänka på när du behandlar dessa patienter. Vi kommer också att titta närmare på vårdprocesskartan och hur man kan förstärka samverkan mellan psykosvården och beroendevården.

  • Cannabis och psykosutveckling
  • Farmakologisk behandling av samtidigt substansberoende och psykossjukdom
  • Vårdprocess inom psykiatrin
  • Att tänka på i handläggning av patienter med substansbrukssyndrom enligt den nya vårdprocesskartan
  • Samverkan mellan beroendevården och psykosvården
  Petra Lénárt, överläkare, specialist inom psykiatri och beroendemedicin, Huddinge-Botkyrka beroendemottagning, Beroendecentrum Stockholm
  Petra Lénárt, överläkare, specialist inom psykiatri och beroendemedicin, Huddinge-Botkyrka beroendemottagning, Beroendecentrum Stockholm

  Petra har arbetat inom beroendevården sedan 2011 och är sedan 2021 processägare för psykosprocesskartan.

 • -

  Martin Olsson, överläkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin, med dr, Magnus Huss-mottagningen, Beroendecentrum Stockholm
  Martin Olsson, överläkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin, med dr, Magnus Huss-mottagningen, Beroendecentrum Stockholm

  Martin arbetar inom Beroendecentrum Stockholm på Magnus Huss-mottagningen. Han arbetade tidigare i Lund med patienter med psykos och samtidig beroendeproblematik (POM-teamet).

 • 14:30 – 15:00 - Eftermiddagskaffe

 • 15:00 – 16:00 - Tidigt omhändertagande vid psykos – ett möte med familjer i kris

  När man möter en person som för första gången drabbas av en psykos är det viktigt att ha förståelse och att bemöta personen och dess anhöriga på ett bra sätt. Under denna föreläsning får du ta del av hur NIP-teamet (Nyinsjuknande i psykos) i Malmö arbetar med behandling och utredning av dessa patienter.

  • Att arbeta med psykos ur ett kris- och förståelseperspektiv
  • Bemötande och alliansskapande vid förstagångspsykos
  Rebecka Jensen, leg. psykolog, NIP-teamet Malmö, Region Skåne
  Rebecka Jensen, leg. psykolog, NIP-teamet Malmö, Region Skåne

  Rebecka har arbetat som psykolog med fokus på nydebuterad psykos sedan 2010. Hon utbildar sig just nu till leg. psykoterapeut i familjeterapi.

 • -

  Kaarin Toivonen, rehabiliteringskoordinator, NIP-teamet Malmö, Region Skåne
  Kaarin Toivonen, rehabiliteringskoordinator, NIP-teamet Malmö, Region Skåne

  Kaarin har de senaste åren arbetat med rehabilitering, förrehabilitering inom FINSAM-projektet samt som skötare på NIP-teamets slutenvårdsavdelning.

 • -

  Erik Wirsén, leg. specialistsjuksköterska, NIP-teamet Malmö, Region Skåne
  Erik Wirsén, leg. specialistsjuksköterska, NIP-teamet Malmö, Region Skåne

  Erik har arbetat inom beroendevården i 6 år innan nuvarande placering på NIP-teamet. Han jobbar även med psykoterapi på NIP-mottagningen.

 • 16:00 - Konferensens första dag avslutas

Torsdag 25 april 2024

 • 08:30 - Åsa Konradsson Geuken inleder konferensens andra dag

 • 08:35 – 10:05 - Psykologiska behandlingar vid schizofreni

  Psykologisk behandling ges oftast i kombination med farmakologisk behandling och kan vara till stor hjälp om psykossymtom kvarstår trots läkemedelsbehandling. Det finns idag flera nya behandlingsformer och under denna föreläsning kommer Lennart gå igenom tre av dem.

  Du kommer få lära dig mer om Xavier Amadors sätt att närma sig människor som inte vill ha hjälp, om självstigmabehandlingen NECT samt om kognitiv träning enligt IPT-k metoden vid neuropsykologiska funktionsnedsättningar.

  • Hur närmar man sig personer med schizofrenisjukdom som inte vill ha hjälp och som förnekar sina problem/symtom?
  • Självstigmabehandlingen NECT – erfarenheter från de första vetenskapliga studierna och hur behandlingen utfördes
  • Kognitiv träning enligt IPT-k metoden – teorin bakom och hur du praktiskt kan använda dig av det i mötet med patienter
  Lennart Lundin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi
  Lennart Lundin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi

  Lennart har en lång erfarenhet av arbete inom psykosvården där han haft flera olika befattningar genom åren. Han har deltagit i utvecklingsarbete vid bland annat SBU, SKR och Socialstyrelsen. Tillsammans med Zophia Mellgren har han även skrivit boken ”Psykiska funktionshinder: stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar”, via Studentlitteratur. Lennart är en mycket anlitad föreläsare runt om i Sverige och han är förste vice ordförande i Schizofreniförbundet.

 • 10:05 – 10:30 - Förmiddagskaffe

 • 10:30 – 12:00 - Vanföreställningar och andra föreställningar

  Vanföreställningar är tankestörningar som avser innehållet i föreställningarna. Det är uppfattningar som en person i stort sett är ensam om och som är dysfunktionella och förknippade med lidande eller begränsningar i livet. Under denna föreläsning diskuterar vi vad de är, hur de ”fungerar” samt att du får strategier och metoder för att skapa ett gott samarbete med en förtroendefull relation som bas.

  • Vad skiljer vanföreställningar från andra föreställningar som anses felaktiga av de flesta andra i omgivningen?
  • Vilka möjligheter har en drabbad person att själv komma till insikt om sina problem?
  • Finns det några fungerande strategier att diskutera med personen, utan att äventyra samarbetsrelationen och tilliten?
  Daniel Abrams, leg. psykolog och utbildare, Abrams Utbildning
  Daniel Abrams, leg. psykolog och utbildare, Abrams Utbildning

  Daniel arbetade mellan 2002–2022 som utbildare inom den offentliga psykospsykiatrin och har de senaste två åren arbetat inom det egna företaget Abrams Utbildning. Han var under flera år lärare på psykologprogrammet vid Göteborgs universitet, har publicerat forskningsartiklar, är medförfattare till flera böcker samt har gjort utvecklingsarbete för Socialstyrelsen och SKR. Daniel är även själv anhörig.

 • 12:00 – 13:00 - Lunch

 • 13:00 – 14:00 - Patientberättelse

  Lars Johan fick diagnosen Schizofreni 2016. Under föreläsningen delar han med sig av sin berättelse om hur det är att bli sjuk i schizofreni samt hur det är att drabbas av en psykos. Han berättar även om hur han som patient upplever hjälpen från vården och vilka förbättringsområden han anser finns inom rehabilitering och omsorg.

  Lars Johan Rehn, säljare och ledamot i Rättviks kommunfullmäktige
  Lars Johan Rehn, säljare och ledamot i Rättviks kommunfullmäktige
 • 14:00 – 14:20 - Eftermiddagskaffe

 • 14:20 – 15:20 - Aktuell forskning om sjukdomsmekanismer i tidiga skeden av psykostillstånd

  Under föreläsningen kommer du få ta del av aktuell forskning kring biologiska mekanismer bakom utvecklingen av psykotiska tillstånd. Resultaten kan komma att ligga till grund för utvecklingen av nya behandlingar, med målsättning att kunna påverka sjukdomsförloppet.

  Parallellt med detta har man internationellt gjort framsteg kring tidigt omhändertagande hos personer med nydebuterad psykos eller personer som befinner sig i riskzonen för att insjukna, vilket är en förutsättning för att sådan behandling ska kunna implementeras i framtiden.

  • Vilka förändringar tror vi är viktiga för psykosutveckling och när inträffar de?
  • Går det att hitta biologiska markörer för både risk och motståndskraft?
  • Hur kan vi i framtidens röra oss mot en mer precisionsmedicinsk vård?
  Simon Cervenka, professor och överläkare i psykiatri vid Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset
  Simon Cervenka, professor och överläkare i psykiatri vid Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset

  Simon är psykiater med en forskningsbakgrund inom molekylär hjärnavbildning och kliniska studier inom tidiga faser av psykossjukdom. Han är kliniskt verksam vid psykosvårdens ungdomsteam på Akademiska sjukhuset Pass meddelas inom kort.

 • 15:20 - Moderator Åsa Konradsson Geuken summerar och avslutar konferensen

Boka

Schizofreni

2 dagar

fr. 8 280 kr

exkl. moms

 • 24-25 apr 2024

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

  Konferens  
Från och med 23 mars: 8280 kr  

Pris för konferenspaket (lunch och fika) på 900 kr tillkommer för deltagare på plats.

Var med på plats eller på distans

Konferensen hålls den 24-25 april 2024 i Stockholm eller på distans. Väljer du att delta digitalt har du samma möjlighet att ställa frågor och diskutera med föreläsare och andra konferensdeltagare.

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm.
Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >>

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!

Du får en länk till konferensen och instruktioner ca. en vecka innan start.

Varmt välkommen!

Relaterade kurser