På gång inom ögonsjukvård – tips på trender att hålla utkik efter

På gång inom ögonsjukvård – tips på trender att hålla utkik efter

En uppskattad talare som deltar på konferensen Ögonsjukvård i år igen är Hammurabi Bartuma, av honom får vi lära oss mer om våt AMD och det röda ögat under konferensen. Nedan berättar han även mer om glaukom- och kataraktkirurgi. Inför konferensen fick vi möjligheten att ställa några korta frågor till honom som du kan ta del av nedan.  

Hej Hammurabi,

  • Du arbetar bland annat med glaukom- och kataraktkirurgi idag? Kan du dela med dig av något nytt och extra intressant inom ditt område?

Det som känns extra spännande inom glaukom är nikotinamid (B3) som fungerar som neuroprotektivt och ska på så sätt skydda mot glaukom. Dessutom kommer det många nya MIGS (microinvasive glaukomkirurgi) där man med ny teknik kan sänka trycket i ögat. 

  • Vilka är de vanligaste symptomen eller varningssignalerna man bör hålla utkik efter gällande våt AMD?

Man bör hålla utkik efter monokulärt krokseende (metamorfopsi) och/eller central dimsyn. 

  • Gällande telefonrådgivning, har du några bra tips på saker som man bör tänka på vid rådgivning över telefon?

I slutet av samtalet är ett bra tips att be patienten upprepa det du sagt för att verifiera att de har förstått.  

  • Hur ser trenden ut kring dagens vårdsökande patienter? Kan man se tendenser för exempelvis ökning eller minskning av vissa typer av frågor jämfört med tidigare?

Det finns en större medvetenhet hos patienterna idag, de är mer delaktiga i sin sjukdom. 

Dessutom gör optikerna mycket mer undersökningar förutom korrektion vilket även har ökat patienternas inflöde.

Inom glaukomkirurgi så ser vi även en ökning av inflödande remisser detta på grund av 1) fler har insett nyttan och behovet att tidig kirurgi. 2) det finns färre enheter som utför denna form av verksamhet och kirurgi. 

  • Vad ser du mest fram emot på årets konferens?

Att träffa alla deltagare och talare och få utbyta erfarenheter på plats. 

 

Tack för att du tog dig tiden att svara på frågorna, Hammurabi! Vi ser fram emot att träffa dig på höstens konferens!

Hammurabi Bartuma MD, PhD, post doc, FEBO, SUS Ögonklinik Malmö
Hammurabi gjorde sin specialisttjänstgöring på S:t Eriks Ögonsjukhus samt disputerade på Lunds universitet. På S:t Eriks Ögonsjukhus arbetade han som retinalkirurg och ögononkolog, därefter flyttade han till Skåne och arbetar nu som glaukomkirurg och kataraktkirurg på Ögonkliniken SUS Malmö. Han är en uppskattad föreläsare och föreläser bland annat på ögonsjuksköterskeutbildningen samt håller i egna kurser.

 

Tillbaka till konferensen Ögonsjukvård, här finns mer information om dagarna och möjlighet att boka din plats >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler nyheter från SIFU: