Energideklarationen högaktuell när elpriserna stiger

Energideklarationen högaktuell när elpriserna stiger

Magnus Jerlmark är tekniskt ansvarig för personcertifering på KIWA Certifiering. Magnus är en mycket uppskattad föreläsare och återkommande moderator för Energideklarationsdagen. Med många års erfarenhet av energideklarationer kommer han att guida oss genom konferensen den 3 februari 2022. Vi passade på att ställa några frågor till honom.

Hej Magnus,

Och välkommen igen som moderator för Energideklarationsdagen 2022!

Du har varit moderator för konferensen Energideklarationsdagen inte mindre än 14 gånger, hur känns det?
Det känns bra! Energideklarationsdagen var min idé från början och det var också därför jag blev moderator. Vi började diskutera idén till den första konferensen runt år 2007 då jag såg att det fanns ett stort behov av ett forum för att träffas och diskutera aktuella frågor på området.

Jag var med från början och arbetade aktivt med remisser från myndigheten. Jag hade även ett nära arbete med fastighetsägarorganisationer, förvaltare och andra instanser som var berörda av lagen om energideklaration, det fanns en fantastisk dynamik hos dessa personer som vi ville ta vara på. Energideklarationsdagen har alltsedan dess känts som mitt eget lilla skötebarn.

I din yrkesroll arbetar du som tekniskt ansvarig för personcertifiering på KIWA, ackrediterat organ för certifiering. Vad driver dig i ditt arbete med certifiering av energiexperter?
Jag är väldigt intresserad av de tekniska frågor som bla. energiexperter arbetar med. Och som jag nämnde tidigare har jag varit med från start i diskussionerna kring energideklarationer. Som certifieringsorgan blir man involverad i olika remissförfaranden och i de olika instanserna för utveckling. Jag var engagerad redan år 2006 när direktiv från Bryssel skulle implementeras i svensk rätt och som senare blev regelverket kring CEX, Certifierad energiexpert, Jag och mina kollegor har varit med från början i utvecklingen och framtagandet av de första certifieringsproven.

Vad ser du som de stora utmaningarna för landets energiexperter idag?
En utmaning är att konkurrensen inte sker på lika villkor.

Boverket ansvarar för tillsynen att energideklarationer upprättas och certifieringsbolagen ansvarar för certifieringen av energiexperter. Det är dock stor variation i kvaliteten på innehållet i de energideklarationer som utfärdas och det kan finns möjligheter att fuska för den som vill. Kvaliteten kan alltså variera beroende på hur seriös man är och eftersom vissa tolkar gällande lagstiftning utifrån sina egna förutsättningar är innehållet inte alltid det man skulle önska.

Tidigare, före år 2014, då energideklarationerna utfärdades av bolag ackrediterade av SWEDAC, var kvaliteten inte alltid högre men det fanns en kontroll och insyning skedde varje år av SWEDAC.

Du ska själv tala om klagomål på Energideklarationsdagen. Är det så att det kommer in många klagomål till er på KIWA?
Nej, vi får in väldigt få klagomål. Efter år 2014, då SWEDAC inte längre hanterade klagomålen, har vi fått in endast fem klagomål och det beror just på den tekniska komplexiteten i frågan.

Ett certifieringsorgan får återkalla certifikatet för en energiexpert om personen har uppvisat olämplighet för uppgiften, till exempel utfärdat felaktiga eller falska energideklarationer, men ofta är frågorna inte formulerade på dessa sätt och vi selekterar kraftigt bland de ärenden vi får in. Jag kommer att ta upp hur vi som certifieringsbolag hanterar klagomål och förklara mer om detta på Energideklarationsdagen den 3 februari.

Vad vill du att deltagarna ska bära med sig från Energideklarationsdagen 2022?
Jag vill att deltagarna ska ta med sig kunskapsutbytet mellan varandra och med föreläsarna. Det finns idag ingen branschorganisation för energiexperter. Energideklarationsdagen ger alla oss som arbetar med energideklarationer en möjlighet att få en återkoppling från branschen och prata om gemensamma möjligheter och utmaningar. Vad är det som händer i branschen och vad diskuteras just nu?

År 2009-2010 var det stora diskussioner i branschen kring Riksrevisionens rapport ”Energideklarationer - få råd för pengarna” och vilka brister systemet egentligen hade och hur det borde fungera. Idag när elpriserna stiger kraftigt ökar intresset för att spara energi. – Energideklarationer av hög kvalitet med kostnadseffektiva åtgärdsförslag blir därför högaktuella i sammanhanget.

 

Läs mer om Energideklarationsdagen och se programmet här