Föds man som ledare eller kan man lära sig rollen?

Föds man som ledare eller kan man lära sig rollen?

För en del kommer ledarskapet helt naturligt och för andra så är det inte lika självklart. Beslutsfattare antar ofta att en person som visar kompetens och presterar bra i sitt jobb också sannolikt har ledarskaps- och ledningspotential.

Ledning och ledarskap kräver dock kompetensuppsättningar som är kvalitativt mycket annorlunda än de uppgifter man utför i mer innehållsdrivna positioner. Som ett resultat hamnar många nya ledare och chefer i roller som de är helt oförberedda på.

Många faktorer spelar in huruvida du är en bra ledare eller inte. Det bästa sättet att börja sin resa på är genom att göra en självutvärdering av sina styrkor och svagheter.

Alla ledare men särskilt nya bör ställa sig tre grundläggande frågor:

1. Vilka egenskaper har bra ledare?
2. Har jag dessa egenskaper?
3. Hur kan jag förvärva eller förbättra de ledaregenskaper jag saknar?

En studie som genomfördes på University of Illinois, Urbana-Champaign, definierade ledarskap som "En individ som påverkar en grupp människor mot ett gemensamt mål". Med den definitionen i åtanke uppmuntrades nya ledare att fokusera på sina interaktioner, relationer och kommunikation, så att deras inverkan faktiskt flyttade deras team mot det gemensamma målet.

Det är därför viktigt att en ledande person tar sig tid att bedöma sina styrkor och svagheter som ledare och att hen förstår vikten av att förbättra och underhålla sina kunskaper och färdigheter när det är nödvändigt.

SIFU tipsar

Arbetsledning steg 1
Arbetsledning steg 2
Arbetsledning steg 3

Leda andra utan att vara chef

Ledarskap på distans - Online

Källa: Psychology Today