Energi/energideklarationer

Energideklarationsdagen

Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med energideklarationer eller har intresse av energieffektivisering.

Konferens den 26 januari 2023 i Stockholm, 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6 eller på distans.

Boka kurs

Kursnr. 426200

1 dag

fr. 5 680 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om Energideklarationsdagen

För 15:e året i rad anordnar vi den uppskattade konferensen Energideklarationsdagen, en nationell plattform för dig som arbetar med energideklarationer. Under konferensen får du ta del av metoder och praktisk kunskap från ledande experter och från framstående praktikfall direkt från verkligheten. Du får bland annat lyssna till föreläsningar om energioptimering, energieffektivisering, nästa generations energideklarationer samt ta del av regeländringar och uppdateringar från Boverket.

Vi välkomnar åter Magnus Jerlmark från Kiwa Certification som moderator för dagen. Magnus har lång erfarenhet inom energideklarationer och är en mycket uppskattad föreläsare och återkommande moderator på konferensen.

Missa inte chansen till ny kunskap och att nätverka med andra experter och sakkunniga inom branschen!

Ur programmet: 

 • Regeländringar, uppdateringar och diskussion med Boverket
 • Nästa generations energideklarationer
 • Energioptimering – en lönsam investering och en förtjänst för klimatet
 • Digital energi- och fastighetsdata för framtidens Energideklarationer
 • Kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder anpassade till olika fastigheter

Passar dig som

 • arbetar med eller har ett intresse för energideklarationer
 • vill uppdatera dig på nya lagar och föreskrifter
 • vill få en inblick i framtidens energideklarationer
 • vill knyta kontakter och utbyta erfarenheter med folk i branschen

Program

Torsdag 26 januari 2023

 • 09:00-09:30 - Registrering med kaffe och smörgås. Inloggning till konferensen för deltagare på distans.

 • 09:30-09:45 - Moderator Magnus Jerlmark inleder konferensen.

  Magnus är tekniskt ansvarig på Kiwa Certification AB. Han är en mycket uppskattad föreläsare och återkommande moderator för Energideklarationsdagen. Med många års erfarenhet av energideklarationer kommer han guida oss genom konferensen.

 • 09:45-10:45 - Regeländringar, uppdateringar och diskussion med Boverket

  Under detta pass går representanter från Boverket igenom regeländringar och arbeten som har pågått under det senaste året, och som påverkar dig i ditt arbete.

  De går även igenom vanligt förekommande frågor som kommit in under det senaste året och ger svar på dem. Du får också möjlighet att ställa dina specifika frågor till dem.

  • Regeländringar och arbeten – Individuell Mätning Debitering (IMD), InformationsCentrum för Hållbart Byggande (ICHB), förändringar av energiprestandadirektivet (EPBD) och Möjligheternas ByggRegler (MÖBY)
  • Genomgång av vanligt förekommande ”Frågor och svar” som kommit in till Boverket under året – exempelvis inspektioner, 3D-fastigheter, hantering av biogas och åtgärdsförslag solceller
  • Frågestund: ställ dina specifika frågor till Boverket.

   

  Roger Antonsson, utredare, Boverket
  Roger Antonsson, utredare, Boverket

  Roger är systemansvarig/förvaltningsledare för energideklarationer. Han har arbetet med energideklarationer på Boverket i lite olika roller sen Gripen lanserades i september 2007.

 • -

  Mikael Näslund, utredare, Boverket
  Mikael Näslund, utredare, Boverket

  Mikael är civilingenjör inom energiteknik och har lång erfarenhet av arbete med energianvändning och energiförsörjning. På Boverket arbetar Mikael med energiregler och energideklarationer.

 • 10:55-11:55 - Energioptimering – en lönsam investering och en förtjänst för klimatet

  Lägre energianvändning behöver inte alltid innebära stora investeringar och användning av mer naturresurser. Hur kan man energioptimera istället för att köpa nytt?

  Är du energiexpert och ska föreslå åtgärder avseende förbättring av energiprestandan för byggnader bör du ställa dig följande frågor innan du tar fram din åtgärdslista:

  • Fungerar byggnadens installationssystem som det var projekterat?
  • Är byggnadens funktioner optimala, exempelvis är innertemperaturen optimal utifrån verksamheten och klimatskalets isolergrad och lufttäthet?
  • Använder människorna byggnaden som det var tänkt, utan att påverka byggnadens tilltänkta energiprestanda negativt?

  På passet får du konkreta tips på vilka åtgärder du kan föreslå för kunden samt bättre kunskap om hur energioptimering är en lönsam investering som bidrar till bättre miljö och energibesparing.

  Edwin Måradson, sakkunnig – energi och hållbarhet, Nordnest
  Edwin Måradson, sakkunnig – energi och hållbarhet, Nordnest

  Edwin har mångårig erfarenhet inom energi- och hållbarhetsfrågor både för befintliga fastigheter och nya byggnader. Han är en ofta anlitad föreläsare inom områden som till exempel god inomhusmiljö, LCC, LCA och BBR:s energihushållningskrav.

 • 11:55-12:55 - Lunch

 • 12:55-13:45 - Kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder anpassade till olika fastigheter

  Det finns alltid möjlighet att energieffektivisera en byggnad, men det är inte alltid det är kostnadseffektivt att göra det. Så hur ska vi betrakta kostnadseffektivitet när kostnader för material, energi och kapital kan förändras väldigt mycket över tid?

  • Kostnadseffektivitet och lönsamhet – hur hänger det ihop?
  • Förslag på energieffektiviseringsåtgärder för olika typer av fastigheter
  • Hur kan fler energieffektiviseringsåtgärder bli lönsamma?
  Emma Karlsson, senior energi och hållbarhetskonsult, WSP
  Emma Karlsson, senior energi och hållbarhetskonsult, WSP

  Emma arbetar med utredningar och utvecklingsprojekt om energi och hållbarhet i byggnader, för fastighetsägare och myndigheter. Hon hjälper kunder med strategiskt hållbarhetsarbete, att tolka lagkrav gällande energi och klimat, att sätta upp interna mål och rutiner samt att planera för genomförande. Hon är en van föreläsare på teman som klimatdeklarationer, klimatberäkningar, hållbarhet i byggprocessen, energieffektivisering, energiberäkningar, energisamordning och lönsamhetsberäkningar.

 • 13:55-14:35 - Digital energi- och fastighetsdata för framtidens energideklarationer

  Ökade krav från investerare och banker gör det viktigare att följa upp byggnaders primärenergi och energiklass mer kontinuerligt. Därmed blir insamling och standardisering av data en viktig pusselbit där fastighetsägare, inom en snar framtid, behöver ha tillgång till flöden av automatiserad data utan manuell handpåläggning. Hur kan energidata digitaliseras till en låg tröskel och hur flödar data idag?

  • Drivkrafter och fördelar bakom mer frekvent rapportering
  • Automatiskt uppdaterad fastighet- och energidata – hur kan det levereras på ett standardiserat sätt?
  • Digitalisera normaliseringen av fastigheten - är det möjligt?
  • Tillgång till digital energidata – hur går det till?
  Magnus Hornef, CEO, Metry
  Magnus Hornef, CEO, Metry

  Magnus är Co-founder och CEO på Metry – ett proptechbolag med 10 års erfarenhet inom digitalisering av energidata. Metry har etablerat sig som Nordens ledande data-aggregator inom energi- och fastighetsbranschen och samlar idag in och kvalitetsäkrar energidata för 35 000 fastigheter på 9 olika marknader.

 • 14:35-15:00 - Eftermiddagskaffe

 • 15:00-15:30 - Nästa generations energideklarationer – ett gemensamt förslag från sju EU-länder

  Energideklarationssystemen ses som ett viktigt verktyg i arbetet för att minska energianvändningen i Europas byggnader, men de har alla sina brister och begränsningar och det finns idag en relativt låg överensstämmelse mellan system i olika medlemsländer. För att energideklarationer i praktiken ska leda till mer omfattande renovering har förslag om förändringar på nationell såväl som EU-nivå tagits fram inom Horizon2020-projektet QualDeEPC, genom dialog och workshops med olika aktörer nationellt. Resultatet har lyfts fram till ett policydokument i förhandlingarna om omskrivningen av direktivet för byggnaders energiprestanda.

  Under detta pass kommer Åsa och Maria från den svenska projektpartnern CIT Energy Management berätta om projektet och vilka förslag på förändringar som har lagts fram.

  • Syftet med det europeiska samarbetet
  • Identifierade brister i nuvarande system
  • Förslag på förändringar
  • Vad händer nu?
  Maria Haegermark, projektledare, CIT Energy Management
  Maria Haegermark, projektledare, CIT Energy Management

  Maria har på CIT arbetat i projekt om energieffektivisering och inomhusmiljö i bostäder och lokaler sedan 2019 och har tidigare erfarenhet av projektering av värme- och ventilationssystem. Hon har en licentiat vid avdelningen Installationsteknik på Chalmers i ämnet solelsystem och byggnader.

 • -

  Åsa Wahlström, affärsområdeschef, CIT Energy Management
  Åsa Wahlström, affärsområdeschef, CIT Energy Management

  Åsa har arbetat med utvecklingsprojekt om energieffektivisering och inomhusmiljö i byggnader i över 30 år. Hon är även forskare i installationsteknik på LTH och är en av huvudförfattarna till läroboken “Energibesiktning av byggnader –flerbostadshus och lokaler” som sedan 2007 används för utbildning av certifierade energiexperter.

 • 15:40-16:30 - Konkreta metoder och råd för att effektivisera processen vid genomförandet av en energideklaration

  Att utföra en energideklaration kan vara en utmaning där energiexperten på ett effektivt sätt ska registrera och ta hänsyn till unika förutsättningar, utmaningar och lösningar för byggnaden och dess tekniska system. Hur tar man sig an en så pass komplex uppgift på ett effektivt sätt? Hur ser man helheten, samtidigt som man fokuserar på detaljer?

  • Metoder för genomförande av energideklaration
  • Utmaningar – hur hanterar du dem samt undviker vanliga fallgropar?
  • Råd för att optimera och effektivisera processen
  Gertrud Heinerud, energikonsult, AFRY
  Gertrud Heinerud, energikonsult, AFRY

  Gertrud arbetar sedan drygt 7 år med energieffektivisering, där en stor del av tiden ägnats åt energideklarationer och energikartläggningar, energiutredningar och energioptimeringar. Hon brinner för nätverkande och kunskapsutbyte och arbetar aktivt med att optimera uppdraget energideklarationer, processen samt att de närliggande frågeställningarna ska bli en del i det dagliga arbetet.

 • 16:30 - Moderatorn Magnus Jerlmark summerar och avslutar konferensen.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med eller har ett intresse av energideklarationer och energieffektivisering. Du kan till exempel vara energiexpert, energichef, energisamordnare, energiingenjör, fastighetsägare, sakkunnig, byggnadsingenjör, besiktningsman/tekniker, driftingenjör, driftledare, eller driftsamordnare.

Sagt om konferensen

Bra program. Bra moderator. Intressant innehåll.

Oerhört bra med det lyssnande perspektivet från Boverket.

Bra talare och lätt att följa via zoom.

Hög kompetens hos talarna.

Boka här

Energideklarationsdagen

1 dag

fr. 5 680 kr

exkl. moms

 • 26 jan 2023

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 16 december 2022: 5680 kr
Från 17 december 2022: 6680 kr 

Pris för matpaket tillkommer för deltagare på plats.

På plats eller på distans

Vad passar dig bäst?

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Konferensen äger rum på en central plats i Stockholm. Lokal meddelas senare.

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!
Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.

Varmt välkommen!