Energi/energideklarationer

Energideklarationsdagen

3 februari 2022 på distans.

Den årliga mötesplatsen för landets energiexperter

Boka kurs

Kursnr. 426200

1 dag

fr. 6 680 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om Energideklarationsdagen

Nu är det dags igen att möta myndigheter och branschkollegor på konferensen Energideklarationsdagen 2022. Här får du chansen att uppdatera dig om aktuella regelverk och medverka i intressanta diskussioner om gemensamma möjligheter och utmaningar i branschen. Vad är det som händer och vad diskuteras just nu?

 • Elpriset och marginalprissättningen, är modellen för prissättning rimlig?
 • Vad innebär övergången till ett framtida energisystem?
 • Hur sänker man antalet haverier och energiförbrukning i kylaggregat och värmepumpar med prediktivt underhåll?
 • Stödet till energieffektivisering i flerbostadshus, hur ser energiexperternas roll ut vid bedömning av åtgärder?
 • Vilka byggnader har fått stöd till energieffektivisering och för vilka åtgärder?

   

Det blir en fullspäckad dag där du får lyssna och ställa frågor till experter som delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och bästa tips.

Moderator är Magnus Jerlmark, som varit med från start då Energideklarationsdagen startade år 2007. Läs en intervju med honom här: Energideklarationen högaktuell när elpriserna stiger

 

Energideklarationsdagen blir digital i år.

Med det rådande läget och myndigheternas restriktioner behöver vi ställa om årets konferens och vi ses på distans. Det känns tråkigt att inte kunna ses på plats, men vi hoppas att det kan ge möjligheten för ännu fler att delta.

Du kan fortfarande anmäla dig och vi hoppas att vi ses den 3 februari!

Varmt välkommen!

Tre goda anledningar att gå på Energideklarationsdagen:

 • Uppdatera dig på de nya lagarna och föreskrifterna
 • Få en inblick i framtiden – vad är på gång
 • Knyta kontakter och utbyt erfarenheter.

Passar dig som är

 • Energiexpert
 • Energichef
 • Energisamordnare
 • Fastighetsägare
 • Sakkunnig
 • Driftingenjör/-ledare/-samordnare
 • Byggnadsingenjör
 • Besiktningsman/tekniker
 • Skorstenstensfejarmästare

Målgrupp

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med eller har intresse av energideklarationer och energieffektivisering.

Program

Torsdag 3 februari 2022

 • 09:00- 09:30 - Registrering och inloggning öppnar

  Registrering med kaffe och smörgås

  Inloggning till konferensen för deltagare på distans

 • 09:30 – 09:35 - Hej och välkomna! Moderator Magnus Jerlmark inleder konferensen

  Magnus Jerlmark, tekniskt ansvarig för Kiwa Certifiering
  Magnus Jerlmark, tekniskt ansvarig för Kiwa Certifiering

  Magnus är tekniskt ansvarig för personcertifering på KIWA . Magnus är en mycket uppskattad föreläsare och återkommande moderator för Energideklarationsdagen. Med många års erfarenhet av energideklarationer kommer han att guida oss genom konferensen.

 • 09:35-10:00 - Hur hanteras klagomålen på certifierade energiexperter?

  Magnus Jerlmark, tekniskt ansvarig för Kiwa Certifiering
  Magnus Jerlmark, tekniskt ansvarig för Kiwa Certifiering
 • 10:00-10:40 - Så här fungerar elmarknaden

  År 2002 steg elpriserna för första gången sedan elmarknadens avreglering 1996. 2005 infördes utsläppsrätter för koldioxid, vilket då spelade elmarknaden ett spratt. 2021 har vi återigen sett höga elpriser och stora fluktuationer. Hur blir det framöver och hur blir det med försörjningstryggheten?

  • Hur sätts elpriset?
  • Hur påverkas konsumenter
  • Framtidens försörjningstrygghet
  Bosse Wikensten, certifierad energikartläggare, energiexpert och senior energikonsult på Aktea
  Bosse Wikensten, certifierad energikartläggare, energiexpert och senior energikonsult på Aktea

  Bosse har arbetat med energieffektivisering i industrin och i byggnader sedan 2000. Han har också arbetat med elhandel åt större företag via portföljförvaltning och hjälpt kunder med elhandel.

 • 10:50-11:50 - Information och diskussion med Boverket

  Den 1 oktober 2021 infördes ett stöd för energieffektivisering i flerbostadshus med ett primärenergital överstigande 100 kWh/m2 och år. Energiexperter har en central roll vid bedömningen av åtgärderna. Här presenteras stödet och reflektioner kring ansökningar och frågor som ställs.

  Boverket redovisar också innehåll och erfarenheter kring inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem. Inspektion med en nominell effekt över 70 kW har införts i energideklarationssystemet som en följd av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Systemet har funnits sedan maj 2020.

  • Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus
  • Inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem
  • Vanligaste frågorna till Boverket: Hantering av solenergi och normalisering, 3D-fastigheter och samdeklaration av byggnader
  Roger Antonsson, utredare, Boverket
  Roger Antonsson, utredare, Boverket

  Roger är systemansvarig/förvaltningsledare för energideklarationer. Han varit med, på Boverket i lite olika roller, sen Gripen lanserades i september 2007.

 • -

  Mikael Näslund, utredare, Boverket
  Mikael Näslund, utredare, Boverket

  Mikael är civilingenjör inom energiteknik och har arbetat med energianvändning och energiförsörjning. På Boverket arbetar Mikael med energiregler och energideklarationer

 • 11:50 – 12:50 - Lunch

 • 12:50-13:30 - Om stödet till energieffektivisering i flerbostadshus

  • Vilka byggnader har fått stöd och för vilka åtgärder?
  • Hur säkerhetsställer man beräkningar och vilka synergieffekter som finns?

   

  Peter Karlsson, Energikonsult, AKTEA
  Peter Karlsson, Energikonsult, AKTEA

  Peter är en erfaren och etablerad seniorkonsult inom energi och miljö gällande tekniska installationer och byggnadsfysik i större fastigheter och industri med fokusområde på energieffektiv fastighetsdrift. Med sin arbetserfarenhet från både entreprenör-, förvaltar- och konsultsidan besitter han en unik helhetssyn. 

 • 13:35-14:15 - Framtidens Energisystem

  Vad innebär övergången till ett framtida energisystem för företag, industri och samhälle i Sverige? Utmaningar och möjligheter

  Jonas Bergqvist, Fokusområdesledare Framtidens Energisystem, RISE
  Jonas Bergqvist, Fokusområdesledare Framtidens Energisystem, RISE

  Jonas är senior innovationsledare och leder fokusområdet ”Framtidens Energisystem” på RISE. Han har tjugo års erfarenhet av att designa, bygga och skala mjukvaruprodukter och tjänster för energibranschen. Han jobbar också med att stödja gröna startup- och scale up-bolag. Jonas brinner för hållbar utveckling och ett samhälle som tar sig an de stora utmaningarna.

 • 14:15-14:35 - Eftermiddagskaffe

 • 14:35-15:25 - Ökad energieffektivitet med strategi för prediktivt underhåll i kyl- och värmepumpanläggningar

  Kyl- och värmepumpanläggningar förbrukar ofta 40-60% av fastigheternas energi och det finns en energieffektiviseringspotential på 10-30% i de flesta anläggningar. Samtidigt så är det alltför vanligt med höga underhållskostnader och driftstörningar som kan minska kraftigt med prediktivt underhåll.

  • Vad innebär prediktivt (tillståndsbaserat) underhåll?
  • Framtidens fastighetsdrift kommer att vara datadriven – hur tar vi hand om insamlad data och hur/var skapas kompetensen
  • Vilka möjligheter ges med datadriven fastighetsdrift och kraftfulla system för prediktivt underhåll?
  • Hur kravställer man för att skapa förutsättningar för prediktivt underhåll som ger sänkta energi- och haverikostnader?
  • Det finns en energibesparingspotential på 10-30% i befintliga anläggningar – hur då?
  Klas Berglöf, ClimaCheck
  Klas Berglöf, ClimaCheck

  Klas är utbildad i ”kylteknik” på Institutionen för Energiteknik på KTH och har arbetat i branschen sedan 80-talet. År 2004 startades ClimaCheck Sweden AB för att utveckla prestandaanalys och övervakning inom kylbranschen. Idag är ClimaCheck världsledande inom prestandaanalys och prediktivt underhåll av kylmaskiner och värmepumpar. Klas sitter med i svenska och internationella arbetsgrupper, t ex IEA och ASHRAE, branschorganisationen för utveckling av mätmetoder och ”Fault Detection and Diagnosis”.

 • 15:35-16:15 - Digital energi- och fastighetsdata för framtidens Energideklarationer

  Ökade krav från investerare och banker gör det viktigare att följa upp sina byggnaders primärenergi och energiklass mer kontinuerligt. Därmed blir insamling och standardisering av data en viktig pusselbit där fastighetsägare, inom en snar framtid, behöver ha tillgång till flöden av automatiserad data utan manuell handpåläggning. Hur kan energidata digitaliseras till låg tröskel och hur flödar data idag?

  • Drivkrafter och fördelar bakom mer frekvent rapportering
  • Automatiskt uppdaterad fastighet- och energidata skall levereras på ett standardiserat sätt
  • Digitalisera normaliseringen av fastigheten. Är det möjligt?
  • Tillgång till digital energidata, hur går det till?
  Joel Torkelsson, Metry
  Joel Torkelsson, Metry

  Joel är grundare och Chief Commercial Officer på Metry med 10 års erfarenhet inom digitalisering av energidata. Metry har etablerat sig som Nordens ledande data-aggregator inom energi- och fastighetsbranschen och samlar idag in och kvalitetssäkrar energidata för 35 000 fastigheter på 9 olika marknader.

 • 16:20-17:00 - Energieffektiviseringskrav baserat på primärenergital i energideklarationen

  EU ändrar i direktivet (EPBD) och energideklarationen kommer att användas för att specificera vilka fastighetsägare som måste energieffektivisera sina byggnader. RISE har analyserat hur påföljande svenska lagändringar kan påverka det svenska flerbostadshusbeståndet, delvis med hjälp av information ur energideklarationerna.

  • Energieffektiviseringskraven enligt EU och den svenska implementeringen
  • Analys av inverkan med hjälp av energideklarationerna
  • Primärenergitalen.
  Mikael Mangold, RISE
  Mikael Mangold, RISE

  Mikael Mangold leder en liten grupp forskare på RISE som använder registeruppgifter om flerbostadshusbeståndet för att producera underlag till beslut och utvärderingar om policy för byggnadssektorn.

 • 17:00-17:10 - Moderator Magnus Jerlmark summerar och avslutar konferensen.

Röster från tidigare deltagare

Bra diskussioner om regler/energideklarationer.

En genomgående bra konferens.

Bra upplägg.

Datum för konferensen - boka här

Energideklarationsdagen

1 dag

fr. 6 680 kr

exkl. moms

 • 3 feb 2022

  Distans

  Platser kvar