SIFU söker kursledare inom VVS området

 SIFU söker kursledare inom VVS området

Vi vill förstärka vårt VVS område med ytterligare kursledare. Som en del i SIFUs föreläsarteam har varje kursledare sin expertis och genuina kunskap inom sitt branschområde och ser det som en självklarhet att hålla sig aktiv och ajour kunskapsmässigt inom sin bransch.

Just nu söker vi kunniga och ämneserfarna föreläsare inom VVS som pedagogiskt kan dela med sig av relevanta kunskaper och metoder med exempel från verkligheten i både goda och mindre lyckade resultat. 

SIFU värnar om att kunna ge kursdeltagarna goda pedagogiska möjligheter i såväl teori som praktik. Vi har en 100 årig historia där hög kundnöjdhet har varit ett signum!

Nu vill vi gärna komma i kontakt med dig som är redo för nästa utmaning i din karriär.
Våra kurser inom VVS är teoretiska men verifieras av olika praktiska moment.
SIFU söker dig som vill undervisa inom

• Ventilationsteknik
• Styr- och reglerteknik
• OVK
• Kyla och värme
• Dimensionering

SIFU är ett utbildningsföretag auktoriserat av Almega utbildningsföretagen.

Är det du eller eller någon du känner som skulle vara lämplig för rollen? Kontakta:

Morgan Sörmlind | 0765 27 55 54 | morgan.sormlind@sifu.se