Ledarskap

Arbetsledning steg 3 – Utvecklande ledarskap och förändringsledning

Fördjupa dina kunskaper inom utvecklande ledarskap och förändringsledning

Boka kurs

Kursnr. 2207

2 dagar

fr. 16 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Diplomerad ledare SIFU

Arbetsledning steg 3 riktar sig till dig som är erfaren ledare samt en naturlig fortsättning till dig som genomfört Arbetsledning steg 2. Här kommer du att öka din förståelse för ledarskapet så att din personliga utveckling som chef kan fortsätta. Du träffar andra ledare med liknande utmaningar som gör att diskussioner och erfarenhetsutbyte blir ännu mer givande för dig.

Du kommer att få strategier hur du kan skapa och leda effektiva team och få ansvarsfulla medarbetare som känner engagemang och arbetsglädje. För att vara en chef som medarbetarna har förtroende för och respekterar krävs både kunskap och praktisk förmåga. Kursen kommer att ge dig teorier och metoder i bl.a. förändringsledning, grupputveckling, coaching och din egen återhämtning som chef.

I det avslutande steget i kursen Arbetsledning får du med dig flera fördelar som exempelvis:

 • Handledning i eget case för att praktisera det du lärt dig och applicera det direkt i ditt ledarskap.
 • En gemensam kvällsaktivitet efter första kursdagen som ger möjlighet att nätverka med de andra deltagarna under trivsamma former.


Detta är sista steget om du läser till Diplomerad ledare

Du får med dig

 • Utvecklande och transformativt ledarskap
 • Förändringsledning och förändringsarbete
 • Individuell handlingsplan för dig som deltagare

Passar dig som

 • Gått arbetsledning steg 2 och vill fördjupa dina kunskaper
 • Alternativt andra likvärdiga utbildningar och är erfaren i rollen som chef och ledare

Innehåll

Kursen tar upp

 • Utvecklande- och transformativt ledarskap
 • Ledarskap kopplat till gruppens utveckling
 • Aktivt lyssnande som metod för konflikthantering
 • Tydlig och klar kommunikation
 • Tekniker och verktyg för coachande ledarskap
 • Ge och ta utvecklande feedback
 • Förändringsledning och förändringsarbete – teori och praktiska exempel
 • Roller och funktioner i Team - lärande situationer och självinsikt kring eget och andras beteende
 • Praktiskt arbete med eget case och erfarenhetsutbyte

Förkunskaper

Arbetsledning steg 1 och steg 2 eller annan motsvarade utbildning.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som genomgått båda kurserna, Arbetsledning steg 1 och steg 2 eller för dig som gått andra likvärdiga utbildningar och är erfaren i rollen som chef och ledare och vill fördjupa dina kunskaper.

Kursledare

Annika Ambjörnsson

 • Annika alternerar som föreläsare med Johan Svensson -

  Annikas tankar om ledarskap.
  Annikas mål med sina utbildningsinsatser är att deltagarna aktivt skall kunna delta i erfarenhetsutbyten och applicera kunskaper praktiskt i den egna verksamheten. Hennes filosofi är ”- detta är möjligt om alla känner sig trygga, inspirerade och sedda.” Hennes styrka är att se både helheten såväl som den enskilda individen och att balansera mellan de mjuka frågorna och affärsnyttan.

  Annikas erfarenheter.
  Annika har lång arbetserfarenhet inom ledarskap, förändringsledning, strategi och grupputveckling. Hon har kandidatexamen i juridik och i beteendevetenskap (arbets- och organisationspsykologi) från Göteborgs universitet. Idag är hon en frekvent gästföreläsare vid Göteborgs Universitet och Chalmers. Sedan 20 år tillbaka arbetar hon med ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, med att moderera grupper och leda nätverk. Annika har i omgångar arbetat i Kina och England samt bott i USA. I dag är hon även aktiv som VD och styrelseledamot i flera verksamheter. Hon är skolad coach enligt ICF samt certifierad handledare inom UGL och UL genom Försvarshögskolan.

Johan Svensson

 • Johan alternerar som föreläsare med Annika Ambjörnsson -

  Johans tankar om ledarskap.
  ”Ledarskapet är syret i organisationen. Att skapa meningsfulla relationer mellan medarbetare, ledare och chefer är viktigt för att må bra och prestera bra och det får en positiv effekt på resultatet. Mer än vad var och en har möjlighet att skapa på egen hand. Att praktisera ett utvecklande ledarskap och att ta ansvar när du ska leda
  förändringar där behovet av ledarskap är särskilt stort, påverkar utfallet på ett gynnsamt sätt. ”

  Johans erfarenheter.
  Johan har lång erfarenhet i ledande position, bland annat med arbete inom transformation av verksamheter som är i stort behov av utveckling och förbättring. Hans erfarenheter har även tagit honom till internationella miljöer.
  Johan har en examen från Handels och är certifierad handledare inom UGL och UL från Försvarshögskolan. Hans arbetserfarenheter kommer från både affärsdriven verksamhet och offentlig sektor där han har arbetat på bl.a. Transportstyrelsen, SEB, Green Cargo och nuvarande på Sonat AB där han har rollen som CTO/CIO.

Omdömen

Nishi Singh, Finance Manager, Tietoevry Banking

Det är väldigt bra att kursen är i tre delar. Man får tid för bearbetning och kan applicera det i arbetet. Den sista delen av kursen kändes särskilt kraftfull. Diskussionerna och övningarna under den perioden gav mig inte bara verktyg för att hantera komplexa ledarskapssituationer, utan även en fördjupad förståelse för de olika ledarskapsstilar.

Nishi Singh, Finance Manager, Tietoevry Banking

Diplom

Gå alla tre ledarskaps stegen och bli diplomerad ledare

Denna kurs ingår i vårt diplomprogram Diplomerad ledare. Utvecklas som chef och blir en bättre ledare med ett 8 dagars ledarskapsprogram fördelat 3+3+2 dagar. Ladda ner information om diplomet

Kurstillfällen

Arbetsledning steg 3 – Utvecklande ledarskap och förändringsledning

2 dagar

fr. 16 900 kr

exkl. moms

 • 9-10 dec 2024

  Göteborg

  Platser kvar