Energilegendaren Roland Jonsson intervjuas inför Energideklarationsdagen

Energilegendaren Roland Jonsson intervjuas inför Energideklarationsdagen

En av talarna på Energideklarationsdagen den 24 januari är Roland Jonsson, en av Sveriges främsta energiexperter. Roland har lång erfarenhet från VVS och energisidan och har beskrivits som energilegendaren och energigurun i branschen. Han är certifierad energideklarant nivå K och har länge arbetat med att utbilda andra i energi och VVS på olika yrkesskolor.

När vi träffas i ett möte inleder Roland med att berätta att SIFU varit med länge i hans liv. Han berättar om att han själv hade lärare från SIFU när han i ungdomen studerade till VVS-ingenjör.

Sedan dess har mycket hänt och idag är det energiexperten Roland vi intervjuar inför hans medverkan som talare på Energideklarationsdagen den 24 januari.

Hej Roland,
s
å roligt att du ska vara med på Energideklarationsdagen! Du har varit med länge i branschen och har en gedigen erfarenhet inom energiområdet. Vill du berätta lite om din bakgrund och hur det kommer sig att du engagerat dig i frågor kring energieffektivisering?

Det började när jag skulle välja yrkesinriktning i grundskolan och funderade på en ingenjörsutbildning men betygen räckte inte till för en ingenjörsutbildning. Bygg- och anläggningsteknik och VVS-montör, kan det vara något? sa SYO-konsulenten och sen rullade det igång. 

Jag gick på St Eriks gymnasium och det passade mig fint att vara fyra dagar i verkstan och en dag i skolan. Efter det sökte jag in på STI, där jag pluggade i 3 år. Sedan började jag jobba som konsult och sälja värmesystem. När byggkrisen kom på 80-talet började jag jobba på ASEA Skandia som produktchef för vattenburen elvärme. De behövde en VVSare (fanns hur många elingenjörer som helst). Jag började räkna på olika åtgärder och vilken effekt det skulle få om jag t ex bytte till el från något annat. Jag fick upp intresset och det var egentligen här allt började. 1985 köpte jag den första luftvattenvärmepumpen. Jag tyckte det var intressant att räkna och mäta och sedan har det här accelererat.

Det har egentligen alltid funnits med någon form av energitråd i mitt liv. Intresset har ju ofta grundat sig i att jag vill spara kostnader och då har jag behövt räkna på det. Sedan har det rullat på och jag har hållit i många utbildningar för installatörer, konsulter och energirådgivare och har föreläst på många mässor m.m.
Som energichef på HSB Riksförbund fick jag möjlighet att driva en del olika projekt med bland annat energiåtervinning från spillvatten, energieffektiva tvättstugor m m, som fick uppmärksamhet i tidningsartiklar m m. Jag var också ordförande i Nils Holgersson-gruppen där vi tittade på kostnader i olika kommuner. Jag har dessutom varit ledamot i föreningen Sveriges energirådgivare.

Idag är jag tillförordnad driftchef på AB Nynäshamnsbostäder och kursledare på STI, där jag bland annat håller kurser i energieffektivisering. Jag är också kvalificerad energiexpert, nivå K och gör en hel del energideklarationer.

Vilka är dina hjärtefrågor just nu? 

Jag jobbar just nu med fastighetsbestånd och då är första steget att kolla att de går bra och nästa steg att se vilka förbättringar man kan göra. De handlar mycket om att räkna på taxor och vilka åtgärder man ska göra för att förbättra driftnettot.
Jag kommer att tala om mycket av det här på Energideklarationsdagen. Jag kommer att ge lite tips och trix, berätta om vad vi gjort för åtgärder och vad det gett för resultat. Jag har bland annat tagit fram en utbildningsserie för energirådgivare, där det visade sig att åtgärderna man gjorde på insidan var lönsammare än åtgärderna på utsidan. Jag kommer inte att prata så mycket teori utan snarare dela med mig av praktisk erfarenhet från verkligheten.

Har du några enkla förslag på åtgärder för energieffektivisering, som många missar?

Ett av mina intresseområden är energiåtergivning från spillvatten. Man talar mycket om att man ska återvinna energi från frånluften men ungefär lika mycket energi åker ut i avloppet. Det är dold energi vi vanligtvis inte tar hand om. Då tittar vi mycket på varmvattencirkulation och hur man kan styra den för att få ner varmvattentemperaturen och isolerförlusterna. Vi tittar också på hur man kan göra varmvattencirkulationen smartare. 
Vi tittar nu även på två olika ventilationslösningar, där vi kan undvika påfrysning och få ner toppeffekten på ventilationen. Det kommer jag också att tala om på Energideklarationsdagen. 
Många talar även om att man kan spara 5% energi om man sänker temperaturen en grad. Det stämde när du hade oljepanna en gång i tiden men har du fjärrvärme är besparingen större. Med fjärrvärme och en sänkning av temperaturen från 22 till 20 grader minskar energibehovet med 15%. Det kommer vi också att gå in på, på Energideklarationsdagen. 

Vilket är ditt bästa tips genom tiderna för energieffektivisering? 

När jag jobbade på HSB hade vi något vi kallade HSB FTX men det fick jag byta namn på till GEO FTX. Det innebär att du får ner toppeffekten och får svalare lägenhet sommartid. Jag redovisar även en annan lösning som undviker påfrysning i värmeväxlaren. Detta leder också till sänkt toppeffekt för eftervärmningen.

Vad kommer deltagarna att få med sig från ditt talarpass på Energideklarationsdagen den 24 januari?

Enkla åtgärder som har bra lönsamhet! 
När man ska göra en investeringskalkyl är det väldigt bra om man är insatt i energitaxan. Det många missar är att ta fram ett bra underlag

Vad ser du själv mest fram emot inför Energideklarationsdagen?

Jag ser fram emot att få redovisa vårt arbete med varmvattencirkulation och även det nya ventilationstänket.
På Energideklarationsdagen får man med sig mycket nytt och att man kan fylla på sin lista med lönsamma energisparåtgärder.
Den nya klassningen på energideklarationer, som Boverket kommer att tala om, ser jag också fram emot.
Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det är väl investerade pengar att gå på Energideklarationsdagen och man får med sig mycket hem. Har du råd att missa den?
***
 
Roland Jonsson har lång erfarenhet från VVS och energisidan. Han är certifierad energideklarant nivå K och har länge arbetat med att utbilda andra. I dagsläget arbetar han som lärare på Stockholms Tekniska Institut, flera YH skolor samt utbildar blivande ingenjörer. Fotograf: Jan Fredriksson.

 

Mer information om Energideklarationsdagen hittar du här - säkra din plats och anmäl dig idag!