Intervju med Jan-Olof Johansson, kursledare inom form och lägetoleranser

Intervju med Jan-Olof Johansson, kursledare inom form och lägetoleranser

Jan-Olof Johansson är en kursledare som ofta hyllas för sin djupa kunskap, sitt engagemang och sitt unika sätt att undervisa. I mer än 40 år har Jan-Olof hållit i utbildningar hos SIFU, något vi är mycket glada och tacksamma för.

Genom åren har Jan-Olof hållit i hundratals kurser för SIFUs räkning; både öppna kurser i SIFUs lokaler och företagsanpassade kurser på företag i Sverige och runt om i världen. År 2024 arrangerar vi kursen GPS-toleranser – dimension, form och läge i SIFUs lokaler i Stockholm och Göteborg. Vi passade på att ställa några frågor till Jan-Olof inför det nya året.

Vill du berätta lite om dig själv och din roll som kursledare hos SIFU?

Jag började arbeta med utbildning på SIFU för mer än 40 år sedan – år 1982 – då jag fick i uppdrag att utveckla en ny utbildning inom form- och lägetoleranser som utvecklats i samråd med olika bolag och SMS, Sveriges Mekanstandard (idag SIS, Svenska Institutet för Standarder). På den tiden var SIFU en stiftelse, lokaliserad i Borås och jag arbetade på avdelningen industriell teknik.

Sedan dess har jag utbildat hundratals konstruktörer och andra på olika företag och organisationer i Sverige och utomlands; i Europa, Asien och Afrika. Det har blivit kurser både på svenska och engelska. Jag har hållit i flera kurser för verkstadsindustrin; mättekniska kurser, utbildning i Maskindirektivet med flera.

Varför ska man gå utbildningen GPS-toleranser – dimension, form och läge?

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om aktuella regler och standarder för att undvika konstruktionsfel och onödiga kostnader.

Form och läge är ett ständigt aktuellt ämne. Reglerna för toleranssystem har genomgått en kraftig utveckling och publicerats i nya versioner. En del nya standarder har tillkommit.

Utbildningen GPS-toleranser – dimension, form och läge ger dig en bra överblick och kunskap på området.

Vad får deltagarna med sig från kursen, till nytta för dem och deras arbetsgivare?

De får en uppdatering av hela toleranssystemet ”form-och läge” inklusive ”GPS-tänket”. Deltagarna får en djupgående genomgång av de gällande reglerna för toleransangivning på ritningar. Vi går även genom innebörden av kraven.

Vilka riktar sig kursen främst till?

Kursen riktar sig främst till konstruktörer, kvalitetstekniker, produktionsberedare, inköpare och maskinoperatörer främst inom den mekaniska industrin men även elektronikindustrin. Jag har hållit många utbildningar för underleverantörer till Volvo, Scania m fl.

Många behöver utbildningen, inte bara konstruktörerna utan även operatörerna och produktionsberedare, Inköpare och tillverkare deltar också ibland på mina kurser då de känner behov av att få en större kunskap på området.

Vilka är de vanligaste utmaningarna på området och vad ska man särskilt tänka på?

Det är en utmaning för många företag att bevaka och uppdatera sig om aktuella standarder och regler. Det är lätt att missa ändringar i standarder. Det räcker att man missat en detaljändring och då blir det fel i såväl ritning som konstruktion och det kan bli kostsamt. Därför är det viktigt att företagen satsar på löpande utbildning och kompetensutveckling av sina medarbetare.

Blir du nyfiken och vill veta mer om kursen GPS-toleranser - dimension, form och läge. Klicka här!

 

 

 

Nedan kan du läsa fler artiklar från SIFU.