SIFU utökar samarbetet med Aktea Energy

SIFU utökar samarbetet med Aktea Energy

SIFU utökar samarbetet med Aktea Energy med syfte att kunna bidra till ökad kompetens och utveckling inom energisektorn.

Framtidens energilösningar står högt på agendan idag. Klimatfrågan, digitaliseringen och inte minst det rådande världsläget påverkar hela samhället.

SIFU arrangerar ett stort antal utbildningar på energiområdet bland annat i samarbete med Aktea Energy, oberoende konsultbyrå inom energieffektivitet, inomhusmiljö och förnybar energi. Nu utökar vi samarbetet för att kunna erbjuda fler kvalitativa utbildningar.

 

 

– Vi har redan ett gott samarbete med Aktea idag och med de stora energiinvesteringar som görs i samhället ser vi ett stort behov av kompetensutveckling de kommande åren. Med vårt breda utbud av energiutbildning ser vi möjlighet att kunna bidra till kompetensförsörjningen, säger Josua Falck, VD på SIFU.

 

Det utökade samarbetet innebär att Aktea bidrar med kursledare och involveras i utveckling av nya utbildningar. För att möta marknadens behov är en projektgrupp med representanter från SIFU och Aktea tillsatt.

 

 

– För att klara energiomställningen krävs kompetenslyft av allt från driftpersonal och förvaltare till olika specialistroller, säger Stefan Lindsköld, VD på Aktea. Här har SIFU en viktig roll att spela och vi på Aktea är glada att få bidra med våra energikonsulters kompetens och erfarenheter inom energieffektivisering, inomhusmiljö, solceller, elektrifiering och mycket mer.

 

Läs mer om SIFUs utbud av kurser inom ENERGI här.

 

Om SIFU
SIFU erbjuder kurser, konferenser och onlineutbildningar för yrkesverksamma personer inom privat näringsliv och offentlig sektor med syfte att stärka individens, företagets och samhällets konkurrenskraft och välfärd.

 

Fler artiklar från SIFU