Hälsa, vård och omsorg

Optimerad strokerehabilitering

Välkommen till en konferens där du får ny kunskap, praktiska verktyg och inspiration för en framgångsrik strokerehabilitering!

Vi ses den 28-29 mars 2023 i Stockholm på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6 eller på distans!

Boka kurs

Kursnr. 426000

2 dagar

fr. 8 350 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Stroke är en av de vanligaste orsakerna till kroppsliga funktionsnedsättningar. Många som drabbas får allvarliga komplikationer, men med en effektiv och patientcentrerad rehabilitering kan läget för patienterna förbättras avsevärt. Det är därför viktigt att du som arbetar med strokerehabilitering håller dig uppdaterad och löpande vidareutvecklar dina kunskaper inom området.

På konferensen får du uppdatera dina kunskaper inom bland annat kognitiv rehabilitering, hjärntrötthet och spasticitet. Du får konkreta verktyg för rehabilitering av yngre strokepatienter och du får ta del av den senaste forskningen på området. Du väljer själv om du medverkar på plats eller på distans.

Vi välkomnar åter Sofia Biderholt från Säker Senior som moderator för dagarna. Sofia har lång erfarenhet inom strokerehabilitering och är en mycket uppskattad och återkommande moderator på denna konferens.

Varmt välkommen på konferensen!

Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >>

Konferensen fick 4,33 i helhetsbetyg förra året!

Läs intervjuer med talare från konferensen!

"Om vi inte förstår hur patienten fungerar, hur ska vi då kunna skräddarsy våra åtgärder?" – om kognitiv rehabilitering vid stroke. Läs intervjun med Christin Häggström som är en av årets talare på konferensen. Vill du utveckla det sätt du tänker kring och arbetar med spasticitet efter stroke? (2022)
Intervju med Gunilla Elmgren Frykberg och Eva Lilliecreutz

Hur kan ny teknik användas inom strokerehabiliteringen? (2022)
Läs intervjun med Birgitta Johanson

Ur programmet

 • Kognitiv rehabilitering – verktyg och metoder
 • Hjärntrötthet efter stroke – rehabilitering, hantering och behandling
 • Spasticitetsbedömning och behandling – ett teamarbete!
 • Senaste forskningen inom strokerehabilitering
 • Arm- och handrehabilitering efter stroke
 • Rehabilitering och utvärdering av rörelseförmåga efter stroke

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med rehabilitering av strokepatienter - som exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska.

Program

Konferensprogram Optimerad Strokerehabilitering 2023 (PDF)

Tisdag 28 mars 2023

 • 9:00 - Registrering med kaffe och smörgås/Inloggning till konferensen för deltagare på distans

 • 9:30 - Moderator Sofia Biderholt hälsar välkommen och inleder konferensen

  Sofia är legitimerad arbetsterapeut och har många års erfarenhet av arbete med strokerehabilitering och utbildning. Hon har även varit aktiv inom Strokeföreningen i Stockholms län samt arbetat med trafikmedicin. Idag är Sofia sysselsatt som medgrundare i företaget Säker Senior som är verksamma inom fallprevention och äldres hälsa. Under konferensen är det Sofia som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 9:40 – 10:40 - Hjärntrötthet efter stroke – rehabilitering, hantering och behandling

  Hjärntrötthet drabbar majoriteten av de som får stroke. För många försvinner det efterhand, men en del får lära sig att leva med det. Men vad är det som orsakar hjärntrötthet och hur kan den lindras?

  Under föreläsningen går vi igenom vad hjärntrötthet är och hur du som rehabpersonal kan coacha och stötta dina patienter på bästa sätt.

  • Vad är hjärntrötthet efter stroke och vad beror det på?
  • Vad säger forskningen och den beprövade erfarenheten om rehabilitering och behandling av hjärntrötthet?
  • Praktiska tips på hur du kan hjälpa patienter med hjärntrötthet
  Nils Berginström, leg. psykolog, Neurorehab Nus Umeå, och universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Umeå Universitet.
  Nils Berginström, leg. psykolog, Neurorehab Nus Umeå, och universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Umeå Universitet.

  Nils har över 10 års erfarenhet av kliniskt arbete inom neurorehabilitering, främst med personer som drabbats av traumatisk skallskada, men även med personer som drabbats av stroke och andra neurologiska sjukdomar. Hans forskning rör främst mental trötthet och uttröttbarhet hos dessa patientgrupper samt patienter med långvarig smärta.

 • 10:50 – 11:50 - Kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv

  Vid fokal hjärnskada kan vi lätt definiera vilken fysisk förmåga som blivit påverkad och vi planerar vår behandling utifrån det. Men med kognitionen är det svårare. Vad är det som nu påverkar patientens beteende? Är det en personlighet? En krisreaktion? Eller är patienten omotiverad och därför inte mottaglig för vidare rehabilitering? För att kunna bedöma kognitiva svårigheter behöver vi förstå vad de beror på. Under denna föreläsning får du en karta över hjärnans kognitiva funktioner och hur svårigheter kan påverka vardagen.

  • Hjärnans uppbyggnad
  • Våra kognitiva förmågor
  • Symtom på kognitiva svårigheter i vardagen
  Christin Häggström, leg. arbetsterapeut och utbildningskonsult
  Christin Häggström, leg. arbetsterapeut och utbildningskonsult

  Hon har en bakgrund som undersköterska och är leg. arbetsterapeut sedan 28 år tillbaka. Hon har arbetat med hjärnskaderehabilitering på de flesta nivåer i rehabiliteringskedjan. Bland annat på distrikt, korttidsboenden, servicehus, Rehabiliteringsmedicin, på Neuroteam med hemrehabilitering, inom slutenvård för Stroke och Neuro samt inom öppenvård Neuro. Idag är hon egenföretagare och sprider sin kunskap inom bl.a. kognitiv rehabilitering och behandling av spasticitet, via Christin Häggström Utbildning AB.

 • 11:50 – 13:00 - Lunch

 • 13:00 – 14:00 - Rehabilitering och utvärdering av rörelseförmåga efter stroke

  I samband med en stroke drabbas ofta rörelseförmågan och man kan få problem med olika sinnen samt med motoriken av såväl bål, ben, armar och även finmotoriken, vilket påverkar vardagslivet och livskvalitén.

  Under denna föreläsning kommer du få ta del av olika exempel på hur man kan studera och utvärdera rörelseförmågan efter stroke i ett rörelselabb, vid till exempel gång. Charlotte kommer även belysa betydelsen av intensiv träning och fysisk aktivitet efter stroke för att återfå funktion och förebygga komplikationer.

  • Ta del av aktuell forskning på området
  • Hur kan vi mäta kvalitet och förbättringar i gångförmåga
  • Gångträning med hjälp av robotiska exoskelett
  • Fysisk träning via telerehabilitering för personer med stroke
  Charlotte Häger, Professor, leg. fysioterapeut, Umeå universitet
  Charlotte Häger, Professor, leg. fysioterapeut, Umeå universitet

  Charlotte har över 30 års erfarenhet av forskning och kliniskt arbete relaterad till vår rörelseförmåga i både nationella och internationella sammanhang. Hon har arbetat med områden som hur hjärnan styr rörelser, under både normala förhållanden samt hos olika patientgrupper som bland annat strokepatienter. Hon är en prisbelönt forskare som har publicerat över 120 vetenskapliga artiklar och är chef för ”U-Motion Laboratory”, ett högteknologiskt labb för att studera rörelseförmågan i detalj.

 • 14:00 – 14:30 - Eftermiddagskaffe

 • 14:30 – 16:00 - Arm-och handrehabilitering efter stroke – bedömning, prognos och implementering

  Nedsatt arm- och handfunktion förekommer hos mer än hälften av de som insjuknar i stroke. Forskningsevidensen och rekommendationerna är tydliga när det gäller val av bedömningsinstrument och hur dessa ska användas inom strokerehabilitering men ändå är det svårt att få till det på klinikerna/sjukhusen.

  • Evidens och rekommendationer för bedömning av arm- och handfunktion
  • Tolkning och förmedling av bedömningsresultat
  • Implementering i din kliniska vardag
  • Gruppdiskussion: utbyt erfarenheter med kollegor i branschen gällande bedömning, prognos och implementering
  Margit Alt Murphy, universitetssjukhusöverfysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent i experimentell rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet
  Margit Alt Murphy, universitetssjukhusöverfysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent i experimentell rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet

  Margit har mer än 15 års klinisk erfarenhet inom strokerehabilitering, har skrivit över 50 vetenskapliga artiklar på området och har bland annat utvecklat, validerat och implementerat flera bedömningsinstrument för personer med stroke.

 • 16:00 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 29 mars 2023

 • 08:50 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 08:55 – 09:55 - Kognitiv rehabilitering efter stroke hos yngre personer

  Under föreläsningen får du en övergripande beskrivning av den yngre strokepatienten. Vi går även djupare in på skillnader och möjligheter när det kommer till rehabilitering av yngre och äldre.

  • Möjligheter och bakgrund till kognitiv rehabilitering
  • Evidensläget
  • Metoder för kognitiv rehabilitering hos yngre
  • Vilka olika rehabiliteringstekniker finns?
  Aniko Bartfai, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi och pensionerad professor, adjungerad till Karolinska institutet.
  Aniko Bartfai, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi och pensionerad professor, adjungerad till Karolinska institutet.

  Aniko har lång erfarenhet av arbete med rehabilitering av förvärvade hjärnskador hos vuxna i arbetsför ålder.

 • 09:55 – 10:20 - Förmiddagskaffe

 • 10:20 – 11:00 - Patientberättelse

  Blott 25 år gammal fick Johan Sundén en stroke som nästan tog hans liv. Han förlorade talet och blev förlamad i halva kroppen. Ett år senare sprang han Ultravasan på 90 km och idag föreläser han om hur man tar sig tillbaka. Under denna föreläsning får du höra mer om honom och hans resa.

  Johan Sundén, "thestrokeman" på Instagram
  Johan Sundén, "thestrokeman" på Instagram
 • 11:10 – 12:10 - Spasticitetsbedömning och behandling – ett teamarbete!

  Spasticitet efter stroke är ett vanligt problem som ofta påverkar vardag och livskvalitet hos den som drabbas. Behandlingen som erbjuds vid spasticitet skiljer sig stort åt mellan och inom regioner i Sverige, där både underbehandling och ojämlik vård är ett problem.

  Under denna föreläsning får du lyssna till hur spasticitetsteamet på Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping arbetar med bedömning, behandling och uppföljning av spasticitet, utifrån patientens mål. Du får praktiska tips för att själv kunna börja eller utveckla ditt arbete med spasticitet.

  • Bedömning och behandling av spasticitet – hur?
  • Hur kan man arbeta teambaserat med patienter som drabbats av besvärande spasticitet?
  Eva Härkegård, leg. fysioterapeut, Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping
  Eva Härkegård, leg. fysioterapeut, Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping

  Eva har lång erfarenhet av bedömning och behandling av patienter med spasticitet efter skador och sjukdomar i centrala nervsystemet, CNS. Hon undervisar på grundutbildningen och vidareutbildningen av fysioterapeuter samt håller workshops och föreläsningar för kollegor inom regionen och kommunen.

 • -

  Marie Lindgren, överläkare i Rehabiliteringsmedicin, Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping
  Marie Lindgren, överläkare i Rehabiliteringsmedicin, Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping

  Marie har arbetat i klinikens spasticitetsteam sedan mer än 15 år tillbaka. Hon undervisar kliniskt och föreläser om tonusproblematik för kollegor och fysioterapeuter. Teamet bedriver forsknings- och utvecklingsarbete samt har utbyte med flera internationella kontakter.

 • -

  Maya Lekkas, arbetsterapeut, Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping
  Maya Lekkas, arbetsterapeut, Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping

  Maya arbetar i klinikens spasticitetsteam sedan två år tillbaka. Har tidigare arbetat inom neurologisk rehabilitering. Hon håller workshops och föreläsningar för kollegor inom regionen och kommunen.

 • 12:10 - Moderator Sofia Biderholt summerar och avslutar konferensen

 • 12:15 - Lunch för workshopens deltagare

 • 13:15 – 16:15 - Separat bokningsbar workshop (OBS! Går även att delta på på distans)

  Verktyg och metoder för en framgångsrik kognitiv rehabiliteringsprocess

  På workshopen tar vi avstamp i föreläsningspasset om kognitiv rehabilitering.

  Med kunskap om hur hjärnan fungerar; hur vi tar in information, processar den och fattar beslut, kan vi göra professionella bedömningar om hur en kognitiv svårighet kan påverka patienten i vardagen. Vi utgår från en grundlig bedömning av orsaker till förändrat beteende och vi definierar vilka resurser som kvarstår. När vi vet detta kan vi hjälpa patienten att skapa strategier för att klara sin vardag på bästa sätt.

  Under denna workshop får du fördjupad teoretisk kunskap och praktiska verktyg för hur du optimerar förutsättningarna för en framgångsrik kognitiv rehabiliteringsprocess. Missa inte chansen att, under kompetent handledning, utveckla dina färdigheter inom kognitiv rehabilitering och få tips att applicera direkt i ditt dagliga arbete.

  • Förståelse av orsaken till kognitiva svårigheter i vardagen
  • Bedömning av kognitiva svårigheter i mötet med patienten
  • Behandlingsstrategier vid kognitiv svikt utifrån definierade svårigheter
  • Vikten av teamarbete och en gemensam förståelse för vad vi gör och varför
  • Så stöttar vi patienten i rehabprocessen mot tydliga mål
  Christin Häggström, leg. arbetsterapeut och utbildningskonsult
  Christin Häggström, leg. arbetsterapeut och utbildningskonsult

  Hon har en bakgrund som undersköterska och är leg. arbetsterapeut sedan 28 år tillbaka. Hon har arbetat med hjärnskaderehabilitering på de flesta nivåer i rehabiliteringskedjan. Bland annat på distrikt, korttidsboenden, servicehus, Rehabiliteringsmedicin, på Neuroteam med hemrehabilitering, inom slutenvård för Stroke och Neuro samt inom öppenvård Neuro. Idag är hon egenföretagare och sprider sin kunskap inom bl.a. kognitiv rehabilitering och behandling av spasticitet, via Christin Häggström Utbildning AB.

Citat från tidigare deltagare

Mycket intressant innehåll och är helnöjd med dessa dagar.

Tycker det kändes professionellt och välplanerat.

Intressant och god sammansättning i sin helhet, bra med chatten, bra möjlighet till att få svar på sina frågor. Tack!

… intressant och trevligt att få med sig lite verktyg att jobba med.

Boka

Optimerad strokerehabilitering

2 dagar

fr. 8 350 kr

exkl. moms

 • 28-29 mar 2023

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

  Konferens

Separat bokningsbar workshop

Från och med 18 februari:

8350 kr 3950 kr


Konferenspaket tillkommer för deltagare på platsEndast konferens: 510 kr (lunch dag 2 ingår inte)
Konferens och workshop: 790 kr

På plats eller på distans

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls i Stockholm på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6. 

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator! Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.