Entreprenadjuridik

AMA Anläggning 20

Förstå hur AMA Anläggning 20 fungerar och hur den ska användas med tillhörande råd och anvisningar, RA Anläggning 20 (råd och anvisningar) och koppling till MER Anläggning 20.

Boka kurs

Kursnr. 4273

1 dag

fr. 5 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Kursen är för dig som behöver känna till AMA Anläggnings regelverk när du upprättar eller tolkar förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. I AMA Anläggning 20 finns omfattande förändringar anpassade till det som är relevant för branschen att ställa krav på i dag. Syftet med AMA-systemet är att effektivisera bygg- och anläggningsarbetet genom gemensamma standarder, beskrivningar och anvisningar.

Med ett gemensamt regelverk förenklas processen i beställarens krav på den färdiga produkten och entreprenören som skall förstå beskrivningen för att kunna åstadkomma produktionsresultat av rätt kvalitet. I ett entreprenadavtal där den tekniska beskrivningen ansluter till AMA Anläggning gäller texterna i AMA som del av den tekniska beskrivningen.

Fr.o.m. hösten 2023 går kursen som AMA Anläggning 23.

Du lär dig

 • Tolka och upprätta förfrågningsunderlag
 • Systematiserad kunskap om god byggpraxis
 • Leverera rätt kvalité i projekt

Passar dig som är

 • Entreprenörer, arbetschefer, arbetsledare mfl. som ska förstå eller upprätta en teknisk beskrivning.

Innehåll

 • Entreprenadjuridiskt perspektiv på beskrivningens roll i handlingarna.
 • Motiv och bakgrund till AMA Anläggning 20
 • Översikt om beskrivningsteknik, teknisk beskrivning och förfrågningshandlingar
 • Regler för användning och för samband mellan beskrivning och AMA
 • Pyramidregeln, företrädesregeln och tillämpning
 • Koppling till lagkrav och standarder
 • Genomgång av AMA Anläggning - med betoning på nyheter och struktur
 • Förklara de tekniska kraven – vad är kraven och varför?
 • Koppling till MER Anläggning 20
 • Kurslitteratur
 • I kursen ingår ett kurskompendium.

Tag gärna med egna exemplar av AMA 20 och RA 20 då dessa inte ingår i kursen och kan beställas på Svensk Byggtjänst. (Detta är dock inget krav).

Kursledningen har dock ett fåtal exemplar för utlåning. I första hand avses utlåningsexemplaren att lånas ut till kunder som har flera personer på kursen. Tanken är att alla organisationer i branschen behöver minst 1 ex för eget bruk.

Målgrupp

Alla som upprättar eller tolkar beskrivningar i ett förfrågningsunderlag och entreprenadkontrakt för mark och anläggning i såväl privat som i offentlig verksamhet, bl.a. byggherrar, konsulter (projektörer, byggledare m.fl.), kalkylatorer, inköpare/upphandlare, kontrollanter, besiktningsmän, miljö- och kvalitetsansvariga med flera.

Entreprenörer, arbetschefer, arbetsledare med flera som ska förstå en färdig teknisk beskrivning.

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet från AMA är inget krav men det är en fördel att känna till branschen och ha förståelse för standardavtalen AB 04 och ABT 06

Kurstillfällen

AMA Anläggning 20

1 dag

fr. 5 900 kr

exkl. moms

 • 13 mar 2023

  Stockholm

  Platser kvar

 • 14 sep 2023

  Distans

  Platser kvar

 • 30 nov 2023

  Göteborg

  Platser kvar