Entreprenadjuridik

AB 04 & ABT 06

Säkerställ din kunskap om standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Boka kurs

Kursnr. 6249

2 dagar

fr. 11 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Allmänna Bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader - AB 04, reglerar förhållandet mellan beställare och entreprenörer inom branscherna bygg, anläggning och installation. AB 04 är entreprenadområdets viktigaste och mest grundläggande föreskrift och berör flertalet av dess aktörer. Standardavtalet reglerar s.k. utförandeentreprenader, d.v.s. där beställaren har låtit en eller flera konsulter göra projekteringen och entreprenören har fått färdiga handlingar att bygga efter.

Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader - ABT 06, som avser byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är också ett viktigt standardavtal och det reglerar totalentreprenader, d.v.s. där det är entreprenören som ska projektera och utföra arbetet. Vad som utmärker en totalentreprenad är att beställaren sätter upp funktionskrav varefter det åligger entreprenören att ta fram tekniska lösningar, d.v.s. en projektering, som motsvarar ställda funktionskrav.

Kursen ger dig kunskap om utformningen av AB 04 och ABT 06. Vi ser över vilka likheter som finns och vilka stora skillnader som förekommer. Vi går igenom vad som ingår i kontraktsarbeten och vad som utgör ÄTA-arbeten, ansvarsgränser, hinder, ekonomi, besiktningar, tvistelösningar m.m.

Du lär dig

 • Utformning av standardavtalen
 • Samspel mellan olika regelverk
 • När ska utförande- eller totalentreprenad användas och vem bär ansvaret?

Passar dig som är

 • Beställare som ansvarar för projektering
 • Entreprenörer och byggherrar Kontrollerar eller besiktigar entreprenader
 • Upphandlar, köper eller säljer entreprenader

Innehåll

AB 04

 • Allmänna bestämmelser. AB 04 reglerar förhållandet mellan beställare/köpare och entreprenörer/säljare/leverantörer inom byggnads-, anläggnings- och installationsbranschen.
 • AB 04 ställer stora krav på beställarens och entreprenörens förmåga att formulera förfrågningsunderlag, anbud och avtalsbekräftelser samt att utvärdera motpartens handlingar. Part som inte känner till eller endast har ringa kännedom om AB 04 riskerar projektets ekonomi.
 • AB 04 är entreprenadbranschens viktigaste och mest grundläggande föreskrift och berör flertalet av entreprenadbranschens aktörer. I den nya utgåvan skärps kraven på entreprenörernas miljö- och kvalitetsarbete samt på beställarnas informationsskyldighet. Även kraven i projekteringsskedet skärps. Vi går igenom AB 04 kapitelvis.

ABT 06
Avtalsrätt och Entreprenadrätt, översikt

 • Behov av entreprenadföreskrifter
 • Entreprenadformen totalentreprenad
 • Utformning av förfrågningshandlingar
 • Funktionskrav, tekniska lösningar, referensobjekt, reservationer
 • Koppling till AMA AF 12
 • Genomgång av ABT 06, kapitelvis
 • Konsekvenser av ABT 06 för olika aktörer
 • Speciellt att tänka på - för beställare, entreprenörer, konsulter/ projektörer, besiktningsmän
 • Hur styr ABT 06 ekonomin i en entreprenad/ett projekt?
 • Garantier, garantitider
 • ÄTA-arbete, förändringar - förutsättningar
 • Kontroll och besiktning i totalentreprenader

  Under kursens gång kommer vi ha gruppövningar, gå igenom praktikfall samt ha tid för frågor och diskussion.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som i privat eller offentlig verksamhet projekterar, upphandlar, utför, köper, säljer, levererar, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus-, mark-, anläggnings- och installationssektorn.

Deltagare i kursen kan vara verksamma som beställare, projektörer, leverantörer, upphandlare, arkitekter, entreprenörer/utförare, kontrollanter, besiktningsmän, konsulter, byggledare, inköpare m.fl.

Förkunskaper

Du behöver ha någon form av erfarenhet från branschen.

Citat från tidigare deltagare

Bra med många praktiska exempel från branschen!

Engagerande kursledare. Bra nivå och innehåll.

Kurstillfällen

- När kursen går fysiskt är den 2 heldagar.

- När kursen går på distans är den uppdelad på 3 dagar (1 heldag och 2 halvdagar). Se datumupplägg och tider under respektive kurstillfälle.

AB 04 & ABT 06

2 dagar

fr. 11 900 kr

exkl. moms

 • 4-5 sep 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 20-28 nov 2024

  Distans

  Platser kvar

 • 17-18 mar 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 28-29 aug 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 17-19 nov 2025

  Distans

  Platser kvar