Detta bör du veta om tilläggsbelopp!

Detta bör du veta om tilläggsbelopp!

David Ryffé är utbildad jurist och en mycket uppskattad föreläsare och talare. Han har arbetat med många delar av skoljuridiken, däribland tilläggsbelopp. David är Sveriges första doktorand i Skoljuridik och arbetar till vardags som forskare och föreläsare på Göteborgs universitet där han har stor nytta från sitt tidigare arbete på Skolinspektionen. Hans kurser och föreläsningar hos oss är mycket uppskattade och senaste kurstillfället fick han betyget 5/5!

Vi ställde två snabba frågor till David om tilläggsbelopp och om vad du får lära dig på SIFUs kurs om Tilläggsbelopp i teori och praktik.

Hej David!
Vilka svårigheter ser du kring tilläggsbelopp idag och vad är det viktigt att man håller sig uppdaterad inom?
– Såväl skolväsendet som resursfördelningsmodellerna är i ständig förändring vilket kan göra det svårt att organisera sig i enlighet med de aktuella reglerna. Såväl aktuella politiska ambitioner och utredningar som domstolarnas praxis ger dock vägledning om hur grund- och tilläggsbelopp är tänkta att fungera både idag och i framtiden.


Vad är det viktigaste som deltagarna får med sig från kursen?
– De får med sig en förståelse för de rättsliga, pedagogiska och ekonomiska hänsyn som ligger till grund för beslut om tilläggsbelopp. De får även handfasta verktyg som kan användas för att besluten ska bli rättssäkra och välavvägda. Allt eftersom den rättsliga regleringen växer ställs det allt högre krav på att beslutsfattare, skolledare och utredande pedagoger känner till såväl detaljerna som de stora dragen avseende tilläggsbelopp och närliggande reglering.

Vi tackar David Ryffé för svaren och hälsar dig som vill lära dig mer om tilläggsbelopp varmt välkommen till kurshemsidan, den hittar du här >>.

Är du nyfiken på hela vårt kurs- och konferensutbud inom skolområdet hittar du det här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan hittar du fler aktuella artiklar från SIFU: