Operativ/Strategisk inköpsteknik

Operativ/Strategisk inköpsteknik

Behöver du effektivisera ditt inköpsarbete? Inköp av varor och tjänster står oftast för den enskilt största kostnaden inom verksamheten. Genom att se över sina inköpskostnader kan företagets lönsamhet förbättras avsevärt.

SIFU erbjuder dig två kurser på området, en operativt inriktad och en mer strategisk. Kursen Operativ inköpsteknik ger dig den grundläggande kunskap du behöver för att kunna arbeta effektivt och känna trygghet kring inköpsfunktionens kommersiella, administrativa och juridiska roll. Dessutom får du bättre förståelse kring hur du kan arbeta för att göra bra affärer. Du lär dig inköpsprocessens olika delar, tekniker vid förhandling och avtal samt logistik kring materialflöden och lagringskostnader.

I kursen Strategisk inköpsteknik går vi igenom olika strategier och praktiska metoder för hur du kan utveckla verksamhetens inköpsarbete på sikt. Du får lära dig kartlägga och analysera nuläget och utifrån det ta fram handlingsplaner.

Här kan du se hela utbudet inom området Inköp och ekonomi >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan hittar du mer information om våra andra utbildningsområden: