"Det underlättar att ha en tydlig process med tydliga beslutssteg för att ta sig framåt"

"Det underlättar att ha en tydlig process med tydliga beslutssteg för att ta sig framåt"

Inför konferensen Inomhusmiljö 2023 fick vi möjlighet att ställa några frågor till Peter Brander, som är en av talarna på konferensen. Peter ska hålla två föreläsningar om det senaste från Boverket – ny remiss på BBR samt om mätning och utredning av fukt och mögel - vad du ska tänka på vid utförande och hur du tolkar resultat av mätningar. Ta del av hans svar här!

Hej Peter, 

Vill du berätta lite mer om dig själv och ditt arbete?

Jag har ett långt förflutet hos en stor entreprenör där jag under många år arbetade centralt med fuktskador och byggteknikfrågor. Efter det var jag på ett specialistbolag för byggskador och fuktsäkerhetsfrågor i fem år och de senaste fem åren har jag varit på Boverket och har sen ett tag sakansvar för frågor kring fukt och termisk komfort. Det innefattar att omvärldsbevaka, att arbeta med Boverkets regler och att ge vägledning kring reglerna.

Under ett av dina talarpass kommer du att prata om det senaste från Boverket, vill du berätta lite mer om det?

Det pågår alltid mycket på Boverket men just nu är det extra mycket på gång eftersom en stor del av våra regler inklusive inomhusmiljö struktureras om i nytt format. Boverkets byggregler BBR kommer då att ersättas av andra föreskrifter. Prel. från och med sommaren 2024.

Du ska även hålla en föreläsning om mätning och utredning av fukt och mögel, vad är viktigt att tänka på när man hanterar fukt och mögel i en inomhusmiljö?

Det återkommer vi till mer i föreläsningen, men en viktig bit är att det är komplext och att det underlättar att ha en tydlig process med tydliga beslutssteg för att ta sig framåt och för att inte lägga stora resurser på för avancerade undersökningar tidigt utan att ha ringat in vad man vill få reda på.

Vad kommer deltagarna få med sig från dina föreläsningar?

Förhoppningsvis en aha-upplevelse av hur mycket hjälpmedel som faktiskt finns. Många tips om var man kan leta efter mer konkret stöd som en part som Boverket inte kan ge av juridiska skäl.

Vad ser du mest fram emot under konferensen?

För mig som arbetar mer centralt är det alltid en ynnest att få träffa personer med konkreta verkliga problemställningar. Det blir ett trevligt sätt för mig att förstå behov av att utveckla våra verktyg och stöd.

 

Tack för din medverkan Peter, vi ser fram emot ditt pass på konferensen Inomhusmiljö 2023!

Peter Brander, expert, enheten hälsa och bygg, Boverket

Peter arbetar som sakansvarig på Boverket för frågor kring fukt och termisk komfort. Tidigare har han även tagit fram utbildningar och vart en uppskattad föreläsare åt både Byggdoktorerna och Fuktcentrum när det gäller fuktfrågor och skadehantering i byggnader.

 

 

Läs mer om konferensen Inomhusmiljö 2023 här.