Vad är på gång inom säkerhet och provning av cisterner och tankar - Milan Poznic, KIWA ger en utblick

Vad är på gång inom säkerhet och provning av cisterner och tankar  - Milan Poznic, KIWA ger en utblick

På konferensen Cisterndagarna kommer Milan Poznic, teknisk chef, Kiwa och Robert Boer, kommersiellt ansvarig för tankar och cisterner, Kiwa att tala om provning och säkerhet vid bedömning av status på en cistern.

Vi frågade Milan:

Kan du ge deltagarna en försmak av vad ert talarpass på Cisterndagarna 2022 kommer att handla om?

Inledningsvis kommer min kollega Robert Boer, att tala om vad en EEMUA-undersökning är för något. EEMUA beskriver hur en inspektion av cistern ska gå till och är ”recommended practice”. EEMUA används i olika länder i Europa och även i övriga världen, men inte i någon större utsträckning i Sverige. EEMUA är en engelsk branschorganisation för bland andra cisternägare och står för "The Engineering Equipment and Material Users Association". Vi beskriver skillnaderna mot det svenska regelverket, där MSB, Arbetsmiljöverket och Boverket ställer kraven.

Jag kommer också tala om att de svenska reglerna utökats till att omfatta floor scanning även av mindre cisterner och vad det kommer att innebära, i och med att väldigt många fler tankar nu ska undersökas av ackrediterade kontrollorgan.

Vi kommer också att gå in på säkerhet, och ge en sammanfattning över ny teknik som kan användas för både små och stora cisterner. Genom den här tekniken kan man bättre undersöka bärstrukturen och undvika allvarliga olyckor. Det är teknik som inte funnits tidigare, men som gör det nu.

Hur bör man förbereda sig när den anläggning man har ska inspekteras?

Tanken måste alltid vara tom och ren, eftersom man alltid måste gå in i tanken för at inspektera den. Däremot kan mycket av underhållet dessemellan göras utifrån.

Brukar ni stöta på brister under era kontroller?

Ja, det gör vi ibland. Det mesta beror på hur man underhåller tankarna emellan kontrollerna.

I en utblick mot framtiden, är det något nytt på gång inom provning av cisterner och regelverket?

Ja, jag kommer avsluta mitt talarpass på konferensen med att tala om hur vi håller på att digitalisera provning och säkerhet av cisterner. Där arbetar jag idag med att introducera tankinspektioner i Industri 4.0 med digitalkopior och rapporter.

Vi på SIFU tackar Milan Poznic för pratstunden och hälsar välkommen till konferensen Cisterndagarna, den 1-2 februari 2022, där du får veta mer om hur du kan öka säkerheten med ny teknik, olika regelverk och utveckling inom inspektion och säkerhet inom cisternområdet.
Observera att du i år kan välja mellan att delta på plats i Göteborg eller att vara med på distans!