Vägen från operatör till produktionsledare

Vägen från operatör till produktionsledare

Mikael Lahti har sedan 12 år tillbaka arbetat på företaget Swep International AB där han gick från att vara operatör till produktionsledare. Varje dag har han ett fullspäckat schema som innefattar kontroller, möten med olika avdelningar och personalansvar.

- Swep är ett levande och händelserikt företag, här finns ett härligt driv och engagemang. Jag brukar börja dagen med att läsa mail från gruppledare från kvälls- och nattskiftet. Jag studerar loggboken och agerar utifrån den information jag hittar där. Det kan handla om allt från att jaga resurser från supportfunktioner till att söka svar på föregående dygns frågetecken.

På morgonen har vi i produktionsteamet morgonmöte. Då går vi igenom de senaste 24 timmarna som berör säkerhet, bemanning, kvalitetsutfall och processrelaterade actions, berättar Mikael Lahti.

- Alla representanter från fabrikens funktioner träffas också och diskuterar säkerheten på fabriksnivå – så som bemanning, material, större underhållsarbete på maskiner, prioriteringar med mera. Jag är även ute mycket på golvet och träffar dem som jobbar skift och känner på pulsen lite. Mitt arbete innefattar mycket möten där jag träffar projektledare för nya produkter och utför förbättringsinsatser och utbyten mellan fabriker.

Vi har fabriker i Slovakien, USA, Schweiz, Kina och Malaysia. Det händer mycket på Swep, men på ett positivt sätt! Personalen är den viktigaste resursen. Mikael jobbar i ett team på 20 personer som innefattar 15 operatörer, en planerare, en kvalitetssamordnare och två ingenjörer.

Ingenjörerna och kvalitetaren ingår inte i teamet, men de har ett nära samarbete och en stöttande funktion. I Mikaels ansvarsområde ingår även personalansvar, ett tämligen nytt område för honom.
- Jag har aldrig haft personal tidigare och jag ser det som väldigt utmanande, berättar han. Det är inte skrämmande, men personalen är den viktigaste resursen. Därför är det viktigt att allt fungerar som det ska.

För att få mer kött på benen valde Mikael att gå kursen Arbetsledning Steg 1 hos SIFU. Det är en kurs som flera personer på företaget har gått och uppskattat.

- Det är en kurs som vår fabriksledning rekommenderade, berättar han. De anser att det är bra om alla med ledande positioner på företaget går samma kurs, då drar företaget lättare åt samma håll. Många medarbetare har pratat gott om kursen hos SIFU (fd. Teknologiskt Institut), därför hade jag också skyhöga förväntningar.

Föreläsaren visade stort engagemang och bjöd in till samtal
Arbetsledning steg 1 är en utbildning för dem som vill bli tryggare i rollen som ledare. Utbildningen innefattar baskunskaper i personalledning och ger ökad kännedom om lagar, ansvar och problemlösning i olika situationer.

Kursen innefattar gruppövningar där deltagarna får byta erfarenheter och diskutera fram potentiella lösningar. Deltagarna som gick med Mikael var en salig blandning och bestod av mättekniker, snickare, arbetsledare, en inköpschef och en rörmokare som var delägare i sin VVS-firma.
- Det var inga Powerpointpresentationer, utan mycket interaktiva föreläsningar där man bjöds in till kommentarer och utbyte, berättar Mikael.

Kursen pågick i tre dagar, men han visade inte en enda Powerpoint-slide. Jag tror han endast skrev 10 ord på en White board, men han lyckades ändå hålla allas intresse uppe!

Idag använder Mikael sina nya kunskaper dagligen med nya användbara verktyg. Nu vet han hur han ska hantera konflikter och vad för slags ansvar han har på arbetsplatsen.

- Det som jag främst tog med mig från kursen var en bra konfliktlösningsmodell, bättre koll på arbetsrätt, ett kvitto på kommunikationens svårigheter och en rolig och bra övning kring detta. Alla exempel och anekdoter är det som ringar kvar längst. Det var allt från fortkörning, via knivhot på jobb till en grannfejd utan dess like – allt förankrat i något matnyttigt.

Jag använder mina nya kunskaper dagligen, både medvetet och omedvetet.

Fick med sig nya effektiva verktyg
Mikael fick med sig användbara modeller från kursen, bland annat inom konflikthantering. Det är viktiga kunskaper som har gjort honom säkrare i sin roll.

- Jag känner en trygghet i att använda konfliktlösningsmodellen då konflikter alltid kan uppstå överallt, berättar Mikael. Nu vet jag hur man strukturerar upp en konflikthantering. Jag fick också lära mig en modell som handlar om hur man kan hantera negativa personer. Om en negativ person säger att något inte går, så kan jag vända det negativa till något positivt.

Jag bekräftar personens problem genom att säga att jag hör personen och att det är problematiskt, men om det skulle fungera – hur skulle han eller hon göra då? Det fungerar förvånansvärt bra och leder ofta till att man får en utförlig förklaring på en potentiellt gångbar lösning.

Med sina nya verktyg och kunskaper siktar Mikael Lahti på att utvecklas ändå mer i sin roll som produktionsledare.

- Jag fick med mig nya användbara verktyg från kursen som jag kommer kunna ha med mig livet ut – enkla, men väldigt effektiva. På det stora hela så kommer kursen ha påverkat mig väldigt positivt.

I framtiden skulle jag vilja jobba med Knowledge management på en global nivå; att försäkra att kunskaperna som byggs upp i de olika Swep-fabrikerna världen runt stannar inom företaget. Det är vanligt att kunskaper är knutna till individer och enskilda fabriker. Jag vill skapa ett nätverk där vi kan säkra upp kunskap och kompetens för att på ett globalt plan hitta en ”best practise”. Det är väldigt vanligt att kunskaper går förlorade när exempelvis en kompetent person slutar.

En kurs som passar alla ledare – gamla som nya
Mikael rekommenderar både kursen och föreläsaren som gjorde ett stort intryck. Han är även intresserad av att gå kurserna Arbetsledning steg 2 och 3. - Jag kan absolut tänka mig att gå fortsättningskurserna, säger Mikael. Vi ska se om det är genomförbart inom en överskådlig framtid.

Men jag kan rekommendera alla med en ledande position att gå Arbetsledning steg 1, även de som har jobbat som ledare en längre tid. Jag tror att det kan vara skönt att få ett kvitto på att ”Ja, jag är med i matchen”. Det bästa med kursen var föreläsaren, han hade en enorm energi och ett stort engagemang, så de tre dagarna rusade förbi. Det var även trevligt att byta erfarenheter med de andra deltagarna. Det gav kursen ytterligare en dimension.