Centralgasanläggningar

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning

Boka kurs

Kursnr. 6141

4 dagar

fr. 16 600 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

För dig som arbetar med centralgasanläggning på sjukhus. Lär dig om uppbyggnad och funktion för att sköta drift och tillsyn av sjukhusets system!

Kursen gen första inblick i design, drift, underhåll och kontroll av en central gasanläggning för medicinska gaser. Kursen kompletteras också med nya avsnitt om dimensionering, riskbedömning och övervakningsteknik.

Med kursen blir du godkänd som ansvarig för medicinska gasanläggningar inom sjukvården eller som leverantör av olika tjänster inom området. SIFU är validerat/godkänt av KIWA för de utbildningar som ligger till grund för certifieringen inom medicinska gasanläggningar.

Branschkrav

Avslutad grundutbildning med godkänt testresultat är ett branschkrav för dig som ska ansvara för medicinska gasanläggningar inom hälso- och sjukvården. Samma krav ställs på leverantörer av olika tjänster inom området.

Övrigt

Kursen baseras på de harmoniserade standarderna SS-EN ISO 7396-1, SS-EN ISO 14971 och jämförelser med riktlinjerna i SIS Handbook 370. Vid behov kan dessa köpas på www.sisforlag.se

Du lär dig

 • Uppbyggnad och funktion av en medicinsk gasanläggning
 • Drift, underhåll och kontroll
 • Dimensionering
 • Riskbedömning och övervakningsteknik

Passar dig som är

Innehåll

 • Medicinska gaser - gasblandningar, anestesigasmiljö, standarder etc.
 • Systemstruktur
 • Ansvar/inspektion - ansvarsfördelning, inspektionskrav
 • Status och tillämpning samt jämförelser mellan standarder
  • SS-EN ISO 7396-1
  • SS-EN ISO 14971
  • SIS Handbook 370
 • Gasinstallationer - design och funktion
 • Dimensionering
 • Beräkning av tillgänglig gasmängd
 • Kompressorsystem
 • Översyn av central gasanläggning på sjukhus
 • Årlig driftsinspektion
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter, tryckkärl
 • Riskanalys av medicinsk gasanläggning
 • Övervakningsteknik
 • Socialstyrelsens roll
  • Kvalitets-/ansvarsfrågor
  • Säkerhet
  • Läkemedelsstandard
 • Skriftligt test

Målgrupp

Försörjningschefer, maskinchefer, driftingenjörer och annan teknisk personal inom sjukvården. Konsulterande ingenjörer, besiktningsmän passar även kontrollanter, och entreprenörer.

Förkunskaper

Allmän teknisk kunskap.
Inga särskilda krav på förkunskaper.

Kurstillfällen

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning

4 dagar

fr. 16 600 kr

exkl. moms

 • 15-18 feb 2022

  Lund

  Platser kvar

 • 3-6 maj 2022

  Göteborg

  Platser kvar

 • 4-7 okt 2022

  Stockholm

  Platser kvar

 • 22-25 nov 2022

  Umeå

  Platser kvar