Övrig skolverksamhet

Skolbibliotek

Årets samlingsplats för dig som vill utveckla ditt skolbibliotek och din roll som skolbibliotekarie!

Välkommen den 12–13 november i Stockholm eller på distans.

Boka kurs

Kursnr. 431700

2 dagar

fr. 5 480 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Ett aktivt skolbibliotek kan vara en mycket viktig resurs i elevernas lärande. Skolbibliotek som har ett nära samarbete med lärare och skolans övriga verksamhet blir en värdefull del av det läsfrämjande arbetet och elevernas utveckling inom medie- och informationskunnighet.

SIFUs årliga konferens Skolbibliotek är en mötesplats för dig som vill ta nästa steg och utveckla ditt skolbibliotek och din roll som skolbibliotekarie. Bland de inbjudna föreläsarna finns både experter och representanter från framstående skolbibliotek som ger dig inspiration, ny kunskap och många goda exempel som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Under dagarna fördjupar vi våra kunskaper inom bland annat källkritik, AI och desinformation, läsfrämjande insatser, kvalitetsuppföljning, samverkan med övrig skolverksamhet och hur vi med små medel kan göra stora skillnader i att öka läslusten hos eleverna.

Nyhet: I år kan du välja att medverka på plats i Stockholm eller på distans.

Varmt välkommen!

Gå 3 eller fler - få 20% rabatt på konferensen! 
Kontakta Anna Berg på anna.berg@sifu.se alt. 076 527 55 81 för bokning.
Kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

Ur programmet

 • Stärkt digital kompetens och källkritik
 • Organisering, kvalitetssäkring och likvärdighet inom skolbibliotek
 • Den sociala hjärnan och självledarskap
 • Så väcker vi läslust hos eleverna med faktaböcker
 • Aktuell forskning om källkritik, AI och MIK

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är skolbibliotekarie/bibliotekarie, bibliotekspedagog, skolledare/rektor och du som arbetar med skolbiblioteksfrågor i någon form.

Program

Tisdag 12 november 2024

 • 09:00 - Registrering med kaffe och smörgås

  Inloggning till konferensen för deltagare på distans.

 • 09:30 - Moderator inleder konferensen

 • 09:40 – 10:30 - Greppa läsningen – hur kan vi öka elevernas läsmotivation?

  Det talas mycket om att skolan behöver bli bättre på att få barn och unga att läsa mer. Samtidigt är läsfrågan svår att få grepp om. Under detta pass berättar Åsa Lundholm om hur man genom att undersöka en skolas läskultur, läsfrämjande verksamhet och läsundervisning kan bli bättre på att göra rätt insatser för god effekt.

  • Att arbeta strategiskt och konkret i hela skolans organisation för en förbättrad läskultur
  • Att stärka skolans läsfrämjande arbetet med systematik och samverkan
  • Läsundervisning – så kan vi hitta rätt insats för rätt grupp för att få störst effekt
  • Så kan en skola inkludera läsningens olika delar i det systematiska kvalitetsarbetet
  Åsa Lundholm, utvecklingsledare för skolbibliotek i Sigtuna kommun
  Åsa Lundholm, utvecklingsledare för skolbibliotek i Sigtuna kommun

  Åsa är utvecklingsledare för skolbibliotek i Sigtuna kommun och har även bland annat drivit eget förlag och suttit i juryn för Skolbibliotek i världsklass. Åsa har arbetat med skolbiblioteksfrågor i tjugo års tid och tycker att det fortfarande är lika magiskt att uppleva att en ung människa hittar dörren till en större värld genom böcker och läsning.

 • 10:40 – 11:30 - Stärkt digital kompetens och källkritik från förskoleklass till högstadiet – praktiska tips från Fjälkinge skolas uppskattade arbete med MIK

  Fjälkinge bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek som de senaste åren gjort ett stort utvecklingsarbete där skolbibliotekarien tidigare hade som huvuduppgift att låna ut böcker och numera är en naturlig del av skolverksamheten och undervisningen. Skolbibliotekarie Lindas arbete med att stärka elevernas digitala kompetens och läsförmåga har lett till att de tre år i rad har blivit nominerade till bibliotek i världsklass och i januari 2024 fick de besök av skolministern som bl.a. var intresserad av skolans framgångsrika arbete med källkritik i de yngre åldrarna.

  • Så introducerar vi källkritik redan i förskoleklass
  • Konkreta tips för stärkt digital kompetens från F-9
  • Hur kan vi arbeta för att stärka elevernas nätetik?
  • Läsfrämjande insatser som skapar en bättre förståelse för vad eleverna behöver från skolbiblioteket
  Linda O’Sullivan, skolbibliotekarie på Fjälkinge skola samt Kiaby skola
  Linda O’Sullivan, skolbibliotekarie på Fjälkinge skola samt Kiaby skola

  Efter att ha studerat och arbetat på Irland, i Australien och Wales i tjugo år började Linda som skolbibliotekarie på Fjälkinge och Kiaby skolorna. Tillsammans med all personal och ledning utvecklade hon ett skolbibliotek som fick en aktiv del i skolans undervisning. Linda har skapat webbsidan skolbibblan.com och läsprojektet Läsa runt jorden. Hon arbetar aktivt för att alla elever ska få likvärdig tillgång till skolbibliotek.

 • 11:30 – 12:30 - Lunch

 • 12:30 – 14:00 - Aktuell forskning om källkritik, AI och MIK

  Den digitala utvecklingen går i en otrolig fart och vi behöver idag vara mer uppmärksamma på digitala källors trovärdighet än tidigare. Under detta pass får vi en uppdatering på aktuell forskning om de bredare utmaningar som generativ AI för med sig. Vad kan vi egentligen lita på? Vad får den nya tekniken för konsekvenser? Hur kan och bör vi stärka elevernas kunskaper kring källkritik och källtillit? Passa på att ställa dina frågor till professor Olof Sundin.

  • Utmaningar med generativ AI
  • Vem eller vad avgör vad som är desinformation?
  • Hur bör vi som skolbibliotekarier förhålla oss till den snabba digitala utvecklingen? 
  Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet
  Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet

  Olof är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Han har forskat och undervisat om informationssökning och källkritik under många år. Särskilt har han intresserat sig för källkritikens utmaningar i ett plattformssamhälle som i allt större utsträckning är färgat av algoritmiska beslut.

 • 14:00 – 14:20 - Eftermiddagskaffe

 • 14:20 – 15:10 - Pass meddelas inom kort

 • 15:20 – 16:10 - Ett långsiktigt hållbart arbetssätt som grund för skolbibliotekets verksamhet – så lyckas Brinellgymnasiet

  Brinellgymnasiet i Nässjö har under flera år haft en tydlig bild av vart de vill med verksamheten. De har målmedvetet arbetat strukturerat utifrån skolans styrdokument och på vetenskaplig grund för att bygga ett skolbibliotek som förra året fick utmärkelsen som Årets skolbibliotek 2023. Arbetet har också präglats av att det ska finnas en tydlighet så att verksamheten ska kunna fortsätta vara stabil även om personalen skulle bytas ut. Under sitt pass delar de med sig av praktiska tips och framgångsfaktorer från det arbete de gjort och den handlingsplan de arbetat fram.

  • Därför tycker ledningen att det är viktigt att satsa på skolbiblioteket
  • Tips och lärdomar från vår utvecklingsresa de senaste åren – från planering till praktisk genomförande
  • Så har vi arbetat för att få med övrig skolpersonal i att förstå när och hur man kan arbeta tillsammans med skolbiblioteket
  • Så kan skolbiblioteket vara en samarbetspartner i elevhälsans förebyggande arbete
  Maria Idebrant, bibliotekarie, Brinellgymnasiet
  Maria Idebrant, bibliotekarie, Brinellgymnasiet

  Maria arbetar som bibliotekarie på Brinellgymnasiet i Nässjö sedan fyra år tillbaka. Hon har tidigare arbetat på skolbibliotek för låg- och mellanstadiet, samt undervisat på Bibliotekshögskolan i Borås. Maria är engagerad i att arbeta strategiskt och långsiktigt med biblioteksutveckling för att göra skolbiblioteket relevant för hela skolan.

 • -

  Samuel Korpegård, administrativ chef, Brinellgymnasiet
  Samuel Korpegård, administrativ chef, Brinellgymnasiet

  Samuel Korpegård arbetar som administrativ chef på Brinellgymnasiet i Nässjö med ansvar för bland annat skolbiblioteket under de senaste 6 åren. Före dess har han många års erfarenhet som lärare då han undervisat i medieproduktion. Samuel är drivande när det kommer till skolans arbete med digitalisering.

 • 16:10 - Konferens första dag avslutas

Onsdag 13 november 2024

 • 09:00 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 09:05 – 10:20 - Så väcker vi läslust hos eleverna med faktaböcker

  Faktaböcker kan vara ett utmärkt medel för att skapa läslust och lärande hos elever i alla åldrar. På Enbacksskolan arbetar skolbibliotekarie Cilla Dalén bland annat med faktaböcker som ett sätt att främja elevernas läsande och lärande. Under detta pass delar Cilla med sig av sina bästa tips och du får också själv testa på några smarta övningar.

  • Facklitteratur för barn och unga – hur ser böckerna ut och hur kan de läsas?
  • Hur kan vi stötta eleverna att bli duktiga läsare av facklitteratur, för läslust och för framtida studier?
  • Vilken betydelse kan facklitteratur ha vid informationssökning och källkritik?
  • Använd elevernas egna faktatexter integrerat i MIK-arbetet, genom t.ex. att låta eleverna publicera i Wikimini eller Wikipedia.
  Cilla Dalén, bibliotekarie, Enbacksskolan
  Cilla Dalén, bibliotekarie, Enbacksskolan

  Cilla har lång erfarenhet av skolbibliotek på grundskolor f-9 och har fått flera utmärkelser för sitt arbete i den mångspråkiga förorten Tensta. Hon har arbetat tillsammans med lärare och fritidspersonal på olika sätt för att öka elevernas läsintresse och läsförmåga. Cillas intresse för facklitteraturens potential märks bland annat i boken Faktaboken i skolan (Natur & Kultur 2024) och på webbplatsen faktabok.se.

 • 10:20 – 10:40 - Förmiddagskaffe

 • 10:40 – 11:10 - Så arbetar Skolverket med att stärka skolbibliotek

  Det händer mycket just nu när det gäller utveckling av skolbiblioteken i landet och Skolverket har fått flera regeringsuppdrag som är relaterade till skolbibliotek. Under detta pass får vi ta del av det senaste kring Skolverkets arbete med skolbibliotek och utvecklingen framåt.

  • Vad är på gång kring skolbibliotek på Skolverket?
  • Skolverkets stöd till olika målgrupper
  • Nyheter i pågående regeringsuppdrag
  Malena Martinger Hummel, undervisningsråd med fokus på skolbiblioteksrelaterade frågor på Skolverket
  Malena Martinger Hummel, undervisningsråd med fokus på skolbiblioteksrelaterade frågor på Skolverket

  Malena har varit skolbibliotekarie i flera år och har även arbetat med kompetensutveckling och processtöd på Medioteket i Stockholm stad innan hon började som undervisningsråd på Skolverket 2020, där hon fokuserar på skolbiblioteksrelaterade frågor. Något som ligger henne extra varmt om hjärtat är skolbibliotekets roll för barn och elevers läsintresse.

 • 11:20 – 12:00 - Pass meddelas inom kort

 • 12:00 – 13:00 - Lunch

 • 13:00 – 14:30 - Den sociala hjärnan och självledarskap – lär dig aktivera hjärnans belöningssystem för att må och prestera bättre

  I de flesta verksamheter finns en stor förväntan på vad skolbibliotekarien ska leverera och prestera i en många gånger ensam roll. Vi lever dessutom i en föränderlig och komplex värld som kräver att vi i allt högre grad delar kunskap med varandra och samarbetar i vårt dagliga arbete. Vår hjärna är anpassad för ett farligt liv på savannen och hjärnfunktioner som var gynnsamma för vår överlevnad då, kan göra det svårt att lära och samarbeta i dagens moderna samhälle. Att förstå hjärnan är att förstå sig själv och kunskap om hjärnan kan optimera våra prestationer i vårt självledarskap. Under detta pass får vi lära oss mer om:

  • Vad är sociala triggers? Och hur påverkar de vår förmåga att samarbeta?
  • Hur kan vi bli mer medvetna om våra egna och andras reaktioner?
  • Strategier för att hantera och minska sociala hot – aktivera hjärnans belöningssystem istället för hotsystem
  Annika Almers, föreläsare, utbildare och läromedelsförfattare, Hajja Hjärnfokus
  Annika Almers, föreläsare, utbildare och läromedelsförfattare, Hajja Hjärnfokus

  Annika anlitas flitigt genom sitt företag Hajja Hjärnfokus där de förklarar grundläggande principer om hjärnan som är konstanta i en föränderlig värld – för att optimera lärande och samarbete. Innan de grundade Hajja Hjärnfokus undervisade de på gymnasiet i många år och är väl förtrogna med pedagogik, didaktik och den kognitiva neurovetenskapen.

 • -

  Lena Winqvist, föreläsare, utbildare och läromedelsförfattare, Hajja Hjärnfokus
  Lena Winqvist, föreläsare, utbildare och läromedelsförfattare, Hajja Hjärnfokus

  Lena anlitas flitigt genom sitt företag Hajja Hjärnfokus där de förklarar grundläggande principer om hjärnan som är konstanta i en föränderlig värld – för att optimera lärande och samarbete. Innan de grundade Hajja Hjärnfokus undervisade de på gymnasiet i många år och är väl förtrogna med pedagogik, didaktik och den kognitiva neurovetenskapen.

 • 14:30 – 14:50 - Eftermiddagskaffe

 • 14:50 – 15:30 - Hur kan vi stärka elevernas källkritiska förhållningssätt och öka medvetandet kring desinformation?

  På kunskapsförbundets vuxenutbildning i Trollhättan/Vänersborg har de sedan många år tillbaka valt att satsa resurser på skolbiblioteket med stort fokus på att vara delaktiga i elevernas utveckling inom MIK. Informationssökning, källkritik och desinformation är viktiga frågor för skolbibliotekarierna som tagit fram dokument och rutiner för elever och lärare som nu används framgångsrikt i undervisningen.

  • Så arbetar vi förebyggande mot AI fusk på gymnasienivå
  • Vad är viktigt att eleverna får med sig när vi undervisar i informationssökning?
  • Så arbetar vi med granskning och feedback till eleverna på de källor de väljer att använda i sina skoluppgifter
  • Exempel på MIK-samarbeten inom olika ämnen
  Maria Glans, bibliotekarie, Kunskapsförbundets vuxenutbildning i Trollhättan/Vänersborg
  Maria Glans, bibliotekarie, Kunskapsförbundets vuxenutbildning i Trollhättan/Vänersborg

  Maria har arbetat som skolbibliotekarie på Vuxenutbildningen sedan 2007. Hon trivs bäst ute i klassrummen när hon får prata om informationssökning och källkritik med eleverna. Uppskattar struktur, dokumentation och en perfekt skriven referens. Läser gärna realistiska skildringar av Östeuropa under 70- och 80-talet.

 • -

  Anna Eriksson, bibliotekarie, Kunskapsförbundets vuxenutbildning i Trollhättan/Vänersborg
  Anna Eriksson, bibliotekarie, Kunskapsförbundets vuxenutbildning i Trollhättan/Vänersborg

  Anna har arbetat som skolbibliotekarie på Vuxenutbildningen sedan 2001, där hon har byggt upp en långsiktig verksamhet ihop med pedagoger. Hon arbetar lika mycket ute i klassrummen som i biblioteket med informationssökning och käll- och sökkritik, samt läsprojekt kopplade till ämnen såsom samhällskunskap eller historia. Tycker mycket om att ha ”bokprat” med elever och att inspirera till läsning.

 • -

  Michael Johansson, lärare, Kunskapsförbundets vuxenutbildning i Trollhättan/Vänersborg
  Michael Johansson, lärare, Kunskapsförbundets vuxenutbildning i Trollhättan/Vänersborg

  Michael har arbetat som samhällskunskap- och historielärare på Vuxenutbildningen sedan 2006. Han har stor erfarenhet av och ser vinsterna av samverkan mellan de två professionerna lärare och bibliotekarie. Kan aldrig säga nej till en bok och har det längsta utlåningskvittot som vuxenutbildningen skådat.

 • 15:30 - Moderator summerar och avslutar konferensen

Tidigare deltagare om konferensen

Mycket matnyttig information och fick min tankeverksamhet att gå igång ordentligt.

Bra upplägg med variation på goda exempel och föreläsning.

Intressant, spännande och viktigt! Mycket att ta med mig för att utveckla arbetet i skolbiblioteket.

Inspirerande föreläsningar, bra stämning, trevligt, med lagom tid att nätverka.

Boka

Skolbibliotek

2 dagar

fr. 5 480 kr

exkl. moms

 • 12-13 nov 2024

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 13 september: 5 480 kr

Till och med 11 oktober: 6 180 kr

Från och med 12 oktober: 7 180 kr

Pris för konferenspaket (lunch och fika) på 900 kr tillkommer för deltagare på plats. Samtliga priser är exklusive moms.

På plats eller på distans

Konferensen hålls den 12-13 november i Stockholm eller på distans. Väljer du att delta digitalt har du samma möjlighet att ställa frågor och diskutera med föreläsare och andra konferensdeltagare.

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls i centrala Stockholm.

Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!

Du får en länk till konferensen och instruktioner ca. en vecka innan start.

Varmt välkommen!