Övrig skolverksamhet

Skolbibliotek

Ta nästa steg och utveckla ditt skolbibliotek och din roll som skolbibliotekarie! 

14-15 november 2023 | Stockholm

Boka kurs

Kursnr. 431700

2 dagar

fr. 5 950 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Skolbiblioteket är en viktig resurs i elevernas lärande, men är alltför sällan en självklar del av skolans övriga verksamhet. Bristande resurser, ungas internetvanor och tidsbrist innebär i många fall stora utmaningar.

Under två dagar samlar vi experter och goda exempel för att ge dig ny kunskap och inspiration till att utveckla ditt skolbibliotek och utvecklas i din roll som skolbibliotekarie. Hur kan du till exempel lyckas i samarbetet med lärare och skolledning, arbeta med medie- och informationskunskap på bästa sätt och öka läslusten hos eleverna?

Konferensen är delvis uppdelad i spår grundskola/gymnasium så att du kan skräddarsy den utifrån vad som passar dig bäst.

4,26 av 5 i helhetsbetyg förra året!

Vi ses på Lustikulla Konferens & Event, Liljeholmsvägen 18 i Stockholm.

Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell.

På programmet

 • MIK och källkritik i praktiken – samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare
 • Att arbeta läsfrämjande med digitala verktyg som en del av undervisningen
 • Utveckla skolbibliotekets verksamhet – vilka insatser gör skillnad?
 • Nytt och aktuellt från Skolverket

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är skolbibliotekarie/bibliotekarie, bibliotekspedagog, skolledare/rektor och du som arbetar med skolbiblioteksfrågor i någon form.

Program

Konferensprogram Skolbibliotek

Tisdag 14 november 2023

 • 09:00 - Registrering med kaffe och smörgås

 • 09:30 - Moderator inleder konferensen

 • 9:40 - 10:40 - Vad krävs för att stärka skolbiblioteken?

  Kunskapen om skolbibliotekens uppdrag är ofta låg hos politiker och skolledning, och många skolbibliotek har allt för lite resurser. Det påverkar skolbibliotekariernas arbetsmiljö och förutsättningar att bedriva sitt arbete på bästa sätt. Många har ansvar för ett stort antal elever, ibland på flera olika skolor, och upplever att deras tjänst är splittrad eller att de inte hinner med sitt arbete. Hur ser vi till att politik och ledning förstår värdet av skolbibliotek så att arbetsmiljön förbättras och alla elever får tillgång till ett bemannat skolbibliotek?

  Under detta pass presenterar DIK resultaten från en ny rapport om skolbibliotekariernas arbetsmiljö och löner. Vi diskuterar tillsammans vilka utmaningar som finns i arbetet, och hur skolbiblioteken och skolbibliotekariernas roll kan stärkas.

  • Rapport om bibliotekariernas arbetsmiljö – resultatet kring skolbibliotek
  • De frågor DIK driver gentemot arbetsgivare och politiker
  • Ta gärna med frågeställningar från din verksamhet att diskutera på plats!
  Johanna Alm Dahlin, utredningsansvarig, DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor
  Johanna Alm Dahlin, utredningsansvarig, DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor
 • 10:50 - 11:20 - Det senaste kring Natur & Kulturs satsningar och projekt

  Från förlag till stödinsatser för läsfrämjande insatser – under passet går Per igenom Natur & Kulturs fokus och funktion framöver.

  • Natur & Kulturs satsning på skolbibliotek – urval och förhoppningar
  • Hur läsfrämjande bland barn och ungdomar kan bidra till en stärk demokrati
  • Kopplingen mellan NoKs satsning på skolbiblioteken och kärnverksamheten
  • Satsningar och projekt framöver
  Per Almgren, VD, Natur & Kultur
  Per Almgren, VD, Natur & Kultur

  Per har arbetat som VD på Natur & Kultur sedan 2012 och har tidigare haft både VD och chefstjänster inom flera andra mediabolag. Han har även arbetat med mediefrågor inom Kulturdepartementet och EU-kommissionen.

 • 11:20 - 12:20 - Lunch

 • - Spår 1 Grundskola

 • 12:20 - 13:10 - Utveckla skolbibliotekets verksamhet – vilka insatser gör skillnad?

  Norrevångsskolan är en av de skolor som fått ta del av Natur & Kulturs och Svensk bibliotekförenings satsning på skolbibliotek. Under passet får du lyssna till hur satsningen påverkar verksamheten samt hur de bygger upp strukturer och rutiner för planering och utvärdering framöver.

  • Natur & Kulturs satsning – vilka nya strukturer och rutiner krävs?
  • Hur vet vi att skolbibliotekets verksamhet gör skillnad?
  • Konkreta metoder för att planera och utvärdera – hur mäter vi våra insatser?
  Maria Schedvin, skolbibliotekarie, Norrevångsskolan
  Maria Schedvin, skolbibliotekarie, Norrevångsskolan

  Maria Schedvin har lång erfarenhet av att driva och utveckla skolbiblioteksverksamhet på olika nivåer. För närvarande arbetar hon som skolbibliotekarie i Eslövs kommun på Norrevångsskolan som har årskurs 7-9. 2020 skrev Maria boken ”Hållbar skolbiblioteksutveckling” (Gleerups).

 • 13:20 - 14:10 - Arbeta med lokala skolbiblioteksgrupper – ta del av erfarenheter från Ekerö kommun

  I Ekerö kommun har skolbibliotekarierna inlett ett utvecklingsarbete med biblioteksgrupper på varje skola där lärare från olika stadier ingår. Under passet delar Katarina med sig av om hur olika idéer och förslag från biblioteksgrupperna leder till att verksamheten kan utvecklas samt om hur de skriver en lokal skolbiblioteksplan för varje skola.

  • Så engagerar vi lärarna från flera olika stadier
  • Utbyte av idéer och förslag – ett pågående utvecklingsarbete
  • Hur du skriver en skolbiblioteksplan med koppling till lgr 2022
  Katarina Skönblad, skolbibliotekarie, Träkvista och Munsö skola
  Katarina Skönblad, skolbibliotekarie, Träkvista och Munsö skola

  Katarina har arbetat på skolbibliotek i Ekerö kommun sedan 2012. Idag arbetar hon i en F-9 och F-3-skola med fokus på läsfrämjande och MIK.

 • 14:10 - 14:40 - Eftermiddagskaffe

 • 14:40 - 15:30 - Att arbeta läsfrämjande med digitala verktyg som en del av undervisningen

  Under det här passet går Jonna igenom hur hon tillsammans med lärarna arbetar läsfrämjande kring både längre projekt och som en del av boksamtal. Dessutom får vi höra mer om Natur & Kulturs stora satsning på skolbibliotek på tre skolor i Sverige, där Hammarkullsskolan är en av dem.

  • Natur & Kulturs satsning – var är vi nu och vart är vi på väg?
  • Att arbeta läsfrämjande med boktrailers
  • Hur du kan arbeta med spelifierade boksamtal
  Jonna Bruce, skolbibliotekarie, Hammarkullsskolan
  Jonna Bruce, skolbibliotekarie, Hammarkullsskolan

  Jonna är utbildad litteraturvetare och bibliotekarie med digital inriktning. Hon har bakgrund inom marknadsföring och rekrytering men valde att skola om sig till bibliotekarie och påbörjar nu sitt tredje år som skolbibliotekarie på Hammarkullsskolan i Göteborg. Jonna har vunnit utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” samt Svenska Akademiens skolbibliotekariepris 2023.

 • - Spår 2 Gymnasium

 • 12:20 - 13:10 - Läsfrämjande verksamhet över gränserna

  Hur får man i gång engagemanget kring läsning för äldre barn och ungdomar? Hur arbetar man på gymnasiet för att få med sig all personal på det läsfrämjande arbetet?
  Under det här passet delar Klara med sig av hur de antar utmaningarna kring läslust och läsfrämjande arbete med ungdomarna på Gymnasieskolan Spyken i Lund.

  • Läsmotivation och organisation för läsning
  • Så här jobbar vi med ”Hela Spyken läser” och andra läsprojekt
  • Samverkan med lärare över alla ämnen – process och resultat
  Klara Önnerfält, skolbibliotekarie, Gymnasieskolan Spyken
  Klara Önnerfält, skolbibliotekarie, Gymnasieskolan Spyken

  Klara är skolbibliotekarie, författare, föreläsare och poddare. Hon är författare till böckerna Klaras läsprepp – att främja läsning bland barn och unga samt Klaras och Lottas skolbibliotek (tillsammans med Lotta Davidson-Bask) och en av upphovsmännen bakom Flödet – en podd och skolbibliotek.

 • 13:20- 14:10 - Läroplanen som grund för skolbibliotekets verksamhet

  Många väljer att titta på sin verksamhet och där hitta möjliga kopplingar till läroplanens ord om måluppfyllelse och uppdrag. Personalen på Mediatek Tingsholm valde i stället att utgå ifrån läroplanen och låta den vara vägledande från start. Detta blev grunden till en ny handlingsplan. 

  • Hur har Mediateket arbetat för att uppfylla läroplanens krav?
  • Utmaningar och lärdomar – från nollställt till en fungerande verksamhet
  • Vad kan och behöver du göra på din skola för att möta läroplanens uppdrag för skolbiblioteket och skolan i stort?
  Peter Rydén, skolbibliotekarie, Tingsholmsgymnasiet
  Peter Rydén, skolbibliotekarie, Tingsholmsgymnasiet

  Peter har arbetat som skolbibliotekarie på Mediatek Tingsholm, som är en del av Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Ulricehamn, sedan 2010. Mediateket har mottagit utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass" under alla 7 år de sökt utmärkelsen och är en uppskattad verksamhet av både elever och personal.

 • 14:10 - 14:40 - Eftermiddagskaffe

 • 14:40 - 15:30 - Skolbibliotekets omorganisation och integrering i övrig verksamhet

  På Söderslättsgymnasiets skolbiblioteksverksamhet pågår en genomgående förändring med mål att verksamheten ska integreras och utvärderas inom hela skolans kontext. Vilka styrdokument, aktiviteter, kompetenser och processer ligger till grund för det kommande arbetet och hur kommer detta att påverka skolbibliotekets verksamhet inom skolan?

  • En pågående process – bakgrund och målbild
  • Styrdokument och processer – befintliga att behålla och nya att integrera
  • Hur processen förändrar kravbilden både på personal och elever
  • Exemplet Sustainable Poetry – hur skolbiblioteksverksamheten kan integreras framgångsrikt och generera en ökad måluppfyllelse samt mervärde för eleverna
  Sten Ivarsson, mediateksamordnare, Söderslättsgymnasiet
  Sten Ivarsson, mediateksamordnare, Söderslättsgymnasiet

  Sten har arbetat som samordnare på Söderslättsgymnasiets Mediatek i Trelleborg sedan 2019. Tillsammans med sin kollega har de bland annat erhållit utmärkelserna Skolbibliotek i Världsklass 2017 - 2022, Årets Bibliotek 2019 och MTM´s Läsguldet 2019. Inom sin roll brinner Sten för att hjälpa unga människor att utvecklas samt utveckla och tillgängliggöra berättelser i alla olika former.

 • 15:30 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 15 november 2023

 • 09:00 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 09:00 - 11:00 - Under passet tar vi paus för förmiddagsfika

 • - MIK och källkritik i praktiken – samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare

  Under det här passet får du inspiration och upplägg för undervisning och aktuella teman som rör källkritik och ett aktivt arbete med MIK där lärare och skolbibliotekarier samarbetar. Du får tillgång till MIK-handledning, mallar för olika artikeltyper och bland annat upplägg för ett aktivt arbete med de globala målen och lärande för hållbar utveckling. Under föreläsningen lämnas även utrymme för samtal och erfarenhetsutbyten deltagare emellan. 

  • Struktur för ett aktivt arbete med MIK
  • Unga som reportrar – journalistiska arbetssätt och metoder
  • Upplägg och exempel på undervisning, teman och projekt att använda direkt
  Charlotta Granath, förstelärare på Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg och lärarutbildare vid Södertörns högskola
  Charlotta Granath, förstelärare på Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg och lärarutbildare vid Södertörns högskola

  Charlotta är författare till boken Digital kompetens och källkritik i praktiken tillsammans med Lotta Bergseth och Jenny Sköld. Tillsammans har de även tagit fram en MIK-handledning för skolbibliotek, samt har lett utbildningar i MIK, digital kompetens och källkritik. Hösten 2023 lanserar de utbildningsmaterialet Ungdomsreportrar för ett hållbart lokalsamhälle där arbetet med MIK och Agenda 2030 kombineras. Charlotta har ett mycket nära samarbete med skolbibliotekarien i sin tjänst som gymnasielärare.

 • 11:00 - 11:30 - Nytt och aktuellt från Skolverket

  Ta del av det senaste kring Skolverkets arbete med skolbiblioteken och utvecklingen framåt.

  • Vad är på gång kring skolbiblioteket på Skolverket?
  • Skolverkets webb och Lärportalen
  • Evenemang att ha koll på
  • Skolbiblioteksutvecklare på huvudmannanivå
  Malena Martinger Hummel, undervisningsråd med fokus på MIK och skolbibliotek på Skolverket
  Malena Martinger Hummel, undervisningsråd med fokus på MIK och skolbibliotek på Skolverket

  Malena har varit skolbibliotekarie i flera år och har även arbetat med kompetensutveckling och processtöd på Medioteket i Stockholm stad innan hon började som undervisningsråd på Skolverket 2020, där hon fokuserar på MIK och skolbiblioteksfrågor. Något som ligger henne extra varmt om hjärtat är skolbibliotekets roll för barn och elevers läsintresse.

 • 11:30 - 12:30 - Lunch

 • 12:30 - 13:20 - Sandsbro skolas resa - från aska till Årets skolbibliotek

  2017 stod Sandsbro skolbibliotek i lågor. Skolledningen var ny sedan mindre än ett halvår tillbaka och de fick börja om från grunden. Hur lyfter man sig ur askan och bygger upp en välfungerande verksamhet?

  Under passet delar Karin och Therése med sig om hur skolledning, lärare och skolbibliotekarie arbetade tillsammans för att bygga upp en ny fungerande verksamhet. De berättar om satsningen på skolbiblioteket, vilka förändringar som gjordes och vilka lärdomar de fick med sig på vägen.

  • Hur motiverar du rektorn till att satsa på skolbiblioteksverksamheten?
  • Ett välfungerande samarbete och hur vi arbetar
  • Årets skolbibliotek 2022
  • Lärdomar och exempel från resans gång
  Karin Torstensson, skolbibliotekarie, Sandsbro skola
  Karin Torstensson, skolbibliotekarie, Sandsbro skola

  Karin har arbetat som skolbibliotekarie i Växjö kommun sedan 2009. Under hennes tid på Sandsbro skola har skolbiblioteksverksamheten tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 5 år i rad, fått hedersomnämnande för Årets skolbibliotek 2021 och utsågs till Årets skolbibliotek 2022.

 • -

  Therése Hjelmesten, lärare, Sandsbro skola
  Therése Hjelmesten, lärare, Sandsbro skola

  Therése har arbetat som lärare inom Växjö kommun sedan 2012. Under åren på Sandsbro skola har hon samarbetat nära skolbibliotekarien i ordinarie undervisning, skolans skapande skolprojekt och med skolans biblioteksråd.

 • -

  Charlotte Airosto, rektor, Sandsbro skola
  Charlotte Airosto, rektor, Sandsbro skola

  Charlotte har arbetat med barn och elever från förskolan till gymnasiet under sina yrkesverksamma år inom utbildning. Hon började på Sandsbro skola 2016 och var då ny i rollen som skolledare. Charlotte har tillsammans med skolbibliotekarien och kollegiet på skolan lyft skolbibliotekets verksamhet till en naturlig del i samtliga verksamheter och skolans systematiska kvalitetsarbete.

 • 13:30 - 14:20 - Hjälp, en AI hackade min hemläxa!

  Hur kan vi inom skolan förhålla oss till den nya AI tekniken och källkritiken? Vad behöver våra elever veta om AI? hur kan vi rusta dem för att klara av att navigera i det nya medielandskapet? 

  Emma och Kirsi lyfter skolbibliotekariernas perspektiv på aktuella frågor inom skolvärlden. De delar med sig av hur deras skola och skolbibliotek har påverkats och hur de arbetar med utmaningarna och möjligheterna som tillkommer.

  • Vad AI och ChatGPT innebär för skolan
  • Hur vi i skolan kan samarbeta för att rusta eleverna inför framtiden
  • Exempel på framgångar och lärdomar från Bessemerskolan
  Emma Lindgren, skolbibliotekarie, Bessemerskolan
  Emma Lindgren, skolbibliotekarie, Bessemerskolan

  Emma och Kirsi bemannar det prisbelönade Bessemerbiblioteket, ett gymnasiebibliotek på Bessemerskolan i Sandviken. De arbetar i nära samarbete med skolledning och lärare på skolan för att stötta elevernas måluppfyllelse. De har lång erfarenhet att av att arbeta med MIK i biblioteket och har nyfiket tagit sig an den nya tekniken som innebär både möjligheter och utmaningar för skolan.

 • -

  Kirsi Rutanen, skolbibliotekarie, Bessemerskolan
  Kirsi Rutanen, skolbibliotekarie, Bessemerskolan
 • 14:20 - 14:40 - Eftermiddagskaffe

 • 14:40 - 15:30 - Skolbibliotekens framtid – forskning och visioner

  Hur kan skolbiblioteken utveckla synen på kunskap och bildning? Vad säger forskningen? Och vilken framtid drömmer vi om?

  Forskaren Pamela går igenom hur skolbiblioteken kan ha en avgörande del i elevernas lärande och skolutvecklingen i framtiden, hur utvecklingen kan komma att se ut och vad du bör förvänta dig. 

  • Aktuell forskning och utvecklingsområden
  • Skolbiblioteken som kunskaps- och utvecklingscentrum
  • Framtidsvisioner – var är skolbiblioteken på väg?
  Pamela Schultz Nybacka, Universitetslektor, Södertörns högskola
  Pamela Schultz Nybacka, Universitetslektor, Södertörns högskola

  Pamela är forskare, lärare samt grundare av Bibliotekarieprogrammet på Södertörns högskola. Hon forskar bland annat om läsning och skolbibliotek samt är förläggare på bokförlaget Resonate.

 • 15:30 - Moderator summerar och avslutar konferensen

Tidigare deltagare om konferensen

Mycket matnyttig information och fick min tankeverksamhet att gå igång ordentligt.

Bra upplägg med variation på goda exempel och föreläsning.

Intressant, spännande och viktigt! Mycket att ta med mig för att utveckla arbetet i skolbiblioteket.

Inspirerande föreläsningar, bra stämning, trevligt, med lagom tid att nätverka.

Boka

Skolbibliotek

2 dagar

fr. 5 950 kr

exkl. moms

 • 14-15 nov 2023

  Stockholm

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 13 oktober:  5950 kr  
Från och med 14 oktober: 6750 kr  

 

Konferenspaket tillkommer 

Konferens: 790 kr