Lärarfortbildning

SO-dagarna

Välkommen till den årliga mötesplatsen för SO-lärare – en konferens med framtidsfokus och aktuella ämnen!

12-13 september 2023 i Stockholm

Boka kurs

Kursnr. 429500

2 dagar

fr. 5 950 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

För dig som SO-lärare på grundskola eller gymnasium!

Snart är det dags igen för den uppskattade konferensen SO-dagarna. Den 12-13 september ses vi i Stockholm, boka in i kalendern redan nu! Under två dagar pratar vi bland annat om hur vi kan undervisa om ett förändrat omvärldsläge, möta kontroversiella frågor i undervisningen och om språkutvecklande arbetssätt. Du får även praktiska tips på hur du kan arbeta med historiebruk, källkritik och hur du kan planera för lektioner som ger hög elevaktivitet och delaktighet.  

Vill du vara med och påverka innehållet?
Kanske har du ett ämne du vill veta mera om, en föreläsare du gärna skulle vilja lyssna på, eller vill du själv föreläsa och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter? Skicka då ett mail till Jenny Engerdahl Hayes, ansvarig projektledare.

Är du intresserad av att medverka som utställare på SO-dagarna?

Kontakta Jenny Engerdahl Hayes, projektledare.

På programmet:

 • Historiebruk – praktiska tips
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Att undervisa om ett förändrat omvärldsläge
 • Lektionsplanering för hög elevaktivitet och delaktighet
 • Källkritik i SO-undervisningen

Program

 • - Så bygger vi användarvänliga lektioner med hög elevaktivitet och delaktighet

  Hur kan du skapa intresseväckande lektioner som når alla elever? På passet fokuserar vi på hur:et i planeringen, vilka moment vi kan använda och hur tidsplanen kan se ut för att hålla i gång elevernas engagemang hela lektionen.

  • Lektionsstruktur – förslag på förhållningssätt
  • Metoder för att anpassa lektionen till olika klasser och elever
  • Hjälp till självhjälp – hur kan vi lärare stötta varandra i lektionsplaneringen?
  Erik Änghagen, SO-lärare, Västra Engelbrektsskolan
  Erik Änghagen, SO-lärare, Västra Engelbrektsskolan

  Erik arbetar som SO-lärare och Förstelärare och undervisar främst årskurserna 7-9. Han blev klar lärare 2000 och har arbetat på Västra Engelbrektsskolan sedan 2007. Det viktigaste för Erik som lärare är att alltid reflektera över den undervisning han ger – ”vad kunde jag gjort annorlunda?” samt att utvärdera och analysera undervisningen tillsammans med kollegor.

 • - Ett förändrat omvärldsläge – hur gör vi i undervisningen?

  Skolan är en samhällsviktig verksamhet som vilar på demokratins grund. Med anledning av ett förändrat omvärldsläge blev Skolverket, i oktober 2022, beredskapsmyndighet. För att vara delaktiga i att främja och förankra demokratin behövs kunskaper om hur demokratin fungerar, hur spelreglerna ser ut och hur vi kan påverka. Spridning av propaganda och desinformation kräver en undervisning som följer händelseutvecklingen, som sätter in händelser i sammanhang och kritiskt granskar den information som sprids. Vem eller vad kan jag lita på?

  Med konkreta undervisningsexempel och metoder ger föreläsningen tips på upplägg och metoder för ett aktivt arbete om totalförsvar, demokrati och källkritik.

  • Arbetssätt och metoder för ett öppet klassrumsklimat – att lära demokrati
  • Undervisa om ett förändrat omvärldsläge och totalförsvar – vad, hur och varför?
  • Källkritik och källtillit i ett förändrat omvärldsläge
  • Påverka i en demokrati – hur går det till?

  Deltagarna får utbildningsmaterialet Demokratisk beredskap kostnadsfritt.

  Charlotta Granath, förstelärare på Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg och lärarutbildare vid Södertörns högskola
  Charlotta Granath, förstelärare på Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg och lärarutbildare vid Södertörns högskola

  Charlotta är även författare till flertalet böcker och utbildningsmaterial om demokrati, mänskliga rättigheter, digital kompetens, hälsa, Agenda 2030 och studie- och yrkesvägledning. För sitt arbete har hon mottagit utmärkelser som Helgepriset, Region Stockholms pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism, Eldsjälspriset, finalist till Raoul Wallenbergpriset, Hédi Frieds lärarpris, vinnare av Lärargalan och Det gyllene äpplet.

 • - Praktiska forskningsbaserade tips för att öka elevens källkritiska förmåga i en digital värld

  Thomas Nygren, professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap, Uppsala universitet
  Thomas Nygren, professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap, Uppsala universitet

  Thomas breda forskningsintresse omfattar bland annat utbildning för internationell förståelse, historiskt tänkande, digital kompetens, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Han leder projekten ”Nyhetsvärderaren”, ”GÄCKA” och ”SEGA:D” och var expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation. Thomas är även mottagare av utmärkelsen ”Gyllene förstoringsglaset” och ”Fria pedagogiska priset”.

 • Hur bemöter och undervisar du om kontroversiella frågor i undervisningen? -

  En del samhällsfrågor tenderar att väcka starka känslor och när det gäller vissa frågor som ingår i SO-ämnena finns det starka åsikter. Elever har ju både yttrandefrihet och åsiktsfrihet, men klassrummet ska också vara en trygg och säker plats för alla elever - hur ska du som lärare manövrera undervisningen när vissa frågor kan leda till konflikter? 

  På passet tar vi med stöd i aktuell forskning upp ämnen som kan uppfattas som kontroversiella och du får tips på hur du kan undervisa om den här typen av frågor och diskutera dem på ett konstruktivt sätt.

  • Hur bedömer du vilka frågor som är kontroversiella i olika sammanhang?
  • Förslag på modeller för att jobba med kontroversiella frågor på ett konstruktivt sätt
  Karin Flensner, docent i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst
  Karin Flensner, docent i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst

  Karin Flensner har en bakgrund som ämneslärare i historia, samhällskunskap och religionskunskap och hon är verksam som lärarutbildare och forskare vid Högskolan Väst. Hennes forskning berör hur lärare i undervisningen hanterar olika aspekter av mångfald i klassrumspraktiken

Målgrupp

SO-lärare på grundskola från årskurs 4 eller gymnasium.

Tidigare deltagare om SO-dagarna

Bästa SO-fortbildningen som finns. Jag har deltagit vid två SO-dagar och de är väldigt bra.

Mycket givande dagar!!

En av få fortbildningar som är konkret och praktisk och där man enkelt kan ta till sig tipsen och applicera på sin egen undervisning. Bra med flera verksamma lärare som vet vad de pratar om!

Ett mycket uppskattat tillfälle där inspirationen flödar!

Boka

SO-dagarna

2 dagar

fr. 5 950 kr

exkl. moms

 • 12-13 sep 2023

  Stockholm

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

  Konferens
Till och med 17 juni: 5950 kr
Till och med 18 augusti: 6450 kr
Från och med 19 augusti:  6950 kr


Pris för matpaket tillkommer.