Medicinska gaser

Centralgasanläggningar - riskhantering i praktiken

Lär dig att bygga upp en organisation kring riskbedömningar och direktiven kring MDR.

Boka kurs

Kursnr. 6142

2 dagar

fr. 12 200 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Det nya så kallade MDR-direktivet (EU 2017/745) gällande medicintekniska produkter ställer nya och utökade krav på de medicinska centralgasanläggningar som vi har på våra sjukhus och vårdinrättningar. Man måste nu kunna bevisa att de medicinska gassystemen tillgodoser vårdgivarnas behov utifrån både prestandakrav, robusthetskrav och säkerhet.

Denna kurs visar på metoder att använda sig av när man som vårdgivare skall inventera egenskaper (karakteristika) och behov hos äldre befintliga medicinska gasanläggningar: två huvudprocesser utan vilka man inte kan göra någon trovärdig riskbedömning enligt gällande krav. I kursen ingår att visa hur dessa sedan kan kopplas samman till en riskanalysprocess och vi kommer att belysa ett antal generella risker som finns utifrån hur man genom åren valt att konstruera och bygga medicinska centralgasanläggningar.

Du lär dig

 • Riskanalys
 • Avvikelsehantering
 • Innehållet i MDR-Direktivet (Medical Device Regulation)

Passar dig som är

 • Försörjningschef, maskinchef, driftingenjör eller annan teknisk personal inom sjukvården
 • Konsulterande ingenjör
 • Besiktningsman eller kontrollant
 • Entreprenör eller leverantör

Innehåll

 • Repetition från grundkursen
 • MDR-direktivet och dess krav enligt artikel 5.5 på medicinska centralgasanläggningar.
 • Förutsättningar för att kunna riskbedöma en gasanläggning.
 • Karakteristikainventering. Krav och metoder.
 • Behovsanalys. Krav och metoder.
 • Uppföljning av tillbud och avvikelser. Krav och metoder
 • Grupparbete - Riskhanteringsrapporten
 • Dokumentation och teknisk fil

Kursen avslutas med ett skriftligt prov

Förkunskaper

SIFUs Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning eller likvärdig samt
Grundläggande teknisk utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet.

Kursledare

Tommy Jonsson

Tommy Jonsson har jobbat med gas i olika tillämpningar under snart 40 år. Genom åren har han arbetat som installatör, konstruktör, projektledare och verksamhetschef. Sedan 2005 driver han ett eget företag inriktat på att stötta befintliga organisationer med expertkompetens inom gasapplikationer, vare sig det gäller installation, konstruktion, kontroll och provning eller riskanalys. Sedan ett antal år tillbaka föreläser han också om medicinska gasanläggningar hos SIFU.

Han har ett mycket stort intresse för teknik och naturvetenskap och har en livslång passion för astronomi.

Tommy är en mycket uppskattad kursledare, som får goda omdömen för sin kunskap och det sätt han lägger upp undervisningen i sina kurser.

 

Intervju med Tommy

Lär känna vår kursledare Tommy Jonsson!

SIFU:s projektledare Morgan Sörmlind intervjuar Tommy om hur han började arbeta med medicinska gaser, hur regelverket förändrats på senare tid och det nya MDR-direktivet, riskbedömning och karateristikainventering.

 

Omdömen

Tommy Jonsson hade alltid exempel på det han pratade om, vilket underlättar förståelsen av materialet, samt gör att det fastnar bättre.

Tommy Jonsson är kung i branschen! Jag har nu erfarenheten av Tommy Jonsson i både jobb och utbildning.

Kurstillfällen

Centralgasanläggningar - riskhantering i praktiken

2 dagar

fr. 12 200 kr

exkl. moms

 • 15-16 okt 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 16-17 dec 2024

  Umeå

  Platser kvar

Relaterade kurser