Medicinska gaser

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning

Boka kurs

Kursnr. 6141

4 dagar

fr. 17 500 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

För dig som arbetar med centralgasanläggning på sjukhus. Lär dig om uppbyggnad och funktion för att sköta drift och tillsyn av sjukhusets system!

Kursen ger en första inblick i design, drift, underhåll och kontroll av en central gasanläggning för medicinska gaser. Kursen kompletteras också med nya avsnitt om dimensionering, riskbedömning och övervakningsteknik.

 

Du lär dig

 • Uppbyggnad och funktion av en medicinsk gasanläggning
 • Drift, underhåll och kontroll
 • Dimensionering
 • Riskbedömning och övervakningsteknik

Passar dig som är

 • Försörjningschefer, maskinchef, driftingenjör eller annan teknisk personal inom sjukvården
 • Konsulterande ingenjör
 • Besiktningsman eller kontrollant
 • Entreprenör eller leverantör

Branschkrav

Med kursen och ett godkänt testresultat uppnår du branschkravet för ansvariga för medicinska gasanläggningar inom sjukvården eller som leverantör av olika tjänster inom området. SIFU är validerat/godkänt av KIWA för de utbildningar som ligger till grund för certifieringen inom medicinska gasanläggningar.

Övrigt

Kursen baseras på de harmoniserade standarderna SS-EN ISO 7396-1, SS-EN ISO 14971 och jämförelser med riktlinjerna i SIS Handbook 370.
Vid behov kan dessa köpas på www.sisforlag.se

Kursinnehåll

 

 • Medicinska gaser - gasblandningar, anestesigasmiljö, standarder etc.
 • Systemstruktur
 • Ansvar/inspektion - ansvarsfördelning, inspektionskrav
 • Status och tillämpning samt jämförelser mellan standarder
  • SS-EN ISO 7396-1
  • SS-EN ISO 14971
  • SIS Handbook 370
 • Gasinstallationer - design och funktion

 

 

 • Dimensionering
 • Beräkning av tillgänglig gasmängd
 • Kompressorsystem
 • Översyn av central gasanläggning på sjukhus
 • Årlig driftsinspektion
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter, tryckkärl
 • Riskanalys av medicinsk gasanläggning
 • Övervakningsteknik
 • Socialstyrelsens roll
  • Kvalitets-/ansvarsfrågor
  • Säkerhet
  • Läkemedelsstandard

 

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Kursledare

Tommy Jonsson

Tommy Jonsson har jobbat med gas i olika tillämpningar under snart 40 år. Genom åren har han arbetat som installatör, konstruktör, projektledare och verksamhetschef. Sedan 2005 driver han ett eget företag inriktat på att stötta befintliga organisationer med expertkompetens inom gasapplikationer, vare sig det gäller installation, konstruktion, kontroll och provning eller riskanalys. Sedan ett antal år tillbaka föreläser han också om medicinska gasanläggningar hos SIFU.

Han har ett mycket stort intresse för teknik och naturvetenskap och har en livslång passion för astronomi.

Tommy är en mycket uppskattad kursledare, som får goda omdömen för sin kunskap och det sätt han lägger upp undervisningen i sina kurser.

 

Omdömen

Mycket nöjd med kursen. Tommy Jonsson hade alltid exempel på det han pratade om, vilket underlättar förståelsen av materialet, samt gör att det fastnar bättre.

Tommy Jonsson är kung i branschen! Jag har nu erfarenheten av Tommy Jonsson i både jobb och utbildning.

Fantastisk kurs med bra kunskaper.

Förkunskaper

Grundläggande teknisk utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet.

Kurstillfällen

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning

4 dagar

fr. 17 500 kr

exkl. moms

 • 17-20 sep 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 25-28 nov 2024

  Umeå

  Platser kvar