Offentlig upphandling

LOU – kurs i Offentlig upphandling

Endagskurs om LOU för både upphandlare och anbudsgivare. Bred kurs med fokus på ramverk, krav, lagar, och rättspraxis.

Boka kurs

Kursnr. 6313

1 dag

fr. 6 100 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Endagskurs om LOU för både upphandlare och anbudsgivare. Bred kurs med fokus på ramverk, krav, lagar, och rättspraxis.

Behöver du mer flexibilitet i kursupplägget kan du istället gå vår onlinekurs Offentlig Upphandling LOU (online).

Innehåll

 • Upphandlingsformer i LOU och LUF - över och under tröskelvärdena
 • Regler för ramavtal
 • Ramar för förfrågningsunderlagets utformning
 • Upphandlingens faser - anbudens form och innehåll, reservationer, kompletteringar och orena anbud
 • Kvalificeringskrav - anbudsgivarnas tekniska, yrkesmässiga och ekonomiska kapacitet
 • Anbudsutvärderingskriterier
 • Avbrytande av upphandling
 • Tilldelningsbeslut
  • offentlighet och sekretess
  • överprövningogiltighetstalan
  • skadestånd

Under kursen kommer vi också att gå igenom ny vägledande rättspraxis, kommande förändringar i lagstiftningen behandlas löpande.

Målgrupp

Upphandlare, anbudslämnare eller konsulter som kommer i kontakt med, genomför eller deltar i upphandlingar.

Kurstillfällen

LOU – kurs i Offentlig upphandling

1 dag

fr. 6 100 kr

exkl. moms

 • 26 okt 2021

  Stockholm

  Platser kvar