Offentlig upphandling

LOU – kurs i offentlig upphandling

Grundläggande kurs inom LOU med fokus på lagar, ramverk, krav och rättspraxis

Boka kurs

Kursnr. 6313

1 dag

fr. 7 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Upphandlingar är oftast komplicerade, tar mycket tid och omsätter stora belopp. Vilka regler och bestämmelser styr utformningen av förfrågningsunderlag? Vilka krav och kriterier för tilldelning är tillåtna? Lagen om offentlig upphandling är central för alla som gör affärer med offentliga kunder, och givetvis även för den offentliga verksamheten. En god kännedom om lagen ökar möjligheten till att göra bra affärer och bra avtal för båda parter. Många företag strävar därför efter att kunna arbeta med LOU på ett effektivt sätt för att öka sin lönsamhet i offentliga affärer.

Denna kurs ger dig som medverkar i upphandlingar en grundläggande och pedagogisk introduktion till upphandlingsprocessen, med fokus på de nyheter som trätt i kraft och vilka effekter de har på genomförandet av upphandlingar. Med detta som utgång har vi skapat en endagsutbildning inom LOU för både upphandlare och anbudsgivare. Kursen är bred, med fokus på ramverk, krav, lagar, och rättspraxis.

Kursen är uppskattad av deltagarna och har fått 4,8 i helhetsbetyg!

Behöver du mer flexibilitet i kursupplägget kan du istället gå vår onlinekurs Offentlig Upphandling LOU (online).

Du lär dig

 • Grundläggande kunskap i lagen om offentlig upphandling
 • Offerera på rätt sätt och känna till rättigheter
 • Utforma ett förfrågningsunderlag och fullfölja upphandlingen

Innehåll

 • Upphandlingsformer i LOU och LUF – över och under tröskelvärdena
 • Regler för ramavtal
 • Ramar för förfrågningsunderlagets utformning
 • Upphandlingens faser – anbudens form och innehåll, reservationer, kompletteringar och orena anbud
 • Kvalificeringskrav – anbudsgivarnas tekniska, yrkesmässiga och ekonomiska kapacitet
 • Anbudsutvärderingskriterier
 • Avbrytande av upphandling
 • Tilldelningsbeslut
  • Offentlighet och sekretess
  • Överprövning/ogiltighetstalan
  • Skadestånd

Under kursen kommer vi också att gå igenom ny vägledande rättspraxis. Kommande förändringar i lagstiftningen behandlas löpande.

Målgrupp

Passar dig som är upphandlare, anbudslämnare eller konsult och kommer i kontakt med, genomför eller deltar i upphandlingar. Samt andra som behöver ha kunskap om grunderna i regelverket. Kursen lämpar sig både för dig som jobbar på beställarsidan och på leverantörssidan.

Citat från tidigare deltagare

De praktiska övningarna var väldigt bra och gav en stor förståelse.

Tycker kursledarn Jonas Forzelius var väldigt bra, kunnig och professionell med en god dos humor på toppen!

Mkt bra med de olika exempel vi gick igenom. Det skapade en god förståelse.

Mycket bra kurs och väldigt kompetent och pedagogisk kursledare.

Kurstillfällen

LOU – kurs i offentlig upphandling

1 dag

fr. 7 900 kr

exkl. moms

 • 6 nov 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 4 feb 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 15 maj 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 20 okt 2025

  Stockholm

  Platser kvar