Hälsa, vård och omsorg

Psykisk ohälsa hos barn och unga

En mötesplats för alla som arbetar med psykisk ohälsa hos barn och unga – fokus på förebyggande arbete, samverkan och samhällspåverkan.

24-25 september i Stockholm eller på distans!

Boka kurs

Kursnr. 436900

2 dagar

fr. 7 280 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Psykisk ohälsa är ett växande problem och inte minst bland våra barn och unga. Vad är orsakerna till att många unga drabbas? Hur kan vi stötta, hjälpa och underlätta? Och vilka samhällsfaktorer påverkar?

Under två dagar samlas vi för att lära, inspireras och byta erfarenheter kring psykisk ohälsa. Vi lyfter frågor kring utanförskap och förväntan, de ungas egen tolkning av sitt mående samt den fysiska hälsans bidragande faktor.

Missa inte chansen att lyssna till experter, ta del av praktikfall och utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma på området. Du väljer själv om du medverkar på plats i Stockholm eller på distans.

Varmt välkommen!

Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >

På programmet

 • Aldrig släppa taget – ta del av egna erfarenheter
 • Hur hjälper vi de unga att förstå sina känslor?
 • Samverkan – styrkor och utmaningar
 • Psykisk hälsa på schemat

Intervju med talare på konferensen!


Inför fick vi chansen att intervjua Maria-Pia Gottberg. I intervjun berättar Maria-Pia om sitt arbete med känslor hos barn och unga. Vi får även ta del av tips på vad som är viktigt att tänka på när vi pratar känslor med barn och unga. Läs hela intervjun med henne här!

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med barn och ungas psykiska ohälsa, tex på BUP, socialtjänsten eller i elevhälsoteamet.

Program

Tisdag 24 september 2024

 • 09:00 - Registrering med kaffe och smörgås

  Inloggning till konferensen för deltagare på distans

 • 09:30 - Moderator Agneta Björck inleder konferensen

  Agneta Björck
  Agneta Björck

  Agneta är utbildad sjuksköterska, handledare och steg 1 KBT med över 35 års erfarenhet från beroendevård, psykiatri, socialtjänst, LSS, äldreomsorg och idéburen verksamhet. Hon utbildar och föreläser inom beroende, funktionsnedsättningar, samsjuklighet och våld i nära relationer, ofta tillsammans med egenerfarna.

 • 09:35 - 11:00 - Psykisk ohälsa eller normala känslor – hur hjälper vi de unga att förstå sina känslor?

  Varför verkar alla andra må så bra? Är det fel på mig? Varför känns det så konstigt i kroppen? Är det ångest? Vad är ens ångest?

  Frågorna kan vara många hos våra barn och unga. Hur gör vi för att stötta dem att förstå och handskas med känslor? Så att de vet när de eventuellt ska söka hjälp och vad som faktiskt är en del av livet, att vara människa.

  • Känslor – vad är det egentligen?
  • Hur arbetar vi förebyggande?
  • Känslans ABC – känslor på schemat
  • Självmedkänsla
  • Trygga vuxna, trygga barn – du gör skillnad
  Maria-Pia Gottberg, mental tränare, stresspedagog, NLP Trainer
  Maria-Pia Gottberg, mental tränare, stresspedagog, NLP Trainer

  Maria-Pia har föreläst, utbildat och skrivit om känslor i 20 års tid och beskrivs ibland som en av Sveriges främsta föreläsare när det handlar om att möta barns och ungas känslor. Hon har utvecklat känslodockan Friendy, ett koncept med dockor, barnbok, poster, musik och illustrationer, allt med känslorna glad, arg, rädd, ledsen, sur och lugn. Hon har skrivit flera böcker, däribland Medkänslans pedagogik (Studentlitteratur, 2017) och Känslosmart – konsten att leva med sig själv och andra (Norstedts, 2019).

 • 11:10 - 12:20 - Från lågt förtroende till en väl fungerande verksamhet

  När Anneli tillträdde som chef för BUP i Region Uppsala hade verksamheten brottats med svårigheter under flera år och det var ett lågt förtroende för verksamheten både internt och externt. En förändring behövde ske. Under passet berättar Anneli om hur de har gått till väga för att vända verksamheten och några av de nyckelfaktorer som varit framgångsrika för henne i nuvarande och tidigare ledarskap.

  • En verksamhet i behov av förändring
  • Nyckelfaktorer vid förändringsarbete
  • Vikten av transparens och delaktighet
  Anneli Blom, biträdande verksamhetschef verksamhetsområde psykiatri och sektionschef barn- och ungdomspsykiatri, Akademiska sjukhuset
  Anneli Blom, biträdande verksamhetschef verksamhetsområde psykiatri och sektionschef barn- och ungdomspsykiatri, Akademiska sjukhuset

  Anneli är specialistsjuksköterska i psykiatri, har arbetat kliniskt inom bland annat medicin, barnintensivvård och psykiatri. Hon har arbetat som vårdutvecklare inom psykiatrin med fokus på utbildning, implementering av forskning och utveckling av vård och verksamhet. Därefter han hon arbetat på olika chefspositioner inom barn- och ungdomspsykiatri och har startat upp flera nya verksamheter och bedrivit utvecklings- och förändringsarbeten.

 • 12:20 - 13:20 - Lunch

 • 13:20 - 14:10 - Förebygga och upptäcka narkotikaanvändning hos unga

  Narkotikautredningen SOU 23:62 har som titel "Vi kan bättre" och har ett fokus på en kunskapsbaserad narkotikapolitik. Under föreläsningen får du aktuell kunskap och förklaringar till utredningens förslag som berör unga och det förebyggande arbetet. Du får konkreta exempel på hur du kan utveckla samordning för tidig upptäckt och behandling. Du får även tips på hur du på bästa sätt kan nyttja föräldraskapsstödet.

  • Aktuell kunskap om preparat och dess konsekvenser för fysisk och psykisk hälsa
  • Tidigt samordnade insatser och föräldraskapsstöd
  • Metoder och verktyg för upptäckt, stöd och behandling
  Agneta Björck, sjuksköterska, utbildare och handledare, Björckhälsan
  Agneta Björck, sjuksköterska, utbildare och handledare, Björckhälsan

  Agneta har sedan 90-talet arbetat med tidig upptäckt av ungas riskzon för psykisk ohälsa, kriminalitet och skadligt bruk. Hon har bedrivit uppsökande arbete tillsammans med socialtjänst, polis, skola och psykiatri samt startat mottagning för unga i riskzon utifrån region och kommunal samverkan och där arbetat med kartläggning, utredning och behandling.

 • -

  Zophia Mellgren, samordnare, SKR
  Zophia Mellgren, samordnare, SKR

  Zophia arbetar med frågor inom området socialpsykiatri, psykiatri, skadligt bruk och beroende. Hon är även expert i Samsjuklighetsutredningen och Narkotikatutredningen.

 • 14:20 - 15:10 - Samverkansorganisationens styrkor och utmaningar – ta del av erfarenheter från MiniMaria Motala

  MiniMaria Motala är en samverkansorganisation mellan Motala kommun och Region Östergötland som startade 2014. Verksamhetens uppdrag är att förebygga och behandla skadeverkningar av droger, alkohol samt spel om pengar hos ungdomar och unga vuxna till och med 25 år.

  Under passet berättar Kristian och Herman om hur de arbetar ur ett ungdomsperspektiv och hur det styr utformningen av verksamheten, metoder och kompetens hos medarbetarna. De kommer lyfta erfarenheter kring samsjuklighet och sambehandling av exempelvis psykisk ohälsa och skadligt bruk eller kriminalitet. De kommer även dela med sig av samverkansorganisationens styrkor och utmaningar i samband med praktiska exempel från sin vardag.

  • Ungdomsperspektivet
  • Samsjuklighet - skadligt bruk och psykisk ohälsa
  • Lyckad samverkan internt och externt
  • Praktiska exempel från verksamheten
  Kristian Issa, behandlingssekreterare, MiniMaria Motala
  Kristian Issa, behandlingssekreterare, MiniMaria Motala

  Kristian och Herman är utbildade socionomer och har arbetat på MiniMaria sedan 2021 respektive 2017. De har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och deras anhöriga utifrån deras behov. Arbetet sker på universell, selektiv och indikerad nivå för att kunna möta upp ungdomarnas behov på bästa sätt.

 • -

  Herman Nockmar, behandlingssekreterare, MiniMaria Motala
  Herman Nockmar, behandlingssekreterare, MiniMaria Motala
 • 15:10 - 15:30 - Eftermiddagskaffe

 • 15:30 - 16:30 - Aldrig släppa taget

  Idag står fler än 24 000 barn och unga i kö till BUP, flera har köat i månader, ibland rent av år. Fridas dotter Tilda var en av dem.

  Under det här passet berättar Frida om den absolut viktigaste resan hon och hennes familj har gjort. En fruktansvärd tid för deras familj, men också en tid som allt för många familjer känner igen sig i. Hon berättar öppet och modigt om vad som kan hända när en tonåring mår fruktansvärt dåligt psykiskt och det inte finns hjälp att få samt om föräldrar som kämpar men som inte når fram.

  Frida delar med sig av det allra svåraste, mörkaste stunderna om liv och död men också vägen ut och en berättelse om kärlek, ork och hopp.

  • Verktyg som kan rädda liv
  • Den nakna sanningen om psykisk ohälsa
  • En blandning av fakta och egna erfarenheter
  • Styrka och mod – det finns hopp
  Frida Boisen, författare, föreläsare, programledare, publicist och poddkreatör
  Frida Boisen, författare, föreläsare, programledare, publicist och poddkreatör

  Frida är en av Sveriges starkaste medieprofiler och har arbetat både som programledare i TV och chefredaktör för flera stora tidningar. Hon brinner för berättande som berör och har skrivit flera böcker som har hyllats av såväl recensenter som läsare. Den senaste ”Aldrig släppa taget” (2023), har Frida skrivit tillsammans med sin dotter Tilda Boisen. Boken skildrar tonårsdotterns kamp för sitt liv och föräldrar som kämpar för att nå fram och få hjälp. Foto: Magnus Ragnvid/Bookmark förlag

 • 16:30 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 25 september 2024

 • 09:00 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 09:00 - 10:00 - Hur barn med adhd uppfattar och hanterar sina symptom

  Hur uppfattar barn symptom på adhd? Vilka hanteringsstrategier tillämpar barnen? vilka olika samband finns det mellan känsla och handling?

  Under den här föreläsningen delar Noam med sig om hur barn med adhd uppfattar och hanterar sina symptom i olika sammanhang. Hon lyfter barnens perspektiv och vikten av deras inkludering i behandlingen. Hon tar även upp praktiska exempel för att enklare förstå sambanden.

  • Vikten av att inkludera barnens perspektiv i åtgärdsprogram och behandling
  • Hur barn med adhd uppfattar orsaken till symptomen
  • Olika hanteringsstrategier och hur de används
  • Sambandet mellan uppfattningar, hanteringsstrategier och psykologisk stress
  Noam Ringer, filosofie doktor i pedagogik och legitimerad psykolog, Stockholms universitet
  Noam Ringer, filosofie doktor i pedagogik och legitimerad psykolog, Stockholms universitet

  I sin forskning arbetar Noam för inkludering av barnens egna perspektiv i behandling och åtgärdsprogram. Hon är även intresserad av metoder som utgår ifrån barnets styrkor att hantera utmaningar i vardagen. Noam har varit verksam som psykolog inom habilitering och hälsa, Elevhälsan och inom barn- och ungdomspsykiatrin. I dagsläget arbetar Noam som universitetslärare vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

 • 10:00 - 10:30 - Förmiddagskaffe

 • 10:30 - 11:30 - Att vara i gråzonen – om unga med svag teoretisk begåvning

  De missas och de missförstås tidigt i livet. De får inte rätt bemötande i förskolan, inte rätt stöd och förståelse i skolan. Ibland får de en NPF-diagnos. Ibland stämmer den, men hjälper inte hela vägen. Ångest, depression och annan psykisk ohälsa följer av stress, påfrestningar och alla misslyckanden, och inte heller i psykiatrin får de rätt stöd. Detta är barnen och ungdomarna i den intellektuella gråzonen, de med så kallad Borderline Intellectual Functioning (BIF) eller svag teoretisk begåvning.

  Under den här föreläsningen ger Christine en uppdatering av den senaste forskningen kring hur den här gruppen av barn och unga fungerar igenom livet och vilka utmaningar som kan förekomma. Hon går även igenom viktig kunskap om hur vi kan se, utreda och föra svag teoretisk begåvning på tal, samt inte minst ger flera konkreta råd kring bemötande, anpassningar och insatser.

  • Synen på intellektuell förmåga i relation till skolans och samhällets krav idag
  • BIF i småbarnsåren – anknytning, föräldraskap och i förskolan
  • BIF i skolan – att se, våga föra på tal, förstå och anpassa
  • BIF inom psykiatrin – vikten av utredning för allians och anpassad behandling
  Christine Bedinger, legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi, Kognitia Psykologkonsult
  Christine Bedinger, legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi, Kognitia Psykologkonsult

  Christine har över 20 års erfarenhet inom psykiatriska verksamheter, varav till stor del inom heldygnsvårdkontexter. Hon har medverkat i nationella kliniska riktlinjer för neuropsykiatri samt psykos och schizofreni. Därutöver har hon arbetat som klinisk expert för de idag mest använda neuropsykologiska testbatterierna avsedda att mäta intellektuell och exekutiv funktion. Christine handleder, konsulterar och utbildar inom neuropsykologi, utredning och psykiatrisk diagnostik för verksamheter i hela landet.

 • 11:30 - 12:30 - Lunch

 • 12:30 - 13:20 - Förstärkt psykisk hälsolitteracitet för ungdomar

  UMO.se lanserades 2008 och drivs på uppdrag av Sveriges regioner och kommuner som ett komplement till fysiska ungdomsmottagningar och har idag cirka 600 000 besök i månaden. UMO.se och SKR:s enhet för psykiatri och folkhälsa har fått ett uppdrag att stärka ungdomars kunskap om psykisk häls. Att ungdomar efterfrågar kunskap om psykisk hälsa och därtill var, när och hur man söker hjälp återkommer i rapporter och kartläggningar. Att behoven likväl efterfrågan är stor är kartlagd, nu handlar det om att bli konkreta och att göra det effektivt tillsammans.

  Lyssna till när Åsa och Louise berättar om arbetet för att stärka ungdomars kunskap om psykisk hälsa.

  • Vad är hälsolitteracitet?
  • Hur önskar unga få sin kunskap om psykisk hälsa?
  • Hur kan vi gemensamt möta ungas önskemål och behov?
  Åsa Sandler, webbredaktör, UMO.se
  Åsa Sandler, webbredaktör, UMO.se

  Åsa är webbredaktör på UMO.se och projektledare för utvecklingen av kunskap om psykisk hälsa. Hon har varit med från början och arbetat med UMO.se sedan webbsajten lanserades 2008.

 • -

  Louise Aronsson, strateg för barn och ungas psykiska hälsa, Region Uppsala
  Louise Aronsson, strateg för barn och ungas psykiska hälsa, Region Uppsala

  Louise arbetar på SKR:s enhet för psykiatri och folkhälsa med uppgift att stärka ungdomars kunskap om psykisk hälsa. Louise har arbetat med frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa i kommun, i nationell samordning på området psykisk hälsa och i civilsamhället.

 • 13:20 - 13:50 - Eftermiddagskaffe

 • 13:50 - 14:40 - Psykisk hälsa på schemat

  Att de ungas psykiska ohälsa ökar är tydligt för de som arbetar i skolan. De möter dagligen barn och unga som lider av psykisk ohälsa och som uttrycker känslor av ensamhet, depression, oro, stress, ångest och utanförskap. Många sover dåligt, lever osunt och kommer till skolan utmattade och nedstämda. En bakomliggande faktor är den ökade skärmtiden med sociala medier som är tillgängliga dygnet runt, det eviga scrollandet och de häftiga dataspel som fångar deras uppmärksamhet och också ofta bidrar till skeva skönhetsideal, orealistiska krav och jämförelser som påverkar självbilden negativt.

  Under detta pass berättar Malin om hur psykisk hälsa har fått en plats i elevernas schema på Gylle skola. Hon berättar om hur hon guidar eleverna till att bli medvetna om sin omgivning, hur de kan påverka vilka distraktioner som når dem och hur de kan arbeta med sitt eget mående.

  • Ungas psykiska ohälsa ur ett skolperspektiv
  • Bakomliggande faktorer
  • Undervisning i psykisk hälsa
  Malin Siljendahl, pedagogisk utvecklare psykisk hälsa, Gylle skola
  Malin Siljendahl, pedagogisk utvecklare psykisk hälsa, Gylle skola

  Malin har arbetat som lärare sedan 1997 och har haft anställning som speciallärare, specialpedagog, förstelärare och är nu pedagogisk utvecklare i psykisk hälsa. Hon har undervisat elever från åk 1-9 och undervisar idag elever i åk 7-9 i psykisk hälsa på Gylle skola i Borlänge. Malin är även utbildad mindfulness- och yinyogainstruktör och använder sig av metoder och verktyg från dessa praktiker i sin undervisning med eleverna.

 • 14:50 - 15:40 - Så kraftsamlar kommuner och regioner för barn och ungas psykiska hälsa

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har ingått en ny överenskommelse med regeringen om psykisk hälsa och suicidprevention. Hör SKR beskriva hur överenskommelsen ska kunna stärka kommuners och regioners arbete med psykisk hälsa och möjliggöra ett stärkt barnrättsperspektiv.

  • Vad innebär överenskommelsen?
  • Vilka effekter och förändringar som förväntas
  • Mål och visioner med barnrättsperspektivet
  Tobias Smedberg, ordförande, SKR
  Tobias Smedberg, ordförande, SKR

  Tobias är ordförande för SKR:s beredning för primärvård och äldreomsorg, som bland annat ansvarar för frågor som rör psykisk hälsa.

 • -

  Kerstin Evelius, sektionschef, SKR
  Kerstin Evelius, sektionschef, SKR

  Kerstin är sektionschef för folkhälsa och psykiatri vid SKR:s avdelning för vård och omsorg.

 • 15:40 - Moderator Agneta Björck summerar och avslutar konferensen

Boka

Psykisk ohälsa hos barn och unga

2 dagar

fr. 7 280 kr

exkl. moms

 • 24-25 sep 2024

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 23 augusti: 7280 kr

Från och med 24 augusti: 8280 kr

Pris för konferenspaket (lunch och fika) på 900 kr tillkommer för deltagare på plats. Samtliga priser är exklusive moms.

På plats eller på distans

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls i Stockholm. Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >>

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator! Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.

Relaterade kurser