Energi/energideklarationer

Praktisk energieffektivisering

En utbildning för dig som arbetar med byggnader och ska utföra energiinventeringar, energianalyser, energidiagnostik och komma med förbättringsförslag inom energiområdet

Boka kurs

Kursnr. 9126

3 dagar

fr. 14 800 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Praktisk energieffektivisering är en utbildning för dig som arbetar med byggnader och som skall utföra energiinventeringar, energianalyser, energidiagnostik och komma med förbättringsförslag inom energiområdet.

För att uppnå en energieffektiv byggnad är det viktigt att se byggnad, installationer och verksamhet som en helhet där också driftstrategier och mänskliga beteenden har stor betydelse. Byggnadens ekonomi påverkas av såväl byggnadens energiprestanda som verksamhetens energiförbrukning, driftsäkerhet och pris på upphandlad energi. Utbildningsmål är att ta fram en energidiagnos med förbättringsförslag om energieffektiviseringsåtgärder.


Kursen innehåller en praktisk fältmässig övning i energikartläggning.

Du lär dig

 • utföra energiinventeringar, energianalyser och energidiagnostik
 • ta fram förslag till förbättringar och effektiviseringar inom energiområdet.

Passar dig som är

 • Drifttekniker
 • Energiingenjör/-controller
 • Installationssamordnare
 • VVS-ingenjör/-konsult
 • Teknisk chef/förvaltare
 • OVK-besiktningsman
 • Fastighetsansvarig

Innehåll

 • Energieffektivisering och påverkan på den yttre och inre miljön
 • Energibesparingspotential i olika bygg- och installationstekniska system
 • Tekniska och ekonomiska kalkylmetoder
 • Energidiagnosmetod
 • Besiktningsmetodik
 • Tolkning av mätresultat
 • Nyckeltal över energiförbrukning, energistatistik
 • Praktiska övningar i energikartläggning och besparingsmöjligheter

Målgrupp

Alla som arbetar med byggnader och som skall utföra energiinventeringar, energianalyser, energidiagnoser och förbättringsförslag. Du arbetar kanske som drifttekniker, energiingenjör, energicontroller, installationssamordnare, VVS-ingenjör/-konsult, teknisk chef/förvaltare, OVK-besiktningsman, fastighetsansvarig, servicetekniker, samhällsbyggnadschef, projektledare, eller liknande.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om byggnaders energianvändning och mätteknik. Matematikkunskaper motsvarande gymnasienivå.
Kunskaper om el-, VVS- och kylsystems uppbyggnad och konstruktion.

Kurstillfällen

Praktisk energieffektivisering

3 dagar

fr. 14 800 kr

exkl. moms

 • 11-13 okt

  Stockholm

  Platser kvar

 • 31 jan-2 feb

  Stockholm

  Platser kvar

 • 25-27 apr

  Göteborg

  Platser kvar

 • 19-21 okt

  Stockholm

  Platser kvar